De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon."— Transcript van de presentatie:

1 School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon

2 School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon Professionele kennis • Pedagogische kennis • Didactische kennis • Vakkennis • Kennis van organisatie van les • Kennis van plannen en evalueren. Aanpassingsvermogen • Leerstijl. Hoe leer ik? • Reflection on action. (na de les) • Reflection in action. (tijdens de les) • Thinking on our feet. (Schön) Commitment • Overtuigingen. • Professionele identiteit • Persoonlijkheid • Houding • Gewoontes • Achtergrond Ontwerpen. Concerns: • Hoe bereid ik mijn lessen voor? • Welke methodes gebruik ik? (wil ik gebruiken) • Welke instructie ga ik geven? • Hoe creëer ik een veilige leeromgeving • Wat wil ik mijn leerlingen leren vandaag? ( doelen?) • Hoe kan ik deze klas motiveren? • Etc. Onderzoeken / aanpassen. Concerns: • Hoe ging deze les? • Wat waren sterke / zwakke punten? • wat ga ik de volgende les doen / verbeteren? • Hebben de leerlingen geleerd wat ik wilde dat ze leerden? ( en hoe?) • Hoe reageerde ik? • Wat voelde ik / dacht ik toen.... • Wat dachten ( deden) de leerlingen toen... Ontwikkeling. Concerns: • (Hoe) Pas ik in de visie van deze school? • Hoe wil ik me ontwikkelen? • Wat wil ik ontwikkelen? • ( Wat vind ik van deze kinderen?) • ( Waarom reageer ik op deze manier?) • Wat vind ik belangrijk in lesgeven? • Wat voor docent ben ik? (wil ik zijn?)

3 School School Student Teacher/ Professional Learner Persoon Professionele kennis • Rolmodel. Demonstreren, nadoen. • Kennis van het vak van de student • Getraind als begeleider • Helpt de student grip te krijgen op de complexiteit van het lesgeven. • Zicht op de actuele concerns. • Koppelen theorie en praktijk. Begeleider als opleider! • Stelt de student in staat ‘rijke’ leerervaringen op te doen. • Ontwerpt en voert samen met de student lessituaties uit. Aanpassingsvermogen • Leren (effectief) te reflecteren en hoe de student uit te nodigen op eigen handelen te reflecteren. • Helpt de student focussen op het perspectief van de leerlingen. • Is in staat constructief en positief feedback te geven. • analytisch • Observatievaardig. Commitment • Heeft een heldere en duidelijke visie op (goed) onderwijs • Deelt dit met de student. • Brengt eigen verwachtingen en die vd st in beeld. • Onderkent en is in staat een goede relatie op te bouwen en te onderhouden. • Is in staat een balans te vinden in comfort en uitdaging. • Open mind. • Zicht en kennis van ontwikkelingen in onderwijs en vak. • Leren voetballen met het linkerbeen Ontwerpen. Vragen: • Wat ga je de volgende les doen? • Wat wil je dat ik ga observeren? • Wat ga je (concreet) doen om je doelen te halen • Wat ga je zeggen, wanneer? Welke vragen? • Wat ga je doen als ze niet opletten? • Welke werkvormen zet je in? • Leg mij volgende week eens uit... • Etc. Onderzoekend / aanpassen. Vragen: • Waar wil je het eerst over hebben? • Wat vond je van deze les? • Toen je zei... Wat was de reactie van de leerling? • Wat.. Voelde, dacht, deed je? • Wat denk je dat de leerlingen.. dachten, voelden? • Wat deden de leerlingen toen..? • Wat ga je de voplgende keer doen? • Je wilde dat en dat doen maar... Wat was daarvoor de reden? Ontwikkelen Vragen: • Wat vind je van de visie van deze school? • Wat is voor jou belangrijk in lesgeven? • Hoe beinvloedt dat jouw lesgeven? ( orde, motivatie van leerlingen etc) • Wat wil je de komende tijd ( maand, jaar) bereiken? • Hoe realistisch is dat? • Etc.

4 School Coach Student Teacher/ Professional Learner Person Professionele kennis • Vak bijeenkomsten. • Visie op school en vakontwikkeling • Rol van de student in schoolontwikkeling. ( plek in teams, leerwerktaken) • Kennis van mogelijkheden en inzetbaarheid studenten. Zicht op de ‘concerns’ van studenten. • Koppelen theorie en praktijk: Inrichten werkplek, ABV op locatie, leerwerktaken, onderzoekend in de school. • Afspraken afstemming opleidingen. Ontwerpen. Hoe maak je het mogelijk?: • Geformaliseerde structuur van begeleiding en opleiden van studenten. (opleidingsplannen, opleidingsteams) • Faciliteren van deze structuur Ic uren voor begeleiding ( wb so). Begeleiden en opleiden zichtbaar in roosters. • Train de begeleiders.. Onderzoeken / aanpassen. Hoe maak je het mogelijk?: • Intervisie. Studenten onderling. Teams! • Supervisie.(Waar nodig) • Informeel. • ABV op locatie. Ontwikkeling Hoe maak je het mogelijk? • POP’s • Maak persoonlijke ontwikkeling mogelijk. • Heldere duidelijke visie op lesgeven. • Duidelijk beeld wat voor docent deze school nodig heeft. En weten hoe je docenten / studenten kunt helpen dat te bereiken.


Download ppt "School Coach Student Docent/ Professional Lerende Persoon."

Verwante presentaties


Ads door Google