De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen Hans van der Knijff.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen Hans van der Knijff."— Transcript van de presentatie:

1 Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen Hans van der Knijff

2 Meedoen in de samenleving! Geweldig toch?!

3 Het ontstaan van het pgb  Mensen kregen niet de hulp op die momenten en plaatsen die zij nodig hadden  Mensen wilden de regie in eigen hand houden

4 Eigen keuze  Pgb is een keuze  Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden  Maar wel: zelf regelen (zoals administratie)  Ook keuze mogelijk voor zorg ‘in natura’, alles wordt geregeld

5 Cijfers pgb  Pgb en Per Saldo bestaan 15 jaar  Aantal budgethouders AWBZ in 5 jaar verdubbeld  2005 68.000  2011135.000  Budget snel gestegen  20051 miljard euro  20112.8 miljard euro

6 Functies AWBZ  Persoonlijke verzorging  Verpleging  Begeleiding (individueel en groep)  Behandeling (alleen in natura en niet in pgb)  Kortdurend Verblijf (logeeropvang)  Langdurend Verblijf (zorgzwaartepakketten)

7 Over wie gaat het eigenlijk?  Filmpje Job  Jonge vrouw Ass en vg  Lydia  Gezin met vier gehandicapten  Ouderen met zware problematiek

8 Voorzieningen Wmo  Hulp bij huishouden  Rolstoelen  Scootmobielen  Vervoersvoorzieningen (1 e keus: regiotaxi)  Woonvoorzieningen (1 e keus: verhuizen)  Begeleiding (maatschappelijke participatie)  Logeeropvang

9 Begeleiding door gemeente (Wmo)  Per 1 januari 2013 nieuwe aanvragen of bij herindicatie  Per 1 januari 2014 alle begeleiding in Wmo  Compensatieplicht (wordt aangepast)  Collectieve oplossing gaat voor  Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid pgb- Wmo

10 Recente ontwikkelingen  Brief staatssecretaris 1 juni 2011  Over toekomst langdurige zorg in de AWBZ  Over pgb-maatregelen  Aanpak fraude  Toekomstbestendig pgb  Afname groei  € 900 miljoen bezuinigen

11 Maatregelen pgb-AWBZ juni 2011  Per 1 januari 2012 geen pgb voor mensen met een nieuwe indicatie in functies en klassen (VP, PV, BG, KV)  Herindicatie 2011: geen gevolgen  Herindicatie 2012: geen gevolgen  Herindicatie 2013: bg en kv stromen uit AWBZ  Per 1 januari 2014: alleen pgb voor mensen met een indicatie voor verblijf/met een zorgzwaartepakket  Per 1 januari 2014: wettelijke verankering pgb in AWBZ

12 Vervoer door gemeente (Wmo)  Regeling per 2007  Per 1 januari 2013: vervoer Begeleiding Groep  Valys (bovenregionaal vervoer) ook bij gemeente?

13 Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraars  Met ingang van 1 januari 2013  2012 overgangsjaar  Wettelijke zorgplicht blijft bestaan  Onafhankelijke indicatiestelling CIZ

14 Veranderingen zorgkantoor  1 januari 2012: meer ruimte voor afsluiten contracten  Onderzoek naar mogelijke AWBZ-erkenning voor andere zorgaanbieders zoals zorgboerderijen

15 Rol bemiddelingsbureaus beperkt  Per 1 januari 2012: nieuwe budgethouders niet via bemiddelingsbureaus  Per 1 januari 2012: bestaande budgethouders alleen via bemiddelingsbureaus met Keurmerk Pgb-bureaus

16 Hoe nu verder met Eigen regie? Staatssecretaris ziet waarde van eigen regie  Pgb is middel en géén doel  Eigen regie ook in zorg in natura  Doel: participatie van mensen met beperking  Mogelijkheid: trekkingsrecht bij zorgverzekeraar

17 Persoonlijke Vergoedingsregeling  Als zorg in natura niet leveren kan, dan  Zorgplan indienen bij Zorgkantoor  Per Saldo maakt format voor zorgplan  Knelpunt: meer zorg nodig dan 10 uur  Ook vanaf 2013 als er alleen pv en vp geindiceerd wordt  1 dagdeel telt als 1 uur  1 etmaal telt als 0 uur  Uitbetaling in 2012 als pgb en vanaf 2013 als trekkingsrecht

18 Wat kunt u als diaconie/diaken doen?  Deelname Wmo-raad/diaconaal platform  Helpen bij aanvragen (compensatieplicht)  Vrijwilligers leveren  Eigen krachtcentrale

19 Bedankt voor uw aandacht Contactgegevens Per Saldo www.pgb.nlwww.pgb.nl, info@pgb.nl, 0900- 742 48 57, Twitter @persaldo Wilt u voor uw organisatie ook een presentatie, bel of mail: Hans van der Knijff h.vdknijff@pgb.nl  06-52058866  Linkedin  Facebook  Twitter @hvderknijff


Download ppt "Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen Hans van der Knijff."

Verwante presentaties


Ads door Google