De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein Bijeenkomst Huisartsen / gemeenten Noordoost Noord-Brabant 23 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein Bijeenkomst Huisartsen / gemeenten Noordoost Noord-Brabant 23 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein Bijeenkomst Huisartsen / gemeenten Noordoost Noord-Brabant 23 oktober 2013

2 Inhoud presentatie –Wat verandert er in de regelgeving? –Jeugdzorg –Wmo –Werk (Participatiewet) –Wat verandert er in de aanpak? –Kanteling –Regionale samenwerking

3 Jeugdzorg –Alle provinciale jeugdzorg naar gemeenten –Zorg voor jeugd in AWBZ naar gemeenten –Toegang via gemeenten, huisartsen, jeugdbescherming –Aantal functies regionaal –Uitwerking in Functioneel Ontwerp (tweede helft avond uitgebreider)

4 Wmo / AWBZ –Alle begeleiding naar gemeenten (Wmo) –Dagbesteding, terminale zorg, inloopfunctie GGZ naar Wmo –Intramurale zorg blijft AWBZ –Persoonlijke verzorging: nog onzeker –Toegang door gemeenten geregeld

5 Participatiewet –Hoe creëren we werk voor mensen met een beperking? –Meer in reguliere bedrijven –Beschut werk (nu: Wsw) beperkt –Organisatie regionale werkbedrijven –Samenwerking sociale partners –Aandacht voor grensgebied dagbesteding/beschut werk

6 Kanteling –Inzet eigen kracht –Inzet natuurlijke netwerken –Meer lichtere zorg dicht bij huis –Uitgaan van mogelijkheden –Van “zorgen voor” naar “zorgen dat”

7 Kanteling –Andere manier van werken –Van zorg naar ondersteuning –Van recht naar compensatie –Andere manier van samenwerken –Delen van informatie –Regie –Andere manier van organiseren –Van aanbodgericht naar vraaggericht

8 Kanteling –Ontschotten –Samenhang zoeken (in doelgroepen, activiteiten, afspraken) –Één gezin één plan: dus geen afzonderlijke transities maar werken aan één samenhangende aanpak in het sociale domein

9 Toegang 1 e lijn vangt vragen op en ondersteunt direct waar mogelijk Vraag duidelijk? Meteen naar goede plek Meervoudige problemen? Vraag- verheldering, integraal plan en regie via CJG of SamenKrachtOss

10 Toegang: vragen –Één toegang voor jeugd en volwassenen? –Één procedure? –Welke zorg is vrij toegankelijk? –Verbinding / afstemming toegangen (CJG, huisartsen, jeugdbescherming, …)

11 Regionale samenwerking –Samenwerking nodig (wettelijk maar vooral vanuit inhoud) –Regio werkt aan gezamenlijke aanpak met respect voor lokale situatie –Afspraken met specialistische zorg samen

12 Planning –Ingangsdatum nieuwe regelgeving: 1-1-2015 (tenzij …) –Besluitvorming beleid: januari/april 2014 –Voorbereiding uitvoering: 2014


Download ppt "Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein Bijeenkomst Huisartsen / gemeenten Noordoost Noord-Brabant 23 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google