De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

John Vaupell Justin van der Steen

Verwante presentaties


Presentatie over: "John Vaupell Justin van der Steen"— Transcript van de presentatie:

1 John Vaupell Justin van der Steen
Trainersbijeenkomst John Vaupell Justin van der Steen

2 Agenda Wie zijn wij en wat doen we; Trainen geven; Coachen;
Stijl van trainen en coachen; Doelstelling voor jezelf en voor het team; Gedragsregels; Taken en verantwoordelijkheden; Rondvraag.

3 Wie zijn wij en wat doen we?
Ondersteunen op de trainingen; Advies en tips geven m.b.t. training geven en coachen; Trainersbijeenkomsten verzorgen; Wij staan altijd open voor vragen en problemen van trainers/coaches.

4 Trainen Wat is trainen? De officiële definitie van trainen:
Het regelmatig systematisch toedienen van prikkels om de prestatie te verhogen. Dit doen wij door middel van Kennis+Vaardigheden+Houding over te dragen door ervaren mensen/spelers (trainers) aan de minder ervaren mensen/spelers. Kort samengevat: Trainen geven is jouw kennis/vaardigheden en houding inzetten om jouw team beter te laten presteren. Jij bent de ervaren trainer en jij brengt jouw kennis en vaardigheden over op je spelers die minder ervaring hebben dan dat jij hebt. Dit doe je op een bepaalde manier met een bepaalde houding die het beste aansluit bij jouw team. Dit kan dus per trainer verschillen maar ook per team of individu.

5 Coachen Wat is coachen? Coachen is een Engelse term wat voor verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. De literatuur is niet eenduidig over een definitie van coaching. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden. Coachen binnen een teamsport: Begeleiding team en het individu; Belemmeringen wegnemen die ineffectief /negatief gedrag in stand houden, dit kan zowel kennis,vaardigheden of houding zijn; Experimenteren met nieuwe kennis/vaardigheden (gedrag) en dit ook verankeren. Coachen is ook, voor jezelf als trainer, een manier om je eigen gedrag (kennis/vaardigheden/houding) te vergroten voor de toekomst. Je ontwikkelt jezelf als coach maar ook als trainer. Wat slaat aan bij je team? Waar kan je op trainen? Wat werkt bij je team positief zijn of negatief?

6 Coachen Uitbreiding van persoonlijke prestatie- en leervermogens bij jouw team/individu. Kijken naar de mogelijkheden in de toekomst. Ontdekken van eigen verborgen kwaliteiten, door het verkrijgen van zelfinzicht. Niet stil blijven staan bij fouten uit het verleden. Al deze punten dragen bij aan het volgende: Waardevolle bijdrage leveren aan jezelf, aan het team, het groepsproces en interactie, de individuele speler

7 Stijlen Er zijn verschillende stijlen om te trainen of coachen:
De autoritaire trainer/coach; De directieve trainer/coach; De coöperatieve trainer/coach; De directief/coöperatieve trainer/coach. Wat houden deze stijlen in? De autoritaire trainer of coach is de baas, duldt geen tegenspraak. Hij laat zijn team werken en staat er duidelijk boven. De directieve trainer of coach; stuurt zijn/haar team maar staat open voor discussie en vernieuwing van buitenaf. De coöperatieve trainer of coach: zoekt de verbindingen (cohesie) tussen zijn/haar spelers. Deze werkt als het ware samen met zijn team en staat er tussen. Deze begeleidt de spelers. De directief/coöperatieve trainer of coach: stuurt en zoekt de verbindingen van samenwerking in het team om te komen tot het optimale resultaat.

