De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 januari 2003 Opleiden in de school (PDS): een uitdaging?

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 januari 2003 Opleiden in de school (PDS): een uitdaging?"— Transcript van de presentatie:

1 13 januari 2003 Opleiden in de school (PDS): een uitdaging?

2 13 januari 2003 Begrippen PDS = Professional Development School = Opleiden in de school zie ook www.opleideninschool.nl

3 13 januari 2003 Opleiden in de school / PDS gefaseerd

4 13 januari 2003 1. PDS: leverancier stageplaatsen Alles blijft zoals het is. Iedere school is opleidingsschool (PDS): het bieden van praktijkervaring. Kwaliteit stage afgemeten aan basale zaken: klopt de organisatie, worden afspraken nagekomen? Kwaliteit stage als leerervaring is afhankelijk van de taakopvatting (toevallige) mentor en stagebegeleider. Issues: ze (pabo/roc) komen nooit, ze (studenten) kunnen niks, ze (mentoren en pabo/roc) begeleiden slecht.

5 13 januari 2003 2. PDS: mede-opleider School krijgt formele status als mede-opleider. PDS: bieden van adequate leer- / opleidingsplaatsen. Kwaliteit stage afgemeten aan leereffecten studenten: Leren studenten adequaat handelen (incl. reflectie). Kwaliteit stage als leerervaring (bijv. LIO/BBL) afhankelijk van de competenties van mentor en stage-begeleider. Issues: wat moeten studenten kunnen, wat kan ik van hen vragen, wat wordt er van mij verwacht, wat moet ik als begeleider kunnen?

6 13 januari 2003 3. PDS: IPB-partnership PDS t.b.v. oplossen van kwalitatieve en kwantitatieve personele problemen. Kwaliteit partnership afgemeten aan aantallen en competenties onderwijspersoneelsleden. Kwaliteit partnership is afhankelijk van vermogen opleidingstrajecten af te stemmen op vraag scholen. Issues: Wat vragen scholen? Hoe maken wij maatwerktrajecten? Wat moeten we daartoe kunnen / leren?

7 13 januari 2003 4. PDS: kennisnetwerk PO PDS: t.b.v. verbeteren van leer- en ontwikkelingsprocessen / resultaten bij kinderen. Kwaliteit kennisnetwerk afgemeten aan toegevoegde waarde PDS m.b.t. resultaten bij kinderen. Kwaliteit kennisnetwerk is afhankelijk van vermogen schoolontwikkeling, opleiden, werkplekleren en (actie)onderzoek te integreren. Issue: Samenhang onderwijskundige visie, IPB-acties, (actie)onderzoek en resultaten bij kinderen realiseren.

8 13 januari 2003 Perspectief school: kind centraal (beeld van) kinderen Visie op opvoeden, ontwikkelen en leren: schoolconcepten / (vak)didacten / methodieken Visie op schoolontwikkeling: doelen, processen / resultaten, leeromgevingen / procedures / instrumenten, competenties Doelen / acties school: onderwijskundige, personele, financiële, materiële acties

9 13 januari 2003 Perspectief opleiding: lerende volwassene centraal (beeld van) lerende volwassene Visie op ontwikkelen en leren: opleidingsconcepten / opleidingsdidactieken / methoden Visie op schoolontwikkeling: doelen, processen / resultaten, leeromgevingen / procedures / instrumenten, competenties Doelen / acties opleiding: onderwijskundige, personele, financiële, materiële acties

10 13 januari 2003 PDS als onderling gedeeld perspectief PDS - Samenwerking - Professionalisering - Werkplekleren School- SchoolontwikkelingOpleiding - Opleidingsfunctie i.h.k.v. IPB

11 13 januari 2003 Opleiden in de school / PDS gefaseerd

12 13 januari 2003 De Mytylschool Tilburg en PDS Ambitieniveau van de school Project ‘opleiden in de school’ Samenwerking in REC-verband met ZML Midden-Brabant Convenant ROC Midden-Brabant Samenwerking met Pabo(‘s) Professionalisering


Download ppt "13 januari 2003 Opleiden in de school (PDS): een uitdaging?"

Verwante presentaties


Ads door Google