De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeren in jezelf is investeren in de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeren in jezelf is investeren in de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Investeren in jezelf is investeren in de toekomst
Peter Killestijn Groningen, 13 maart 2012 Investeren in jezelf is investeren in de toekomst Gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan!

2 Wie is Peter Killestijn?
Jeugdhulpverlening Arbeidstraining Onderwijs / arbeidsmarkt Adviseur bij Stichting RBO Groningen

3 RBO – 25 jaar Opgericht in 1987 door OC&W en SZW
Makelaar in scholing / EVC Vraaggericht / maatwerk Onafhankelijk en objectief ISO gecertificeerd “Investeren in jezelf is investeren in de toekomst”

4 Wie bent u?

5 Toets uw kennis Er zijn meer WSW’ers dan Wajongers. NEE
90% van de werkgevers is geïnteresseerd om een Wajonger in dienst te nemen. JA De belangrijkste reden voor werkgevers om een Wajonger in dienst te nemen is: subsidies maatschappelijk verantwoord ondernemen behoefte aan personeel Het MKB bestaat voor maximaal 25% uit ZZP’ers.

6 Iedereen naar de arbeidsmarkt
Babyboompensioen zorgt voor vacatures Krimp van de beroepsbevolking Scholing en diplomering werknemers Bemiddeling van Werk naar Werk

7 Schotten AWBZ WMO Jeugdzorg WSW Wajong WWB WIJ Wet passend onderwijs

8 Schotten weg: waarom 1 regeling?
Veelvoud aan regelingen voor mensen afstand tot arbeidsmarkt. Iedere regeling heeft zijn eigen aanzuigende werking. Onoverzichtelijk voor mensen zelf, voor werkgevers en voor uitvoerders. Bureaucratische lappendeken vervangen door 1 regeling die aansluit bij de kansen en potenties van mensen.

9 Wet werken naar vermogen
Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen: WWNV Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt WSW: aangewezen op beschutte arbeid Instrument loondispensatie Eén ongedeeld re-integratiebudget voor WWB, WIJ, WSW en Wajong) Herstructureringsfaciliteit t.b.v. SW-sector

10 Gemeenten verantwoordelijk voor oude én nieuwe doelgroepen:
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): Oude WMO AWBZ dagbesteding Jeugdzorg Wet werken naar vermogen (WWNV): WWB WIJ WSW Wajong Wet passend onderwijs: valt onder WMO, WWNV en ZAT

11 Gentlemen, we have run out of money…
Now we have to think Winston Churchill

12 Het ‘spook’ van de bezuinigingen
Meer doelgroepen, minder geld: Re-integratie: 690 mln. in mln. structureel WSW: 100 mln. in mln. structureel Wajong: 90 mln. in mln. structureel GGz AWBZ herschikking WMO: per gemeente Kijk niet naar je beperking, maar naar wat je wel kunt! Hoeveel blijft er over en wat kun je daar mee?

13 Doelgroep WWB: 415 gemeenten Kosten per jaar: 4 miljard
mensen in de bijstand 12% stroomt uit naar werk : uitstroom per jaar Caseloadbeheer gemeente/UWV Er komt 50 miljoen ESF aan!

14 Doelgroep Sociale Werkvoorziening
90 bedrijven, medewerkers, € 2,3 miljard 70% mannen, 30% vrouwen Gemiddelde leeftijd 46 jaar, 60% is 45+ Extern geplaatst : 26% Werkt op locatie: 22% Intern geplaatst : 52%, moet naar 30%

15 Doelgroep Wajong 200.000 mensen tussen 18 en 65 jaar
25% werkt, dat aantal moet naar 50% 2010: 65% in de SW > 2011: 30% in de SW! Interesse bij werkgevers (AH, Philips, Nuon) Kansen bij MKB

16 Doelgroep AWBZ 2013 / 2014 : Dagbesteding en begeleiding van de AWBZ naar de WMO (50% Wajong) 2016: Jeugdzorg van AWBZ naar de WMO Zorgadvies teams naar de Gemeente Passend Onderwijs

17

18 Loopbaaninstrumenten
E-portfolio Onderzoek Noodzaak Scholing Inkoop scholing en voortgangsbewaking Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringscertificaat (EVC) Subsidies

19 Gemeente Amsterdam Onderzoek Noodzaak Scholing
Geeft antwoord op de vragen: Is scholing noodzakelijk en arbeidsmarktrelevant? Wat zijn de beroepswensen en -mogelijkheden van de klant? Welk scholings- of ontwikkelingstraject is het meest geschikt?

20 Gemeenten Utrecht en Rotterdam: Inkoop scholing
Vraag staat voorop: RBO zoekt naar best passend aanbod Bestand met opleidingen Zowel regulier als particulier onderwijs Volledige ontzorging van het traject: opvolging en registratie t.b.v. overzichtelijke managementrapportage / E-portfolio

21 EVP & EVC Initiatief van RBO Onafhankelijk van het onderwijs
Landelijk aanbod Erkende aanbieder EVC: 3 jaar “met lof” ISO gecertificeerd

22

23 Wajong & SW Succesvolle pilot EVC voor Wajongers
Samenwerking met jobcoachorganisaties ROZIJ Werk, Jobstap en Sterk in Werk Van 22 deelnemers hebben 17 een diploma op mbo niveau 1 of 2 behaald, zonder scholing

24 De uitkeringsgerechtigde of…
Wie is de klant? De uitkeringsgerechtigde of…

25 De werkgever Wie moet de problemen oplossen: gemeente of werkgever?
Werkgever is klant 70% van BNP komt uit de export: werkgever wil vooral ondernemer zijn Werkgever krijgt te maken met personeelstekorten 90% heeft interesse in Wajong Initiatieven: jobcarving & jobcomposing, werkscholen

26 In deze tijd is kennis een veilige belegging en scholing een goede investering!


Download ppt "Investeren in jezelf is investeren in de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google