De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Psitief Coachen Positief Coachen Programma

Verwante presentaties


Presentatie over: " Psitief Coachen Positief Coachen Programma"— Transcript van de presentatie:

1  Psitief Coachen Positief Coachen Programma
5 - 8 jarigen Plezier en zelfvertrouwen Psitief Coachen Positief Coachen Programma ALGEMEEN: De sheets geven de rode draad aan van het programma. De bedoeling is dat de informatie op de sheets gebruikt wordt om de dialoog met de deelnemers aan te gaan. Hoe doe je dit: door te vragen, te vragen en te vragen (en goed te luisteren want dat bepaalt weer je volgende vraag). Gebruik hiervoor m.n. de OPEN VRAAG, dat zijn vragen die je NIET met JA of NEE kunt beantwoorden maar die informatie geven over wat iemand vindt, denkt of voelt. Deze vragen beginnen met: WIE, WAT, WAAR, WAAROM, HOE, HOEZO, WELKE. Voorbeelden van goede vragen: WAT vinden jullie van deze sheet? WAAROM vind je dat? WIE vind dat ook? WIE vindt iets anders? Welk voorbeeld heb je daarvan? HOE zou je het ook uit kunnen leggen? WAT is het voordeel van….? Wat is het nadeel van…..? HOE zou je daarmee om kunnen gaan? In de notitiepagina bij iedere sheet vind je mogelijke vragen en toelichting. Een vraag wordt voorafgegaan door het teken <?. Achtergrondinformatie bij de vragen zijn cursief geschreven. Ook vind je tips en informatie t.a.v. hand-outs, opdrachten en FLAP gebruik. Veel achtergrondinformatie vind je ook op de website: TER VOORBEREIDING Vergaderzaal voorbereiden Laptop testen Beamer opstellen Flipover neerzetten Boxen aansluiten Muziek scherp zetten (trajecttune “Harder, Better, Faster, Stronger”, te downloaden op Breed schildersplakband: iedere deelnemer schrijft naam op breed schildersplakband en plakt dit zichtbaar op zijn/haar trui Stiften Aantekenblokken en pennen Water, koffie, thee, lekkers Op flip: “Welkom, Fijn dat je er bent”.

2 Positief Coachen Programma
5 principes van Positief Coachen Bewust zijn van eigen coachrol en -gedrag. Zorgen voor een gezonde en veilige leeromgeving. Creëren van een positieve en uitdagende sportomgeving. Ambitieuze doelen en realistische verwachtingen. Hanteren van een adequate discipline. Wat zijn de 5 principes van Positief Coachen, oftewel WAAROM besteden we aandacht aan positief coachen voor 5-8 jarigen? (doorvragen) 1. Bewust zijn van eigen coachrol en -gedrag. Trainers, coaches en team(bege-)leider hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen en daar moeten ze zich (telkens) van bewust zijn. 2. Zorgen voor een gezonde en veilige leeromgeving. Alleen in een gezonde en veilige omgeving kunnen kinderen ongestoord sporten en zich ontwikkelen. 3. Creëren van een positieve en uitdagende sportomgeving. Kinderen willen leren, zichzelf verbeteren als ze daarin positief worden ondersteund. Positieve ondersteuning en uitdagende activiteiten stimuleren kinderen om sportcompetenties te ontwikkelen en vertonen daardoor minder ongewenst gedrag. 4. Ambitieuze doelen en realistische verwachtingen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Belangrijk is dat de verwachtingen van ouders, trainers, coaches en team(bege-)leiders overeenkomen met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. 5. Hanteren van een adequate discipline. Kinderen hebben behoefte aan duidelijke regels en afspraken en een consistente en voorspelbare aanpak. Hierdoor zullen kinderen minder ongewenst gedrag vertonen. Door hier aandacht aan te besteden creëren we (1) een bewustwording bij deelnemers van de eigen coachrol en gedrag, (2) versterken we een positieve en veilige leeromgeving voor jonge kinderen, (3) creëren we een uitdagende sportomgeving met (4) ambitieuze en realistische doelen/verwachtingen, en bieden we een kader voor een adequaat en consequent gedrag voor begeleiders en kinderen (5). <? Waarom is positief coachen belangrijk? <? En wat is het precies? De essentie om te kunnen groeien en leren. En de bedoeling van vanavond is om die essentie met elkaar scherp te krijgen. OPTIE opwarmoefening 5-10 minuten: In 2-tallen uitwisselen: deel een situatie waarin jij een voorbeeld ziet van positief coachen (van je zelf of wat je hebt gezien bij een ander). Plenair kort 2-3 voorbeelden uitvragen: Wie heeft een mooi voorbeeld om te delen? Waarom vind je dit positief coachen? Waarom heb je deze onthouden?

