De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ErvaringsProfiel en Ervaringscertificaat Inkoopprocedures UWV WERKBedrijf Elize de Bar 22 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ErvaringsProfiel en Ervaringscertificaat Inkoopprocedures UWV WERKBedrijf Elize de Bar 22 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ErvaringsProfiel en Ervaringscertificaat Inkoopprocedures UWV WERKBedrijf Elize de Bar 22 september 2009

2 2 Scholingsbonus en EVC ErVaringsProfiel (EVP) en ErVaringsCertificaat (EVC)  Latende werkgever krijgt kosten vergoed door UWV voor een Ervaringscertificaat of een Ervaringsprofiel  EVC = Erkenning van Verworven Competenties EVC-procedures bestaan uit twee delen: 1 Portfolio-opbouw, gegevens en bewijzen verzamelen, uitgebreid cv 2 Valideren door assessment e.d., assessoren  Ervaringsprofiel is resultaat deel 1 Ervaringscertificaat is resultaat deel 1 en 2

3 3 Scholingsbonus en EVC Voorwaarden en kosten  Voorwaarden - EVC komt ten goede aan met ontslag bedreigde werknemer - EVC wordt uitgevoerd door erkende EVC-aanbieder  Vergoeding - UWV vergoedt 100% voor bedrijven <25 werknemers - UWV vergoedt 50% voor grotere bedrijven  Kosten Ervaringsprofiel: totale kosten max. € 600,- Ervaringscertificaat: totale kosten max. € 1300,-

4 4 Scholingsbonus en EVC Procedure voor EVP/EVC-aanbieder  Inkoopkader Scholing UWV WERKbedrijf  www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten  Dit kader regelt: entrée-eisen om te kunnen leveren aan UWV WERKbedrijf  Bij voldoen aan eisen: mogelijkheid tot afsluiten toegangsovereenkomst

5 5 Scholingsbonus en EVC Entrée eisen  Entree-eis 1: géén van de uitsluitingsgronden is op uw bedrijf van toepassing  Entree-eis 2: uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of het nationale beroeps-/handelsregister  Entree-eis 3: uw bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde privacyaspecten  Entree-eis 4: uw bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde aspecten klachtenmanagement  Entree-eis 5: uw bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde bedrijfseconomische eisen  Entree-eis 6: uw bedrijf verklaart dat het beschikt over vakbekwaam personeel  Entree-eis 7: u maakt inzichtelijk welke prijs verbonden is aan de door u aangeboden scholingen.

6 Toegangsovereenkomst De Toegangsovereenkomst regelt aan welke afspraken uw bedrijf en het UWV zich moeten houden bij de uitvoering van de scholingen. Ook staat er in hoe lang de overeenkomst duurt. In de overeenkomst zijn afspraken opgenomen over:  de te behalen prestaties;  de wijze en frequentie van het afleggen van verantwoording door uw bedrijf over het verloop en het resultaat van de scholing;  de wijze en frequentie van facturering door uw bedrijf;  de betaling van de facturen door UWV;  de wijze en hoogte van de te vergoeden reiskosten aan de klant;  bepalingen m.b.t. het ontbinden van de overeenkomst indien één van beide partijen zijn verplichting niet nakomt. 6 Scholingsbonus en EVC

7 Aanmelden  Aanmeldformulier downloaden  Insturen met alle gevraagde informatie  Max. 6 weken na aanmelding bericht  Na ondertekening toegangsovereenkomst mogelijk om diensten te leveren aan UWV 7 Scholingsbonus en EVC

8 En verder  Facturering bij UWV op basis van factuur en rapportage, excl. BTW, incl. reiskosten  Leveringsvoorwaarden zijn nog in ontwikkeling  Deadline voor aanmelden op de website: 25 september 2009  Voor EVP/EVC: 25 oktober 2009 8 Scholingsbonus en EVC


Download ppt "ErvaringsProfiel en Ervaringscertificaat Inkoopprocedures UWV WERKBedrijf Elize de Bar 22 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google