De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handen uit de mouwen met Action Learning in

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handen uit de mouwen met Action Learning in"— Transcript van de presentatie:

1 Handen uit de mouwen met Action Learning in N@tschool
Jos Verweij, Hogeschool Rotterdam Met dank aan Robin Groenbos; Trainer / Consultant Three Ships

2 Agenda Wat is Action Learningin N@tschool?
Inrichting en opzet bij de Hogeschool Rotterdam lessons learned Hogeschool Rotterdam : Locatie Rochussenstraat

3 Wat is Action Learning in N@tschool?
Action Learning is een vorm van onderwijs waarbij studenten met name door te doen leren Action Learning is gericht op het werken in groepen Studenten leren van elkaar door middel van evaluaties en beoordelingen De begeleider wordt vaak pas later betrokken bij het proces en heeft meer de rol van coach dan van instructeur Learning, Programming and Questioning (later aangevuld door M. Marquandt met ‘+ R’ = Reflection) Action Learning (dus zonder de virtuele middelen) is bedacht door Professor Reginald Revans in 1940 in Groot-Brittannië. Tijdens zijn werk in de mijnindustrie moedigde hij managers aan elkaar te ontmoeten in kleine groepen, hun ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen over wat ze meemaakten. Het bleek dat deze aanpak de productiviteit met meer dan 30% liet toenemen. [1] Hij verwoordde dit effect later in zijn formule L = P + Q, waar L staat voor leren, P voor (ge)programmeerde kennis met simulaties en Q (questioning) voor vragen om inzicht te krijgen in wat mensen horen, zien of voelen. Het sociaal constructivisme is een stroming in de leerpsychologie die leren omschrijft als een sterk actief, sociaal en constructief proces. Volgens constructivisten is de kunst van het leren dat nieuwe informatie wordt gekoppeld aan bestaande voorkennis. Omdat ieder weer andere voorkennis heeft, is het niet mogelijk dit koppelingsproces te structureren, maar wel om samen met en van anderen te leren. Leren wordt dan het construeren van interne representaties met behulp van bestaande representaties (R.J. Simons, 2001).

4 Wat is Action Learning in N@tschool nog meer…
Interactie staat centraal en NIET het educatieve materiaal De student kan meer verantwoordelijkheid nemen De student kan leren van leerproducten en interactie De leeromgeving is transparant maar besloten De opleider heeft meer inzicht in de inhoudelijke voortgang en competentieontwikkeling en hij kan daarop inspelen De opleider heeft meer zicht op het leerproces en hij kan dit virtueel ondersteunen Groepsbinding en leerchemie tussen studenten en opleider wordt gestimuleerd

5 Mede-studenten geven feedback Student levert conceptversie in
De cyclus Mede-studenten geven feedback Student levert conceptversie in Student levert definitieve versie in Student past conceptversie aan Mede-studenten beoordelen Het leerproces bestaat uit 11 stappen die iedere student naar keuze kan doorlopen: Competentie kiezen; Leerarrangement kiezen; Informatie selecteren; Leerproduct maken; Virtuele interactie over de leerproducten; Meedoen aan fysieke bijeenkomsten op school; Verbeteren + nomineren van beste product; Bespreken van beste product; Publicatie van beste product op een publieke website; Assessmentdag; Beoordelings- en Reflectiegesprek;

6 N@Tschool! & Action Learning
Binnen de projectmodule zijn aanpassingen aangebracht die Action Learning kunnen ondersteunen Automatisch mappen aanmaken Feedback geven of beoordelen m.n. binnen de fasering Overzicht gebruikers forum Studenten leren door evaluaties en beoordelingen. Binnen NS kan gegeven feedback worden geëvalueerd.

7 Dashboard - Portaal Ingericht om studenten snel toegang te geven tot de belangrijkste onderdelen van (minder klikken) Belangrijk voor AL: Mijn cursussen (Mijn studieroutes) Mijn Samenwerkingsruimten Forum

8 Pijlers onder action learning (in N@tschool)
SAMENPRODUCEREND LEREN FEEDBACK DIEPER LEREN Samenproducerend leren beoogt: Actief lerende studenten Problemen en vragen die studenten tegenkomen tijdens het werken aan de opdrachten aan elkaar voorleggen en van elkaar beantwoorden Eigen (eerder verworven) kennis delen met medestudenten (tussentijds te) reflecteren op product(en) van medestudenten

9 Dashboard (Portaal)

10 Wijzigingenoverzicht
Zonder zoeken een beeld van de laatste wijzigingen binnen het project Termijn weer te geven wijzigingen in te stellen (afgelopen1 dag, 2 dagen, week, etc.) Documenten direct te openen Direct de juiste map openen (‘ga naar’)

11 Wijzigingenoverzicht

12 Overzicht deelnemers Belangrijke tool voor het begeleiden van studenten Geeft een globaal overzicht van: Aantal deelnames aan het project Aantal ingeleverde documenten Aantal malen dat feedback is gegeven Etc. Let op: Gegevens zijn gebaseerd op de ingelogde student!

13 De werkruimte Iedere deelnemer heeft een eigen, automatisch gegenereerde map Iedereen heeft toegang tot de materialen van iedereen De eigen map dient als een plek om een back-up te bewaren van het ingeleverde materiaal Docenten begeleiden NIET in deze mappen Werkruimte bevat verder aanvullende informatie

14 Overzicht deelnemers

15 Werkruimte

16 Het forum Plaats waar docenten o.a. aansturen en stimuleren
Studenten plaatsen hier hun leervragen Zichtbaar, middels kleurcode, welke rol de gebruiker heeft binnen het forum (docent of student) Nadrukkelijk niet bedoeld voor informele interactie

17 Het forum

18 Fasering Meerdere fases mogelijk: Concept – en eindfase
Clusters van ca. 5 studenten geven feedback op elkaars werk Feedback wordt gegeven via de notities op documenten Lengte gegeven feedback is onbeperkt Studenten krijgen training in het geven van feedback binnen (technisch en inhoudelijk)

19 Fase 1: Concept product

20 Feedback 1

21 Feedback 2: Fout

22 Fase 2: Eindproduct Studenten leveren , na het aanpassen o.b.v. de ontvangen feedback, het eindproduct in deze fase in Medestudenten beoordelen de ingeleverde producten aan de hand van vooraf ingestelde criteria (Cijfer: 1 t/m/ 10) Vorm en opbouw Inleiding Het eigen verhaal Belevingsgericht zorgconcept CCM in de praktijk Schrijfwijzer gehanteerd Docenten evalueren het ingeleverde product en geven een oordeel (bijv. ‘geschikt voor publicatie’)

23 Fase 2: Eindproduct

24 Het logboek Meer gericht op de informele interactie
Kan het vormen van groepen versterken

25 Het logboek

26 Voorbeeld opdracht

27 Docenteninteractie Modereren binnen ALN hoort aan te sluiten op procesgericht interactie om samenlerend produceren mogelijk te maken. Docenten zijn vooral productgerichte interactie gewend

28 Lessons learned Onderwijsconcept kan goed ondersteunt worden binnen Training van docenten en studenten noodzakelijk Voortschrijdende ontwikkeling social media vraagt aanpassing wijze van communiceren binnen dit onderwijsconcept Vraag naar APP om snel en vanaf elk€ willekeurige plek/medium toegang te krijgen wordt steeds groter

29


Download ppt "Handen uit de mouwen met Action Learning in"

Verwante presentaties


Ads door Google