3 Positief Coachen Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:………….

4 De connotatie van ‘winnen’
Deze sheet laat zien wat sporters, kinderen en jongeren aangeven belangrijke redenen te vinden om te sporten. <? Wat vind je hiervan als je dit ziet? En waarom? <? Waar zit je zelf? Tip: Goed doorvragen want dit levert je informatie op voor het eerste onderwerp: wat is ieders EIGEN sportbeleving of in andere woorden gezichtspunt waar vanuit hij/zij de coaching inhoud geeft. beleving kind ≠ beleving ouder/coach

5 Als het gezichtspunt van de ouder/coach is:
Het gaat om winnen! 1e hulpmiddel: Ons gezichtspunt / ons beeld: Met welke hoofdgedachte sta jij te trainen / coachen? <? Wie herkent dit? <? Wie heeft iets anders? Wat we denken en voelen bepaalt ons handelen. Hoe ziet dat eruit als we dit centraal hebben staan? (volgende sheet) OPTIE Je hoorde bij binnenkomst de trajecttune “Harder, Better, Faster, Stronger”. Sporten betekent presteren. Als trainer wil je dat jouw team fanatieker, beter, sneller en sterker wordt [ trajecttune]. Want we willen winnen! En als we willen winnen moet je als team fanatieker, beter, sneller en sterker zijn dan de tegenstander. Want het gaat ons om presteren! In de vorige sheet zagen we dat het bij jonge kinderen juist niet om presteren gaat. Wat betekent dit voor jou als coach in de begeleiding van jonge kinderen?

6 …dan is het gedrag van de ouder/coach bij fouten:
Negatieve feedback Leidt tot faalangst en apathie Leidt tot mislukkingen en slecht spel afbreken van intrinsieke motivatie Als we gefocust zijn op winnen dan: Reageren we op wat fout gaat (negatieve feedback) Dit leidt (op den duur) bij kinderen tot faalangst en apathie En dit verhoogt de kans op mislukkingen en slecht spel. Hierdoor geef je nog meer negatieve feedback enz., enz. <? Wat zeggen we bijvoorbeeld als we het hebben over negatieve feedback / reageren op fouten? (Veel voorbeelden ophalen) Jammer…, je moet wel verdedigen! Als je niet terugloopt maak je het de tegenstander veel te gemakkelijk ………………….. Fouten maken mag!

7 .. negatieve feedback in verschillende soorten:
Jullie voetballen als oude wijven! Beetje zonde van mijn tijd. Zit niet te slapen! Anders kom maar even op de bank zitten.. Dat wordt vandaag weer helemaal niks! Het is toch simpel! Dat jullie dit niet begrijpen. Wanneer we de verschillende negatieve reacties bundelen kunnen we 4 karikaturen onderscheiden. <? Wie herkent zich zelf? <? Welke uitspraken hoor je wel eens die in een van deze karikaturen vallen? <? Gedrag beïnvloedt gedrag; wat zie je dan bij spelers? NB: In de materialen zit een Typologietoets waarbij je kunt kijken welke soort reacties jij laat zien. Deze kan je aan het eind van de training uitdelen als mensen dat leuk vinden. In de training kun je deze vragenlijst ook laten maken, maar dan kost het veel tijd (invullen en nabespreken moeten je rekenen op circa 40 minuten). De 4 Zondaars in coaching

8 Als het gezichtspunt van de ouder/coach is:
Winnen is de kers. De wedstrijd is de enorm lekkere taart! De hoofdzaak is plezier hebben en iedere keer iets beter worden. <? Wat gebeurt er als je (bewust) een ander gezichtspunt kiest? Een gezichtspunt dat focust op Leren en plezier maken?

9 …dan is het gedrag van de ouder/coach:
bouwen aan intrinsieke motivatie Positieve feedback Leidt tot zelf-vertrouwen en plezier Leidt tot ijver en leereffect Als we gefocust zijn op leren plezier maken dan: Reageren we op wat goed gaat (positieve feedback) Dit leidt tot zelfvertrouwen en plezier En dit verhoogt de kans op leren en grotere inspanning

10 Wat zijn de positieve punten van jouw team?
Gezichtspunt Wat zijn de positieve punten van jouw team? OEFENING (Hiervoor is een hand-out beschikbaar). Doel van de oefening is bewust nadenken over positieve punten van je eigen team waardoor je jezelf helpt vanuit een positieve kijk / gezichtspunt je team feedback te geven. 10-15 minuten in tweetallen voor je eigen team invullen (hoeft niet af). Plenair korte terugkoppeling door te vragen naar een aantal mogelijke gezichtspunten. <?Wie wil een of meer punten van zijn team delen? <?Wie heeft iets heel anders? Extra Oefening: Er is een hand-out beschikbaar de Complimentenkaart. Deze kan je gebruiken om zelf per speler 3 positieve punten op te schrijven die je tijdens een wedstrijd invult (of zet de ouders in en vraag hun voor hun eigen kind dit te doen).

