De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Sociale Alliantie 27 oktober 2011 Marijke Morsink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Sociale Alliantie 27 oktober 2011 Marijke Morsink."— Transcript van de presentatie:

1 CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Sociale Alliantie 27 oktober 2011 Marijke Morsink

2 CNV Vakcentrale Stapeling van maatregelen –Aanscherping Bijstand en afbouwen ‘algemene heffingskorting’ –Bezuinigingen sociale werkvoorziening –Bezuinigingen re-integratie (400 mln) –Van 100 naar 30 werkpleinen –Afschaffing van het persoonsgebondenbudget zorg –Vermindering kindertoeslagen –Vermindering zorg-en huurtoeslagen

3 CNV Vakcentrale 2 Aanscherping Bijstand 1.Huishoudinkomenstoets - Uitzondering 10-uur AWBZ indicatie - Beroep op bijzondere bijstand - Goede informatievoorziening 2.Tegenprestatie naar vermogen 3.Jongeren eerste 4 weken geen uitkering - Wet Investering Jongeren (WIJ) vervalt 4.Uitzondering alleenstaande met jonge kinderen 5.Grens bijzondere bijstand gemeente 110% WML

4 CNV Vakcentrale Hoe werkt het? Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) BijstandWajongWSW • Aanscherping Bijstand • Wajong alleen nog voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten. • Jonggehandicapten met verdienvermogen naar Bijstand. • Bezuinigingen WSW

5 CNV Vakcentrale 4 • WWNV (gemeenten) - voorheen: Bijstand, WIJ, WSW en deel nieuwe instroom Wajong - W sw, beschut werk met strengere indicatie (gemeenten) • Wajong, volledig en duurzaam (UWV) • Oude Wajong en Wajong instroom 2010, 2011 en 2012 (UWV) Er bestaan straks nog 4 regelingen:

6 CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen •Jonggehandicapten met verdienvermogen vallen onder bijstandsregime. Dit betekent dat: - Ook zij vallen onder huishoudinkomenstoets - Vervallen ‘recht op ondersteuning’ - Geen studieregeling - Versobering werkregeling - Geen aparte status •Loondispensatie 5

7 CNV Vakcentrale Sociale werkvoorziening –Alleen nog plekken ‘beschutte arbeid’ –Van 100.000 naar 30.000 plekken –Bezuiniging op loonkosten (waarschijnlijk) –Grote prikkel uitstroom naar ‘regulier’ werk –Geen stimulans werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen –Grote problemen CAO en Pensioen

8 CNV Vakcentrale Loondispensatie –Werkgever betaalt productiviteit/arbeidsvermogen –Gemeente vult dit bedrag aan. –Persoon ontvangt meer dan bij een uitkering. –Bij groei van arbeidsvermogen, dan opnieuw loonwaarde bepalen. Inkomen van persoon kan dan stijgen en werkgever moet dan meer betalen. –In max 9 jaar naar wettelijk minimumloon, bij 5 jaar stabiel in het arbeidsvermogen -> eerder naar minimumloon. 7

9 CNV Vakcentrale Wie doet wat? 8 UWV Blijft doen: Indicatie Wajong (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) Indicatie Wsw Gemeenten Loonwaardebepaling (dit kan uitbesteed worden aan UWV))

10 CNV Vakcentrale Wet werken naar vermogen: punten CNV 1.Forse bezuinigingen onacceptabel. 2.Maatwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 3.Het CNV wil het goede uit de huidige regelingen behouden. 4.WWNV aan het werk helpt én houdt. 5.Tegen partnertoets, vermogenstoets of huishoudinkomenstoets. 6.Ieder mens met een arbeidsbeperking heeft recht op ondersteuning. 7.Onafhankelijke en objectieve indicatiestelling 8.Beschutte werkplaats. 9.Niet werken onder het wettelijk minimumloon. 10.Eén loket voor de werkgever.


Download ppt "CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Sociale Alliantie 27 oktober 2011 Marijke Morsink."

Verwante presentaties


Ads door Google