De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Respect!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Respect!"— Transcript van de presentatie:

1 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Respect!

2 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden.

3 Ongewenst gedrag in het team

4 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Wat is ongewenst gedrag? Ongewenst gedrag onacceptabel? Pestgedrag Slaan/schoppen Ongewenst gedrag acceptabel? Ruw beletten een goal te maken? Schelden buitenspelsituatie? Gewenst gedrag onacceptabel? Hoekschop/ingooi pas op het moment dat tegenstander klaar staat? Gewenst gedrag acceptabel? Niet meedoen met het ruwe spel van de tegenstander?

5 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Casus Jouw beste spits misdraagt zich onophoudelijk in de eerste helft van de wedstrijd. Hij scheldt tegen de (sterkere) tegenpartij over roekeloos speelgedrag en is erg boos over een beslissing van de scheidsrechter over een buitenspelsituatie. Ook schreeuwt hij regelmatig zijn medespelers toe dat hij wenst aangespeeld te worden. De vader van de speler ondersteunt het gedrag van zijn zoon door luid te melden dat de scheidsrechter een ‘thuisfluiter’ is, de tegenstanders ‘schenenschoppers’ zijn en zijn zoon niet wordt aangespeeld.

6 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Veel ongewenst gedrag ontstaat door frustraties [Dissatisfactiemodel] Negatieve feedback van coach en ouders Gevoel van eigenwaarde Competentie- beleving Gepercipieerde controle Gevoel van eigenwaarde Competentie- beleving Gepercipieerde controle Motivatie- oriëntatie: in-/extrinsiek taak/resultaat belonen/bestraffen Motivatie- oriëntatie: in-/extrinsiek taak/resultaat belonen/bestraffen Frustraties Faalangst Apathie Frustraties Faalangst Apathie Affect (Invloed) Pestgedrag Schelden Ruw / slecht spel Geen groei Pestgedrag Schelden Ruw / slecht spel Geen groei Motivatie Dissatisfactie Drop-out

7 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Of door actie > reactie. Gedrag beïnvloedt gedrag Dat wordt vandaag weer helemaal niks! Jullie voetballen als oude wijven! Beetje zonde van mijn tijd. Het is toch simpel! Dat jullie dit niet begrijpen. Zit niet te slapen! Anders kom maar even op de bank zitten.. De 4 Zondaars in coaching

8 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. EGO centrisme Of door:

9 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Groei Eigenwaarde, waardering PESTEN / NEG. FEEDBACK Erbij horen, geaccepteerd worden UITGES(T)(L)OTEN Veiligheid, bescherming MISHANDELING Thuisfront GEEN REGELS, GEEN REGELMAAT, GEEN RUST, GEEN RELATIE (afgeleid van model psycholoog A.H. Maslow) Groei/motivatie model

10 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Omgaan met ongewenst gedrag Stimuleren van gewenst gedrag Positief omgaan met elkaar Wees een OEN bij conflicten Logische consequenties

11 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Stimuleren van gewenst gedrag Effect= K x A x M Kwaliteit van de regels: Welk gedrag is wél en welk gedrag niet acceptabel tijdens trainingen en wedstrijden? Vinden de spelers deze regels ‘logisch’ of ‘onzinnig’? Opgelegde gedragsregels of teamafspraken? Acceptatie is hoog als de relatie met de trainer goed is én deze een voorbeeldfunctie heeft. Motivatie Als de coach gemotiveerd is om regels te handhaven, zijn spelers gemotiveerd om zich aan de regels te houden! Wees dus consequent en duidelijk wat je van jouw team verwacht.

12 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. T egenstander R egels van het spel O fficials’ beslissing T eamleden S pel in ere Wij respecteren de Wij respecteren alle Wij houden het TR  TS OP [ NAAM SPORTVERENIGING ]  Teammanife(e)st

13 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Het Team-SWOT formulier vult de coach samen met het team in. Met een Team-SWOT daag je teamleden uit om beweringen (en achterklap) te beargumenteren, maak je lastige onderwerpen als pestgedrag, te laat komen tijdens trainingen, motivatie en prestatie bespreekbaar, geef je richting aan doelen en verwachtingen en leg je afspraken vast. T EAM -SWOT

14 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Ongewenst gedrag van ouders

15 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Ouders geven geen instructies of aanwijzingen. Ouders moedigen slechts aan. Ouders maken geen negatieve opmerkingen naar het eigen team, de tegenstanders of de scheidsrechter. Ouders bemoeien zich niet met de coaching. Afspraken maken met ouders

16 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Bijeenkomst met ouders Hoe zien jouw trainingen eruit? Wat en waarom doe je ze? Wat zijn jouw doelen met het team? Wat zijn de gedragsregels voor spelers en ouders? Wat is jouw stijl? Positief Coachen. Moedig ouders deze aanpak te ondersteunen. Geef de essentie van Positief Coachen. Leer ouders positieve feedback te geven na een wedstrijd. Vraag ouders of ze hun eigen prestatiewens los kunnen laten en niet op hun kind willen projecteren!

17 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Hoe ga je om met ongewenst gedrag van ouders? Spreek af en spreek aan! Benadruk waar je het wél over eens bent! Wees een Wilg in de Wind!

18 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Gedrag ouder/coach Mensen kunnen van ‘nature’ assertief zijn. Assertief gedrag lokt assertief gedrag uit. Assertief gedrag is minder effectief bij het uitbannen van ongewenst gedrag. Mensen kunnen van ‘nature’ coöperatief zijn. Coöperatief gedrag roept coöperatief gedrag op. Coöperatief gedrag is minder effectief bij het handhaven van regels.

19 Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden.

20 Dank voor jullie inzet! Respect!


Download ppt "Respect! Copyright © Stichting Jeugdsport stichtingjeugdsport.nl Alle rechten voorbehouden. Respect!"

Verwante presentaties


Ads door Google