8 Welke stijl heb jij? Welke stijl denk jij te hebben? Wat is hier positief/negatief aan? Zou je een andere stijl willen hebben? Welke stijl? Het is belangrijk voor ogen te houden dat iedere trainer die hier zit zijn eigen persoonlijkheid heeft. Deze is gevormd door ervaring, omgeving, opvoeding. Je leert elke dag en elke dag ontwikkel je verder. Deze ontwikkeling stopt nooit, niet op kennisniveau; niet op vaardigheidsniveau en niet op houdingsniveau. De stijl die je nu hanteert kan je veranderen: Omdat je ziet dat je team niet goed reageert; Omdat het niet bij je past en jij jezelf niet goed voelt; Omdat bepaalde individuen vragen om een andere aanpak/stijl. Hierbij wordt duidelijk dat alles afhankelijk is van…. Leeftijd; Sociaal-emotionele ontwikkeling; Lichamelijke ontwikkeling; Achtergrond (opvoeding/normen en waarden/milieu) Man/vrouw

9 Doelstellingen Verschillende doelstellingen:
Teamdoelstelling: Wat willen we aan het eind van het veld- en zaalseizoen als team bereiken?; Persoonlijke doelstelling: Wat willen de spelers zelf bereiken tijdens het seizoen?; Trainer/coach doelstelling: Wat wil jij als trainer/coach voor jezelf bereiken? Een teamdoelstelling wordt voor het grootste deel bepaald door de trainer/coach. Het is wel belangrijk om je team deze doelstelling te vertellen en dat deze gedeeld wordt. Kijkt het team namelijk totaal anders tegen de doelstelling aan dan wordt het lastiger om deze te bereiken. Wanneer de doelstelling gedeeld wordt door het team kan er gericht getraind worden en is iedereen aan te spreken op zijn of haar gedrag wanneer het de doelstelling belemmerd. Persoonlijke doelstellingen zijn tweeledig. Het is belangrijk de spelers te vragen wat ze zelf willen zodat ze zelf ook na denken over hun eigen spel. Zo krijg je als trainer zicht op wat je spelers van zichzelf vinden, zwakke en sterke kanten. Een persoonlijke doelstelling door de speler zelf bedacht zorgt ook hier voor draagkracht. Jij als trainer kan de speler aanspreken op zijn eigen doelstelling. Daarnaast is het ook zaak dat de trainer een persoonlijke doelstelling voor zijn spelers bedenkt. Als trainer kijk je anders naar je spelers. Je hebt meer ervaring en meer kennis. Een persoonlijke doelstelling door de trainer bedacht kan de ogen openen van de spelers. Trainer/coach doelstelling bedenk je als trainer voor jezelf. Deze doelstelling of doelstellingen kunnen gericht zijn op individuen in het team bijv. ‘Ik wil ….. tijdens het trainen beter kunnen benaderen’. Deze doelstelling is gericht op een speler. Daarnaast kan het ook een algemene doelstelling zijn ‘Ik wil als coach mijn team positief benaderen tijdens wedstrijden’. Wie kan zo een doelstelling voor zichzelf bedenken en deze delen met ons?

