De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein
Bijeenkomst Huisartsen / gemeenten Noordoost Noord-Brabant 23 oktober 2013

2 Inhoud presentatie Wat verandert er in de regelgeving? Jeugdzorg Wmo
Werk (Participatiewet) Wat verandert er in de aanpak? Kanteling Regionale samenwerking

3 Jeugdzorg Alle provinciale jeugdzorg naar gemeenten
Zorg voor jeugd in AWBZ naar gemeenten Toegang via gemeenten, huisartsen, jeugdbescherming Aantal functies regionaal Uitwerking in Functioneel Ontwerp (tweede helft avond uitgebreider)

4 Wmo / AWBZ Alle begeleiding naar gemeenten (Wmo)
Dagbesteding, terminale zorg, inloopfunctie GGZ naar Wmo Intramurale zorg blijft AWBZ Persoonlijke verzorging: nog onzeker Toegang door gemeenten geregeld

5 Participatiewet Hoe creëren we werk voor mensen met een beperking?
Meer in reguliere bedrijven Beschut werk (nu: Wsw) beperkt Organisatie regionale werkbedrijven Samenwerking sociale partners Aandacht voor grensgebied dagbesteding/beschut werk

6 Kanteling Inzet eigen kracht Inzet natuurlijke netwerken
Meer lichtere zorg dicht bij huis Uitgaan van mogelijkheden Van “zorgen voor” naar “zorgen dat”

7 Kanteling Andere manier van werken Van zorg naar ondersteuning
Van recht naar compensatie Andere manier van samenwerken Delen van informatie Regie Andere manier van organiseren Van aanbodgericht naar vraaggericht

8 Kanteling Ontschotten
Samenhang zoeken (in doelgroepen, activiteiten, afspraken) Één gezin één plan: dus geen afzonderlijke transities maar werken aan één samenhangende aanpak in het sociale domein

9 Toegang 1e lijn vangt vragen op en ondersteunt direct waar mogelijk
Vraag duidelijk? Meteen naar goede plek Meervoudige problemen? Vraag-verheldering, integraal plan en regie via CJG of SamenKrachtOss

10 Toegang: vragen Één toegang voor jeugd en volwassenen? Één procedure?
Welke zorg is vrij toegankelijk? Verbinding / afstemming toegangen (CJG, huisartsen, jeugdbescherming, …)

11 Regionale samenwerking
Samenwerking nodig (wettelijk maar vooral vanuit inhoud) Regio werkt aan gezamenlijke aanpak met respect voor lokale situatie Afspraken met specialistische zorg samen

12 Planning Ingangsdatum nieuwe regelgeving: 1-1-2015 (tenzij …)
Besluitvorming beleid: januari/april 2014 Voorbereiding uitvoering: 2014


Download ppt "Decentralisaties oftewel: de transformatie van het sociale domein"

Verwante presentaties


Ads door Google