De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sector Justitiescholen Justitiescholen ASOJ presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sector Justitiescholen Justitiescholen ASOJ presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sector Justitiescholen Justitiescholen ASOJ presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011

3 Sector Justitiescholen Kernthema’s voor de komende jaren  passend onderwijs  professionalisering van de organisatie  positionering van de sector

4 Sector Justitiescholen Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?  Uitgangspunt: de hoofdlijnennotitie van de ASOJ, opgesteld door sectordirecties en bestuur  Daarin zijn 2 kernthema’s voor de volgende jaren vastgesteld: passend onderwijs en professionalisering van de organisatie

5 Sector Justitiescholen Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?  In een aantal bijeenkomsten heeft het management van de sector diverse analyses gemaakt op zowel in- als externe ontwikkelingen.  Uit de analyses bijkt dat de sector goed kan aansluiten op de analyses van de Hoofdlijnennotitie

6 Sector Justitiescholen Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?  Door de uit de analyses geconstateerde speciale situatie van scholen in een jeugdinrichting is er een derde kernthema toegevoegd.  Positionering van de sector  Het gaat hierbij om de speciale positie van onze scholen

7 Sector Justitiescholen Wat is dan zo speciaal?

8 Sector Justitiescholen Wat is dan zo speciaal?

9 Sector Justitiescholen Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?  Verandering van doelgroepen (meisjes, lvg, behandeling, opvang, foba-vic)  Uitbreiding en inkrimping van capaciteit  Fluctuaties in verblijfsduur  Onvoldoende financiering voor de materiele instandhouding

10 Sector Justitiescholen  Ad hoc maatregelen n.a.v. politiek- en mediagevoelige incidenten  Tijdelijke projecten (crisisopvang, gesloten OTS-behandeling)  Scheiding civiel- en strafrechtelijk  Toegenomen vraag naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?

11 Sector Justitiescholen Lijdzaam toezien of handelen?  Het sectormanagement wil proactief zijn en de sector voorbereiden op de hiervoor geschetste ontwikkelingen  Dit komt tot uiting in het derde kernthema “positionering van de sector”

12 Sector Justitiescholen De kernthema’s Passend onderwijs  Voor iedere leerling een op maat gesneden onderwijs- en zorgarrangement  Daardoor het realiseren van een optimale ontwikkeling van de leerling

13 Sector Justitiescholen De kernthema’s Passend onderwijs Wat is er nodig?  Vertaling van ASOJ-visie op “passend onderwijs”, “veiligheid” en “uitdagende leeromgeving”  Doelgroepenanalyse  Verbeteren van diplomerings- en certificeringsmogelijkheden

14 Sector Justitiescholen De kernthema’s Passend onderwijs Wat is er nodig?  Uitwerken van een visie op ambulante begeleiding en nazorg  1 kind-1plan expliciteren (geïntegreerde onderwijs- en zorgarrangementen)

15 Sector Justitiescholen De kernthema’s Professionalisering van de organisatie  Sturen op visie en resultaat  Verdere uitwerking van integraal management  Professionaliseren van het personeelsbeleid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering

16 Sector Justitiescholen De kernthema’s Professionalisering van de organisatie Wat is er nodig?  Versterking van de samenwerking binnen de sector  Concrete uitvoering van meerjarenplan in jaarplan  Uitvoeren ASOJ-personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering, IPB, etc

17 Sector Justitiescholen De kernthema’s Professionalisering van de organisatie Wat is er nodig?  Uitvoeren van transparant financieel management  Invoering ASOJ- managementinformatiesysteem  Uitbouwen kwaliteitszorgsysteem

18 Sector Justitiescholen De kernthema’s Positionering van de sector  Profilering en positionering van het onderwijs binnen een (gesloten) jeugdinrichting als “speciaal-plus”  Met als doel dat overheid en samenwerkingspartners meer rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van onze scholen

19 Sector Justitiescholen De kernthema’s Positionering van de sector Wat is er nodig?  Gezamenlijke ontwikkeling van een visie op onderwijs in een jeugdinrichting  Proactieve inzet van de sector in de landelijke Taakgroep Justitiescholen  Uitbouwen van SG Harreveld als examenbureau voor de andere justitiescholen in het land

20 Sector Justitiescholen De kernthema’s Positionering van de sector Wat is er nodig?  Maken van heldere afspraken met inrichtingen en de inspecties op het gebied van veiligheid  Inzetten op een specifieke bekostiging van scholen verbonden aan een jeugdinrichting  Structureel overleg ministeries en inspecties

21 Sector Justitiescholen Jaarplannen Vertalen van sectorplan in een meerjarenplan Vervolgens opstellen van concreet geformuleerde jaarplannen.

22 Sector Justitiescholen Hoofdlijnennotitie ASOJ Sectorplan justitiescholen Schoolplan Vakgroepplan

23 Sector Justitiescholen Einde presentatie sectorplan


Download ppt "Sector Justitiescholen Justitiescholen ASOJ presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google