De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Killestijn Groningen, 13 maart 2012 Investeren in jezelf is investeren in de toekomst Gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Killestijn Groningen, 13 maart 2012 Investeren in jezelf is investeren in de toekomst Gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Peter Killestijn Groningen, 13 maart 2012 Investeren in jezelf is investeren in de toekomst Gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan!

3 Jeugdhulpverlening Arbeidstraining Onderwijs / arbeidsmarkt Adviseur bij Stichting RBO Groningen Wie is Peter Killestijn?

4 Opgericht in 1987 door OC&W en SZW Makelaar in scholing / EVC Vraaggericht / maatwerk Onafhankelijk en objectief ISO gecertificeerd “Investeren in jezelf is investeren in de toekomst” RBO – 25 jaar

5 Wie bent u?

6 Toets uw kennis 1.Er zijn meer WSW’ers dan Wajongers. NEE 2.90% van de werkgevers is geïnteresseerd om een Wajonger in dienst te nemen. JA 3.De belangrijkste reden voor werkgevers om een Wajonger in dienst te nemen is: a.subsidies b.maatschappelijk verantwoord ondernemen c.behoefte aan personeel 4.Het MKB bestaat voor maximaal 25% uit ZZP’ers. NEE

7 Iedereen naar de arbeidsmarkt •Babyboompensioen zorgt voor vacatures •Krimp van de beroepsbevolking •Scholing en diplomering werknemers •Bemiddeling van Werk naar Werk

8 Schotten AWBZ WMO Jeugdzorg WSW Wajong WWB WIJ Wet passend onderwijs

9 •Veelvoud aan regelingen voor mensen afstand tot arbeidsmarkt. Iedere regeling heeft zijn eigen aanzuigende werking. •Onoverzichtelijk voor mensen zelf, voor werkgevers en voor uitvoerders. •Bureaucratische lappendeken vervangen door 1 regeling die aansluit bij de kansen en potenties van mensen. Schotten weg: waarom 1 regeling?

10 1.Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen: WWNV 2.Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 3.WSW: aangewezen op beschutte arbeid 4.Instrument loondispensatie 5.Eén ongedeeld re-integratiebudget voor WWB, WIJ, WSW en Wajong) 6.Herstructureringsfaciliteit t.b.v. SW-sector Wet werken naar vermogen

11 Gemeenten verantwoordelijk voor oude én nieuwe doelgroepen: 1.Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): •Oude WMO •AWBZ dagbesteding •Jeugdzorg 2.Wet werken naar vermogen (WWNV): •WWB •WIJ •WSW •Wajong 3.Wet passend onderwijs: valt onder WMO, WWNV en ZAT

12 Winston Churchill Gentlemen, we have run out of money… Now we have to think

13 Het ‘spook’ van de bezuinigingen Meer doelgroepen, minder geld: 1.Re-integratie: 690 mln. in 2015 - 500 mln. structureel 2.WSW: 100 mln. in 2015 - 650 mln. structureel 3.Wajong: 90 mln. in 2015 - 900 mln. structureel 4.GGz AWBZ herschikking 5.WMO: per gemeente Kijk niet naar je beperking, maar naar wat je wel kunt! Hoeveel blijft er over en wat kun je daar mee?

14 Doelgroep WWB: •415 gemeenten •Kosten per jaar: 4 miljard •300.000 mensen in de bijstand •12% stroomt uit naar werk •2008 - 2010: uitstroom 90.000 per jaar •Caseloadbeheer gemeente/UWV •Er komt 50 miljoen ESF aan!

15 Doelgroep Sociale Werkvoorziening •90 bedrijven, 100.000 medewerkers, € 2,3 miljard •70% mannen, 30% vrouwen •Gemiddelde leeftijd 46 jaar, 60% is 45+ •Extern geplaatst : 26% •Werkt op locatie:22% •Intern geplaatst :52%, moet naar 30%

16 Doelgroep Wajong •200.000 mensen tussen 18 en 65 jaar •25% werkt, dat aantal moet naar 50% •2010: 65% in de SW > 2011: 30% in de SW! •Interesse bij werkgevers (AH, Philips, Nuon) •Kansen bij MKB

17 Doelgroep AWBZ •2013 / 2014 : Dagbesteding en begeleiding van de AWBZ naar de WMO (50% Wajong) •2016: Jeugdzorg van AWBZ naar de WMO •Zorgadvies teams naar de Gemeente •Passend Onderwijs

18

19 Loopbaaninstrumenten  E-portfolio  Onderzoek Noodzaak Scholing  Inkoop scholing en voortgangsbewaking  Ervaringsprofiel (EVP)  Ervaringscertificaat (EVC)  Subsidies

20 Gemeente Amsterdam Onderzoek Noodzaak Scholing Geeft antwoord op de vragen: •Is scholing noodzakelijk en arbeidsmarktrelevant? •Wat zijn de beroepswensen en -mogelijkheden van de klant? •Welk scholings- of ontwikkelingstraject is het meest geschikt?

21 Gemeenten Utrecht en Rotterdam: Inkoop scholing •Vraag staat voorop: RBO zoekt naar best passend aanbod •Bestand met 43.000 opleidingen •Zowel regulier als particulier onderwijs •Volledige ontzorging van het traject: opvolging en registratie t.b.v. overzichtelijke managementrapportage / E-portfolio

22 EVC Dienstencentrum is erkend aanbieder van EVP en EVC EVP & EVC •Initiatief van RBO •Onafhankelijk van het onderwijs •Landelijk aanbod •Erkende aanbieder EVC: 3 jaar “met lof” •ISO gecertificeerd

23

24 EVC Dienstencentrum is erkend aanbieder van EVP en EVC Wajong & SW •Succesvolle pilot EVC voor Wajongers •Samenwerking met jobcoachorganisaties ROZIJ Werk, Jobstap en Sterk in Werk •Van 22 deelnemers hebben 17 een diploma op mbo niveau 1 of 2 behaald, zonder scholing

25 Wie is de klant? De uitkeringsgerechtigde of…

26 De werkgever •Wie moet de problemen oplossen: gemeente of werkgever? •Werkgever is klant •70% van BNP komt uit de export: werkgever wil vooral ondernemer zijn •Werkgever krijgt te maken met personeelstekorten •90% heeft interesse in Wajong •Initiatieven: jobcarving & jobcomposing, werkscholen

27 In deze tijd is kennis een veilige belegging en scholing een goede investering!


Download ppt "Peter Killestijn Groningen, 13 maart 2012 Investeren in jezelf is investeren in de toekomst Gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan!"

Verwante presentaties


Ads door Google