De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Digitaal Portfolio, meer dan een klapper”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Digitaal Portfolio, meer dan een klapper”"— Transcript van de presentatie:

1 “Digitaal Portfolio, meer dan een klapper”
Hans Tromp, Manager Onderwijs en Strategie NIOC, 19 april 2002

2 Programma Inleiding (digitaal)portfolio Invulling onderdelen portfolio
Uitwisseling van ervaringen Demonstratie digitaal portfolio

3 De leerling wil iets worden
Wat wil ik worden? <POP> Wat kan ik al? <EVC> Wat moet ik nog doen? <studieplan> Hoe laat ik dat zien? <port-folio> Hoe leer ik dat?

4 De docent helpt de lerende
Hoe volg ik zijn ontwikkeling? Hoe bepaal ik of hij zijn doel bereikt heeft? Hoe bepaal ik zijn huidige niveau? Hoe help ik hem bij zijn ontwikkeling? Wat moet ik nog doen? Wat wil ik worden? Wat kan ik al? Hoe laat ik dat zien? Hoe stuur ik het leren?

5 Competentie Groei Kaart
Portfolio Gilde HBO PORTFOLIO Gilde-HBO Competenties Resultaten/ Producten School en werkactiviteiten Proces- portfolio C.V. EerderVerworven Competentie Groei Kaart Reflectie- verslagen Persoonlijk ontwikkelingsplan Studie Activiteiten plan Leercyclus

6 Overzicht digitaal portfolio
Student/leerling: Eigenaar Documenten Reactie PoP StudiePlan Voortgangs- Rapportages * Projecten/Modules Mentor: Reactie Accorderen Geaccordeerd EVC CV Buiten de onderwijsorganisatie behaalde competenties. Externe Begeleider(s):  Reactie

7 Portfolio proces Tijd Laatste Versie CV EVC CV EVC Geaccordeerd PoP
StudiePlan Voortgangs- Rapportages * Projecten/Modules Geaccordeerd CV EVC PoP StudiePlan Voortgangs- Rapportages * Projecten/Modules Laatste Versie Geaccordeerd CV EVC PoP StudiePlan Voortgangs- Rapportages * Projecten/Modules Tijd

8 Rollen  Student Mentor Externe Begeleider Beheerder
Rollen zijn per persoon willekeurig te combineren.

9 Visie Leerproces Persoonlijke Ambitie aanwezige competenties
Regie door student/leerling Regie door docent Persoonlijke Ambitie aanwezige competenties gewenste competenties

10 Geleidelijke opbouw mogelijk
Traditioneel Vernieuwend Laat initiatief meer bij student/leerling. Kan rol als coach makkelijker invullen. Stuurt het onderwijs van de student/leerling. Docent

11 Geleidelijke opbouw mogelijk
Meer Traditioneel Vernieuwend Krijgt aanbodgestuurd onderwijs vanuit docent. Bewijs van competenties bij student/leerling. Proces meer betrekken bij beoordelingen. Regisseert vanuit POP zelf de opleiding. Krijgt meer keuzemogelijkheden binnen het aanbod. Toetsen via een toetsprogramma. Student/leerling

12 Digitaal Portfolio Digitaal Portfolio (Student/leerling) Administratie
Vrijheid versus structuur Formeel versus informeel Digitaal Portfolio in relatie tot administratieve systemen Digitaal Portfolio (Student/leerling) Administratie (School)

13 Voordelen Digitaal Portfolio
Versiebeheer op documenten en reacties maakt het leerproces zichtbaar voor student en docent. Afspraken zijn vastgelegd. Student/leerling kan afhankelijk van opleiding en ervaring meer zelfsturing krijgen. Aantal contactmomenten mentor/student neemt toe. Individuele leertrajecten zijn makkelijker te organiseren.

14 Accordering, variant 1 Geen accordering PoP Voortgangs- StudiePlan
Rapportages * Projecten/Modules Geen accordering

15 Accoord Accordering, variant 2
PoP StudiePlan Voortgangs- Rapportages * Projecten/Modules Accoord Accordering van het totale ontwikkelingstraject

16 Accoord Accordering, variant 3 Accordering op separate delen. PoP
StudiePlan Voortgangs- Rapportages * Projecten/Modules Accoord Accordering op separate delen.

17 Accoord Accordering, variant 4 PoP Voortgangs- StudiePlan Rapportages
* Projecten/Modules Accoord Accordering op delen, met mogelijkheid om te wijzigen


Download ppt "“Digitaal Portfolio, meer dan een klapper”"

Verwante presentaties


Ads door Google