De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gesprekscyclus Quadraam. Algemene punten Tweejarige cyclus: – één planningsgesprek, – tenminste één voortgangsgesprek – één beoordelingsgesprek De cyclus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gesprekscyclus Quadraam. Algemene punten Tweejarige cyclus: – één planningsgesprek, – tenminste één voortgangsgesprek – één beoordelingsgesprek De cyclus."— Transcript van de presentatie:

1 Gesprekscyclus Quadraam

2 Algemene punten Tweejarige cyclus: – één planningsgesprek, – tenminste één voortgangsgesprek – één beoordelingsgesprek De cyclus kan op elk moment in een schooljaar starten De gesprekscyclus wordt ondersteund door een geautomatiseerd systeem

3 Stappen gesprekscyclus De voorbereiding inclusief 360° feedback De planning De voortgang De beoordeling

4 De voorbereiding: 360° feedback leidinggevende nodigt medewerker uit voor planningsgesprek medewerker start de 360° feedback: 4 invalshoeken: – zelf: competentieformulier – leidinggevende: competentieformulier – Collega docent: feedbackformulier en competentieformulier – Leerlingen: leerlingenquete

5 360˚ feedback Zelf Lg Col Lln PlanningVoortgangOordeel Organisatie

6 De planning: planningsformulier medewerker maakt analyse van feedback op basis van de 360° feedback vult de medewerker het planningsformulier in stelt het planningsformulier beschikbaar aan zijn leidinggevende

7 De planning: planningsgesprek medewerker en leidinggevende voeren gesprek over: – welbevinden – competenties (behoud, verbetering en ontwikkeling) – resultaten in het werk – bijdrage aan het team- of schoolplan afspraken hierover worden vastgelegd in planningsformulier

8 De planning: POP en PAP na het gesprek vult medewerker ontwikkelpunten en actiepunten aan medewerker geeft aan welke faciliteiten hij denkt nodig te hebben: geld, tijd, middelen, ondersteuning leidinggevende keurt POP en PAP met faciliteiten goed (of niet)

9 360˚ feedback Zelf Lg Col Lln Planning 1 2 3 4 POP PAP faciliteiten VoortgangOordeel Lg Automatische koppeling Organisatie

10 De voortgang: het portfolio medewerker houdt voortgang t.o.v. afspraken bij: hij verzamelt bewijzen dit kan door bestanden toe te voegen aan het digitale portfolio: certificaten; verslagen; feedback

11 De voortgang: voortgangsgesprek op de afgesproken tijd voeren medewerker en leidinggevende een voortgangsgesprek ter voorbereiding vult de medewerker de ontwikkel- en actiepunten aan met een eigen reflectie het portfolio ondersteunt deze reflectie

12 De voortgang: voortgangsgesprek tijdens het voortgangsgesprek bespreken medewerker en leidinggevende de afgesproken acties indien nodig past medewerker het voortgangsformulier aan eventueel aanpassen ontwikkel- en actiepunten en faciliteiten

13 360˚ feedback Zelf Lg Col Lln Planning 1 2 3 4 POP PAP faciliteiten functioneren ontwikkelen bewijzen voortgang in portfolio 1 2a 2b 3 4 reflectie Voortgang Bijstellen POP en PAP? functioneren ontwikkelen bewijzen voortgang in portfolio Oordeel Lg Automatische koppeling Organisatie

14 De beoordeling:  Kaderbeleid van Quadraam, invulling grotendeels door de scholen.  Het oordeel wordt grotendeels bepaald op basis van de realisatie van de afspraken uit plannings- en voortgangsgesprek.  Leidinggevenden toetsen hun beeld bij andere betrokkenen. De wijze waarop wordt op school vastgelegd. Bij OP en OOP categorie 3 is tenminste 1 lesbezoek verplicht

15 360˚ feedback Zelf Lg Col Lln Planning 1 2 3 4 POP PAP faciliteiten functioneren ontwikkelen bewijzen voortgang in portfolio 1 2a 2b 3 4 reflectie Voortgang Bijstellen POP en PAP? functioneren ontwikkelen bewijzen voortgang in portfolio reflectie 1 2a 2b 3 4 Oordeel Lg Automatische koppeling Organisatie

16 Scholing en voorlichting voorlichting en scholing leidinggevenden voorlichting medewerkers handleiding in het systeem (uitgebreid) Verkorte handleiding

17 Aandachtspunten Implementatieplan Schoolspecifiek maken van kaderbeleid (wanneer is er sprake van goed – voldoende – onvoldoende) Organisatiestructuur inbouwen Formulieren Eisen bekwaamheidsdossier Systeembeheerder(s)


Download ppt "Gesprekscyclus Quadraam. Algemene punten Tweejarige cyclus: – één planningsgesprek, – tenminste één voortgangsgesprek – één beoordelingsgesprek De cyclus."

Verwante presentaties


Ads door Google