De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsinfrastructuur Rosa Hessing e.a. Carie v.d. Kruijs, Matthieu Roozen en Irmgard Heijmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsinfrastructuur Rosa Hessing e.a. Carie v.d. Kruijs, Matthieu Roozen en Irmgard Heijmans."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingsinfrastructuur Rosa Hessing e.a. Carie v.d. Kruijs, Matthieu Roozen en Irmgard Heijmans

2 Inhoud van de infrastructuur 1.Visie over opleiden van nieuw, aankomend en zittend personeel 2.Omschrijving van Wie waar bij betrokken is als het gaat om opleiden en professionaliseren 3.Bekwaamheid van personeel in kaart en in kaart houden 4.Beschrijving van alle professionaliserings- en opleidingsactiviteiten: professionaliseringsplan 5.Relaties met andere opleidingen, instellingen

3 1 Visie op opleiden in school Wat is voor jouw school / bestuur Opleiden in school Waar staan jullie nu Waar wil je naar toe groeien Doelstellingen SMART-geformuleerd

4

5

6 4 typen scholen met werkplekleren

7 2 Wie is waar bij betrokken Wat zijn de rollen en taken van iedereen: -Intern: mentoren, opleider in school, intern begeleider, directeur, leraar (nieuw, zittend), student -Extern: studieloopbaanbelegeleider, opleiding Wie is waarvoor verantwoordelijk -Begeleiding -Beoordeling -Functioneringsgesprek -…

8

9 3 Bekwaamheden van personeel Zicht op competenties (aangepast) Bekwaamheidsdossier Lerarenportfolio Ontwikkelen van bekwaamheden Educatieve vierhoek

10

11 Scholen zijn altijd in ontwikkeling, alle betrokkenen bekijken de ontwikkeling vanuit hun eigen perspectief: leerkracht, student, opleiding, schoolleider, beleidsmaker Beroepscontext /taken Lerende HRM, IPB, POP Leerbronnen/arrangementen Bekwaamheidseisen, wet BIO, bekwaamheidsdossiers

12 4 Professionaliseringsplan Ontwikkelingen van de organisatie Ontwikkelingen van elk personeelslid Koppeling van organisatie-ontwikkelingen aan persoonlijke opleidingen

13 5 relatie met opleidingen en instellingen Met welke opleidingen / instellingen wordt samen gewerkt? Hoe zie die samenwerking eruit? Is er een samenwerkingsovereenkomst? NAW-gegevens

14 6 Evaluatie en bijstellen Voor wie is het plan, bij wie is het bekend en waar wordt het bewaard? Wanneer en hoe vindt de bijstelling van dit plan plaats: elk jaar, wie doet dat? Hoe vindt de evaluatie plaats: checken van doelstellingen en volledigheid van het plan. -Meten is weten


Download ppt "Opleidingsinfrastructuur Rosa Hessing e.a. Carie v.d. Kruijs, Matthieu Roozen en Irmgard Heijmans."

Verwante presentaties


Ads door Google