10 Doelstellingen vervolg
Doelstellingen kunnen we bereiken door: Positief te denken/handelen; De doelstellingen te delen met elkaar zodat team- en persoonlijke doelstellingen bekend zijn en gedragen worden door alle spelers; Consequent te zijn in je handelen. Positief denken en handelen hebben meer effect dan negatief handelen. Dit is vooral goed te zien bij wedstrijden. Wanneer iets niet goed gaat is het belangrijk dit wel aan te geven bij je team. Het gaat er dan om hoe je dit doet. Veel spelers zullen de fouten zelf ook wel zien, om ze dan over het veld heen te schreeuwen heeft weinig effect. Roep je team bij je bespreek kort wat er fout ging en hoe ze het kunnen verbeteren. Zie je dat ze het oppakken schreeuw dat dan over het veld…..positief handelen geeft spelers kracht en motivatie om er voor te gaan. Het is belangrijk dat teamleden naar elkaar toe ook positief zijn. Zeggen wat een ander fout doet kunnen we allemaal. Mopperen en zeuren is dan erg vervelend en zo trek je de teamspirit naar beneden en kan je wachten op een nederlaag. Wanneer er echt hardnekkige negatief denkers in het team zitten is het belangrijk dat je als trainer dit de kop in drukt. Desnoods wissel je deze speler om te laten merken dat dit gedrag niet getolereerd wordt, niet door het team en niet door de coach/trainer. Je bent pas een goede speler als je een ander ook goed kan laten spelen… Doelstellingen delen met elkaar zorgt er voor dat iedereen bekend is met elkaars doelstelling. Tijdens trainingen kunnen ze elkaar begeleiden en helpen met hun doelstelling. Alle spelers hebben zelf ook hun ervaringen en kennis en het is heel anders als je een tip krijgt van een speler dan een gerichte aanwijzing van je trainer. Dit draagt ook bij aan de teamspirit. Consequent zijn in je handelen is het lastigst om als trainer/coach goed te doen. Wanneer jij vindt dat een speler de kantjes er vanaf loopt tijdens een training dan spreek je diegene er op aan. Je moet een consequentie verbinden aan bepaald gedrag. Bijv. Een speler moet doorloopballen nemen op volle snelheid en hij doet dit wandelend dan geef je aan dat hij het wel op volle snelheid moet doen en anders moet hij het opnieuw den. Wanneer de speler dan nog niet laat zien wat jij graag wilt zien als trainer is het zaak dat je de consequentie doorvoert. De desbetreffende speler moet de oefening dan nogmaals doen, er wordt dan ook niet gematst. In een wedstrijd is dit nog lastiger. Tijdens de voorbespreking maak je duidelijk hoe er gespeeld moet gaan worden. Je wilt dat iedereen positief blijft naar elkaar en dat ze het samen gaan doen. Het is niet voor niets een teamsport. Wanneer tijdens de wedstrijd blijkt dat hetgeen wat afgesproken is niet uitgevoerd wordt is het zaak direct consequenties te verbinden aan dit gedrag, bijv. aan geven dat de houding moet veranderen anders wordt er gewisseld, of iedereen moet actief uitverdedigen gebeurt dit niet dan gaan we een hele training alleen maar werken aan uitverdedigen en conditie want daar zal dan wel een gebrek aan zijn. Door de consequentie te delen en er naar te handelen wanneer het niet gaat zoals je gevraagd hebt is het duidelijk waarom je deze consequentie doorvoert. Er over praten is dan overbodig. Bij alles moet bedacht worden dat wanneer iets gaat zoals jij vraagt als trainer of coach jij je team positief beloond. Hoe kan je positief belonen?

11 Gedragsregels van een trainer/coach
Kom altijd op tijd; Kom altijd in sportkleding; Bereid je altijd voor; Projecteer jouw slechte dag niet op de groep; Blijf het positieve zien en benoem dit ook naar je spelers; Stel grenzen en bewaak deze ook; Vraag hulp indien nodig, loop niet te lang met een probleem; Blijf tijdens een training actief en corrigeer waar nodig. Benoem ook houding, hoe sta je voor een groep?

12 Taken en verantwoordelijkheden
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een coach? De training verzorgen; Bij afwezigheid zelf een vervangende trainer/coach regelen; Actief voor de groep staan; De oefeningen aanpassen op leeftijd en niveau; Zorg dragen voor het materiaal tijdens opzetten en opruimen; Informeer ouders over de gang van zaken(bv. wisselen, teamuitje, enz.) Fungeer als aanspreekpersoon voor de spelers en hun ouders/verzorgers; Neem veiligheid en gezondheid van de spelers in acht; Coach positief bij wedstrijden; Vervanging en reservespelers regelen in overleg met het wedstrijdsecretariaat; Wedstrijdformulier invullen; Het rijschema en wasschema verzorgen;

13 Zijn er nog vragen of opmerkingen?
Rondvraag Zijn er nog vragen of opmerkingen?

14 Afsluiting Hoe hebben jullie de bijeenkomst ervaren?
Feedback op presentatie en informatie.

15 Bedankt voor jullie aandacht en inzet!
Voor vragen/advies kunnen jullie altijd bij ons terecht


Download ppt "John Vaupell Justin van der Steen"

Verwante presentaties


Ads door Google