De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking E-Portfolio’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking E-Portfolio’s"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking E-Portfolio’s
“Iedereen een E-Portfolio voor een Leven Lang Leren”

2 Agenda E-Portfolio inleiding MileStones Portfolio’s

3 E-Portfolio: definitie
Een verzameling van elektronische gegevens en documenten Welke wordt beheerd door de portfoliohouder Met als doel: ontwikkeling sturen, competenties valideren en jezelf presenteren Kernbegrippen: competentieontwikkeling, reflecteren, bevorderen zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, van beperking naar talent, zelfvertrouwen “Een Leven Lang” met behulp van afspraak voor uitwisseling (NTA 2035)

4 Waarom een standaard? Veel betrokken partijen Eigen informatiesystemen
Niet uitwisselbaar Ketensamenwerking nodig Client, burger, leerling als regisseur

5 Belangrijkste principe: Het E-Portfolio is eigendom van de lerende
HBO Cursus Werkgever B Arbeidsbemiddeling Werkgever A VO Basisschool Het e-Portfolio is een digitale verzameling gegevens van een individu. Deze verzameling start bij het basisonderwijs (wellicht al eerder, als ook consultatiebureau en/of peuterspeelzalen aanhaken) en groeit bij iedere ervaring die de eigenaar opdoet. Omdat het e-Portfolio meegenomen kan worden, kan de gebruiker de gegevens hergebruiken als deze nodig zijn bij een volgende organisatie of proces. Dit maakt het telkens invoeren van dezelfde gegevens overbodig, en vergroot de volledigheid van de gegevens. Vooral processen waar veel gegevens nodig zijn – zoals een EVC-traject – worden daarmee veel eenvoudiger. Ook processen waar de volledigheid van gegevens belangrijk is – zoals het bemiddelen naar werk, of het aanbieden van maatwerk oplossingen – worden makkelijker en kwalitatief beter. Vakkenvullen in de supermarkt …dus organisaties waarin geleerd wordt, zijn ‘passanten in diens leven

6 NTA 2035 structuur De afspraak is gebaseerd op internationale IMS E-Portfolio specificatie

7 Meenemen en delen 7

8 Uitwisseling 2 1 4 3 5 VIER Importeer of maak een portfolio Vraag een
Genereer showcase 1 Vraag een account aan 4 3 Portfolio Bijhouden 5 Exporteren

9 Gebruik van ePortfolio om diploma’s, certificaten, competenties en ervaringen te verzamelen en te (her-)gebruiken Basis- en Voortgezet onderwijs Beroepsopleiding en Universiteit Werkgever (HR system) Bemiddeling (wervings- systeem) Nieuwe Werkgever (HR system) Erkenning Verworven Competenties/Ontwikkeling/ Training/E-learning import import import import import import export export export export export export Diploma Werkstukken CITO report Diploma Graden Compententies profiel Inzetbaarheid Ervaring Competenties Referenties Certificaten Bemiddelings- resultaat Animatie Calibris ePortfolio ePortfolio ePortfolio ePortfolio ePortfolio ePortfolio Groeiend ePortfolio

10 Cie Bakker verhoog inzetbaarheid “geef iedereen recht op een E-Portfolio”

11 Filmpje Korte animatie over van het E-Portfolio

12 MileStones E-Portfolio’s
E-Portfolio VIER Digitaal Portfolio ASS DoorstroomPortfolio VSO cluster 3 EVC-Portfolio AKA Projecten met REA en FOSS voor cluster 1 en 2

13 Functionaliteiten Modulaire Opbouw NTA 2035
Koppeling trajectbegeleider/docent aan cliënt/leerling Portfoliohouder is eigenaar en bouwt zijn portfolio op met tekst, afbeeldingen, geluid en beeldmateriaal Beveiligde omgeving Meekijk accounts aanvragen Voorleesfunctie Helpdesk Importeren en exporteren

14

15

16

17

18 E-Portfolio VIER Ontwikkel- en presentatieportfolio
Voor VSO cluster 4 en PrO Ontwikkeld met deskundigen werkveld Voldoet aan NTA 2035 Aantoonbare resultaten Maakt toeleiding naar arbeid concreet

19 “Ik heb een plan voor wat ik nog wil leren”

20 “Ik kan laten zien wat ik op school/stage/werkplek heb geleerd”

21 Opmerkingen leerlingen/deelnemers over werken met E-Portfolio
“ik vind het werken met portfolio leuk, omdat ik kan laten zien wat ik kan en heb geleerd” Angèle “eportfolio heeft mij wel geholpen voor mijn intresses in werk omdat vragen in kleine stukjes worden gesteld” Robert “ik vond het werken met eportfolio VIER een leuke en leerzame iets” Stefan “Vond het heel intresant , het motiveert me. Ik ben er veel mee bezig geweest en dat helpt me vooruit. Ik heb een hoop kwaliteiten waar ik me nu bij verschillende banen me kan presenteren” Bianca “ik vind het werken met portfolio leuk en leerzaam. Ik heb er nog niet alles in kwijt gekund” Ties “E-portfolio VIER is voor mij een soort CV, wel leuk en handig” Semmy “ik vind E-Portfolio leuk , het maakt het meer duidelijk wat voor werk ik wil en kan. Ik kan dit nog niet zo goed aan anderen laten zien omdat ik nog weinig ervaring (stage) heb” Mike

22 Voorbeeld Sandra Kerkhofs Leerlinge VSO cluster 4
Bouwt gedurende opleiding en stage haar portfolio op Vormt basis voor intake met Werkbedrijf en gebruikt showcase bij sollicitaties

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Filmpje Inzet E-Portfolio bij Werkroute van Steinmetz de Compaan (Archief - Aflevering 37)

35 Digitaal Portfolio (jong volwassenen met autisme)
Presentatieportfolio Voor (jong)volwassenen met ASS Ontwikkeld met Dr. Leo Kannerhuis Voldoet aan NTA 2035 Automatische koppeling met EuropassCV

36 Voorbeeld Leon Akkermans Werkzoekende met syndroom van Asperger
In IRO traject werkt hij aan opbouw portfolio Voortgangsgesprekken met trajectbegeleider Sollicitatie Informatie aan potentiële werkgevers

37 EVC-Portfolio Beoordelingsportfolio
Werkzoekenden zonder startkwalificatie Ontwikkeld met CLR Werkt en VAC In kader van EVP/EVC procedure AKA certificaat behalen Digitaal Portfolio + rol Assessor

38 Voorbeeld Janine Bakker Met gemeente in gesprek over leer werkaanbod
Klantmanager heeft mogelijkheden in zorg, startkwalificatie nodig EVC op AKA niveau als voorbereiding op BOL/BBL Janine bouwt portfolio met bewijslast, klantmanager gebruikt showcase voor introductie bij werkgevers

39 Ontwikkelingen UWV accent op e-coaching
Verantwoordelijkheid werkgevers employability Arbeidsmarkt: Binden en Boeien, Elk Talent Telt Mobiliteit van baanzekerheid naar werkzekerheid Eigen verantwoordelijkheid cliënt als regisseur App’s en Recruitment via Social Media EVP en EVC, validering competenties Regionale initiatieven


Download ppt "Kennismaking E-Portfolio’s"

Verwante presentaties


Ads door Google