De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen De Pauw, Wassenaar Woensdag 21 maart 2012 Geert Schipaanboord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen De Pauw, Wassenaar Woensdag 21 maart 2012 Geert Schipaanboord"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen De Pauw, Wassenaar Woensdag 21 maart 2012 Geert Schipaanboord geert.schipaanboord@vng.nlgeert.schipaanboord@vng.nl / 070- 3738760)

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Wat gaat dit kabinet decentraliseren? 2.Waarom decentralisatie? 3.Verdieping Werken naar Vermogen 4.Samenhang tussen decentralisaties 5.Wat vraagt dit van raadsleden? 6.Wat doet de VNG?

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Wat gaat dit kabinet decentraliseren? -Jeugdzorg: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en Jeugd-licht verstandelijk gehandicapten hulp (jeugd-lvg). Centrum voor Jeugd en Gezin de front-office -AWBZ begeleiding Extramurale functie begeleiding. Begeleiding individueel en begeleiding groep -Werken naar Vermogen (toelichting volgt straks)

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Waarom decentralisatie? -Mogelijkheden samenhang / verantwoordelijkheden nu versnipperd a)Jeugdzorg: gemeente – provincie b)AWBZ: domein zorg en domein werk c)Werken naar Vermogen: gemeenten – UWV -Niveau dat dichtst bij burger staat -Van achterkant naar voorkant (van nazorg naar preventie)

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Waarom decentralisatie? (II) -Ontschotting van middelen en bezuinigingen a)Jeugdzorg: 300 miljoen b)AWBZ: 5% van budget c)Werken naar Vermogen: 690 miljoen op reintegratie, totaal 1,8 miljard -‘Rijk gooit problemen bij gemeenten over de schutting?’

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Wetsvoorstel Werken naar Vermogen (I) Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Wajong Indicatie beschut werken? WSW Wet Werken naar Vermogen (+ zittend bestand WWB/ WIJ) ja nee

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Wetsvoorstel Werken naar Vermogen (II) Inhoud: -Inzet loondispensatie, tijdelijk werken onder het wettelijk minimumloon. -Verplichte instroom beschut werk. -Budget vanuit Wajong voor reintegratie en no- risk polis toegevoegd aan ontschot budget

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Innovatie en samenhang decentralisaties 1 feb 2012 WWNV naar TK 30 apr 2012 deadline herstrplan Sw 1 jan 2013 WWNV en overgang nieuwe klanten Awbz (?) 1 jan 2014 Overgang Jeugdzorg (gefaseerd) en zittend bestand Awbz 1 jan 2015 afronding operatie Jeugdzorg 1 aug 2012 Wet passend onderwijs

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Innovatie en samenhang decentralisaties (II) Thema’s: Snellere /andere interventies (onderwijs, jeugdzorg, gezondheid) Arbeidsmatige dagopvang en beschut werk Informatie over burgers meer koppelen (zo min mogelijk losse ICT) Wijkaanpak?

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Wat vraagt dit van raadsleden? Complex geheel: waar te beginnen? -Let allereerst op de samenhang binnen iedere decentralisatie, dan pas op samenhang daar tussen. -Organisatie moet visie volgen? (Gemeente: ‘Wij hebben een projectstructuur opgetuigd’) -Gesprek met burgers zeker zo verhelderend als met organisaties

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Wat vraagt dit van raadsleden? (II) -Vraag aan organisaties wat hun competenties zijn, maar ook waar ze samenhang zien. -Noodzaak van regionale samenwerking. Visie op verhouding tot lokale inkleuring. -Pak de kansen op terrein van preventie Voorbeeld: instroom Wajong vanuit onderwijs

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6. Wat doet de VNG? -Lobby (toelichting voor Werken naar Vermogen) -Transitiebureau’s -Onderzoek naar één projectorganisatie -Handreiking over zeven dwarsverbanden


Download ppt "Bijeenkomst raden decentralisaties – Werken naar Vermogen De Pauw, Wassenaar Woensdag 21 maart 2012 Geert Schipaanboord"

Verwante presentaties


Ads door Google