De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio en assessment ‘competent NT2 docent’ Gecertificeerd alfa-docent! Studiedag alfabetisering 7 maart 2008 Annet Berntsen - Opleider/Assessor NT2-docenten-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio en assessment ‘competent NT2 docent’ Gecertificeerd alfa-docent! Studiedag alfabetisering 7 maart 2008 Annet Berntsen - Opleider/Assessor NT2-docenten-"— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio en assessment ‘competent NT2 docent’ Gecertificeerd alfa-docent! Studiedag alfabetisering 7 maart 2008 Annet Berntsen - Opleider/Assessor NT2-docenten- Hogeschool Utrecht

2 2 Portfolio samenstellen 1. Biografie: werkervaring NT2 in kaart brengen 2. Zelfevaluatie – a.h.v. profiel docent Nt2 3. Bewijzen overleggen bij 2 -> dossier Verplicht bewijs 1: lesobservatie Verplicht bewijs 2: 360 graden feedback Specialisatie: bijvoorbeeld alfabetisering

3 3 ad 2: Zelfevaluatie n A-competenties: wat maakt mij een goede Nt2-docent? n B-competenties: wat maakt mij een goede docent Nt2? - C-competentie: Wat is mijn Nt2-specialisatie?

4 4 Voorbeeld van een A- competentie n A3 Vaststeller van de beginsituatie “De docent NT2 stelt zich op de hoogte van de beginsituatie van de individuele leerders in zijn/haar groep en is in staat de onderwijsplanning hierop af te stemmen.” Op dit onderdeel beschouw ik mijzelf als 123456 competent

5 5 Wat is een bewijs? n Beschrijving van uw ervaring n Praktijkbeschrijving of voorbeeld (op dvd) n Bespreking van literatuur n Gebruikt lesmateriaal – bestaand of zelfontwikkeld + een bespreking daarvan n Reflectie op uw deskundigheid n Quickscan www.lerarenweb.nl ingevuldwww.lerarenweb.nl n Evaluaties/publicaties over door u gegeven cursussen en projecten – rapportages door anderen

6 6 Wat is een goed bewijs? n Meer is niet automatisch beter! n Verwijs als bewijs ook naar uw biografie n Sommige bewijzen gelden bij meerdere rubrieken n Duidelijk, beknopt en recent n Laat uw sterke kanten goed zien

7 7 Specialisatie alfabetisering “ Hier kunnen collega’s mij altijd op aanspreken:…………………………..” n C.1 Alfabetisering n De alfabetiseringsdocent beschikt over de eigenschappen zoals beschreven in het basisprofiel, is daarenboven bekwaam in de omgang met zeer laagopgeleide leerders en beheerst de didactiek van het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs. n Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op de hoogte van: n de problemen die ongeletterden ervaren zowel in als buiten het onderwijs n het verschil tussen analfabetisme en het beheersen van een ander schrift en de implicaties daarvan voor het onderwijs n vakliteratuur over alfabetisering n didactiek van het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs n en laat hij/zij dit zien door: n duidelijk onderscheid te maken tussen mondelinge en schriftelijke taalverwerving, oog te hebben voor de verschillende niveaus van mondeling taalgebruik van cursisten en daarnaar te handelen door adequaat te differentiëren n adequaat om te gaan met het feit dat cursisten nauwelijks of geen ervaring hebben met elementaire studievaardigheden en schoolse conventies n zicht te hebben op de (ook niet onderwijsgebonden) capaciteiten van de cursisten en te adviseren over hun mogelijkheden voor stages in bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen

8 8 Tijdspad voor het samenstellen van uw portfolio n 40 uur n 2-3 maanden n Werk er samen aan! n 4 weken tussen inleveren en afname n Assessment data voor 2008/HU: 5 juni, 27 juni, 2 oktober, 18 dec. 2008 Zie ook: www.bvnt2.org-certificering- vragen en antwoordenwww.bvnt2.org-certificering-

9 9 Hoe gaat het assessment? n Portfolio-gesprek met twee bevoegde assessoren (1 uur) n een opleider NT2 en een NT2-veldassessor n Eind beoordeling op basis van portfolio en gesprek samen n Positief: certificaat competent NT2-docent n Twijfel: aanvullende bewijzen overleggen n Negatief: (nog) niet gecertificeerd Zie: procedure assessment competent NT2-docent

10 10 “Heb ik er wat aan gehad?” Mijn antwoord is: ja. Ik heb kunnen nadenken over wat ik tot nu toe gedaan heb. En gek genoeg ben ik er zekerder door geworden. Ik heb de afgelopen 20 jaar veel gedaan en geleerd. Ik hoef niet alles te kunnen. En ik heb kunnen nadenken waar ik me verder op wil richten.” Merel Borgesius, docent NT2, in Les 137


Download ppt "Portfolio en assessment ‘competent NT2 docent’ Gecertificeerd alfa-docent! Studiedag alfabetisering 7 maart 2008 Annet Berntsen - Opleider/Assessor NT2-docenten-"

Verwante presentaties


Ads door Google