11 Gezichtspunt Jouw gezichtspunt? Jouw Gevolg Zelfvertrouwen gevoel?
& plezier Samenvattend: Je gezichtspunt geeft je een bepaald gevoel en zorgt voor een bepaald gedrag. Indien dit gericht is op plezier en leren dan levert dit je team zelfvertrouwen en plezier wat weer leidt tot meer inspanning en groeien wat als BIJ-EFFECT zal leiden tot grotere kans op winnen (en daarom is deze benadering ook in de TOP Sport een hele belangrijke). Jouw gedrag?

12 Wat doe je als je met 0-4 achterstaat? Benadrukken wat wél goed ging
<? Als jij hiervan baalt HOE komt dat dan……………..? Jouw gezichtspunt!!! <? Wat kan je doen om de groep gemotiveerd te houden: focus op leren en plezier, benadruk wat wel goed gaat! Wat doe je als je met 0-4 achterstaat? Benadrukken wat wél goed ging

13 ….benadrukken wat wél goed ging: LIJF is oké!
Foutenherstel Herstelden we (van) fouten? Drie trappen: IJver - in plaats van nadruk op fouten Deden we ons best? Leren - in plaats van nadruk op het resultaat Heb je ervan geleerd? - in plaats van vergelijken met anderen Beloon inspanning i.p.v. resultaat! 2e hulpmiddel: En ja…………..soms lijkt het wel dat er niets goed gaat. Dan kunnen we positief coachen via LIJF: Lijf: Wat heb je ervan geleerd (i.p.v. vergelijken met anderen die het beter doen) LIJf: Benadruk de inspanning (i.p.v. het resultaat) LijF: Benadruk het herstel en het herpakken (i.p.v. de nadruk op de fouten) Op FLAP noteren: Je gedragen als winnaar houdt in: 1. Blijf leren en verbeteren. 2. Zet je altijd voor de volle 100% in. 3. Laat je niet ontmoedigen door gemaakte fouten, maar ‘sta op’ op en ga weer door! EXTRA OPDRACHT: Film Pietertje frameborder="0" allowfullscreen></iframe> (of kijk op de website Opdracht in 2-tallen of plenair: WAT had de coach anders kunnen doen vanuit het gedachtegoed positief coachen /LIJF? Complimentenkaart behandelen

14 Kinderen hebben een EMO-tank
Vul de EMOtank MIX 5 : 1 Het niveau van de EMO (emotie)tank bepaalt hoe je over jezelf denkt, of je wílt presteren, je best doen. Kinderen met een lege tank zijn moeilijk coachbaar. Probleemgedrag komt niet voort uit het willen frustreren van jou, maar omdat ze veelal een lege EMOtank hebben: sfeer thuis, ruzies, pestgedrag, etc. Door negatieve feedback kunnen we de inhoud van de EMOtank nog verder verminderen! Je emotionele BASIS (hebben we het woord EMO-TANK voor bedacht) bepaalt hoe je over jezelf denkt, of je wilt presteren (je persoonlijk gezichtspunt) en bepaalt dus je GEDRAG en je LEERBAARHEID. De basis voor ieders Emo-tank ligt in de thuisbasis, de opvoeding. <? Wat kunnen we hierover zeggen in de context van het voetballen? …………………………. (sheet doornemen). <? Wie herkent kinderen uit zijn team met een relatief lege of volle tank? <? Wat zie je dan? <? Hoe ga je daarmee om? <? Wat zou je anders kunnen doen?

15 …die gevuld moet worden!
Vul de EMOtank MIX 5 : 1 Hoe vullen we de EMOtank? Beloning - Je gaf een geweldige voorzet! Waardering - Jullie hebben je geweldig ingezet! Aandacht - En…, lopen je prachtige nieuwe schoenen lekker? Actief luisteren – teamnabespreking. Lichaamstaal - Lachen, ja-knikken. Zorg dat jouw spelers door jou gezien worden. Ook de minder opvallende! Hier kun je de Complimentenkaart introduceren. Deze kan je als opdracht of optioneel meegeven om bewust na te denken en te handelen over positieve feedback. In de materialen zit een leeg exemplaar om uit te delen en 1 voorbeeldexemplaar.

16 Positief Coachen Programma
Het programma bestond uit de volgende onderdelen:………….

17 Hoe nu verder? Ga aan de slag met het vergroten van Plezier en Zelfvertrouwen (denk aan JOUW gezichtspunt, LIJF en de EMOtank) Vul een Persoonlijk Verbeterplan in Pas de Complimentenkaart toe Download op Stichtingjeugdsport.nl het zakboekje “Tools en modellen Positief Coachen” Vul de Typologietoets in het bespreek deze eens met jouw partner.. Hand-outs die gebruikt kunnen worden (zijn te downloaden op 1. Zakboekje 'Tools en modellen Positief Coachen' 2. Zakboekje 'Achtergronden Positief Coachen' 3. Typologietoets 4. Complimentenkaart 5. Persoonlijk Verbeterplan

18 Positief Coachen Programma
Psitief Coachen Positief Coachen Programma Dank voor jullie inzet!


Download ppt " Psitief Coachen Positief Coachen Programma"

Verwante presentaties


Ads door Google