De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Middenmanagement in positie VO Congres 2013. Middenmanagement in Positie  Marjan van Raalten – Zelfstandig adviseur en interim-manager – Procesbegeleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Middenmanagement in positie VO Congres 2013. Middenmanagement in Positie  Marjan van Raalten – Zelfstandig adviseur en interim-manager – Procesbegeleider."— Transcript van de presentatie:

1 Middenmanagement in positie VO Congres 2013

2 Middenmanagement in Positie  Marjan van Raalten – Zelfstandig adviseur en interim-manager – Procesbegeleider en adviseur VO-raad project Leren Verbeteren  Wim Drenth – Directeur - Bestuurder CSG Noordik

3 Leren verbeteren project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen  Het project Leren verbeteren (VO-raad en AOC Raad) ondersteunt bestuur en management van risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen bij het verbeteren van achterblijvende leeropbrengsten en ontoereikende onderwijsprocessen. – www.vo-raad.nl/lerenverbeteren www.vo-raad.nl/lerenverbeteren

4 Startvraag  Wat is de positie van de middenmanager in jullie school?  Waar houden jullie middenmanagers zich mee bezig?  Waar zijn jullie middenmanagers voor verantwoordelijk?

5 Opbrengst van dit uur:  Beeld van de positie van de middenmanager in het algemeen en in de eigen school

6 In dit uur:  Terugblik  Kader  Praktijk  In gesprek

7 Entree middenmanagement in het onderwijs  Schaalvergroting  Bestuurlijke autonomie

8 Onduidelijkheid positie middenmanagement door:  Tussenlaag was nieuw  Bemoeienis met het onderwijs was nieuw  Van zaken regelen naar leidinggeven  Taken in het beleidsproces  Verantwoordelijk voor team, teamplan  Nieuwe competenties  Positie niet helder gecommuniceerd

9 Gevolg  Middenmanager vooral bezig met coördinatie en leerling zaken  Reactief, de zaken draaiende houden

10 NU  Sturing op leeropbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs  Docenten moeten zelf hun onderwijs vorm kunnen geven  Ondersteuning door de middenmanagers betekent werken aan de professionaliteit van docenten

11 Middenmanagement in positie  Het middenmanagement is in staat om door middel van het versterken van de professionaliteit van docenten, een goede bijdrage te leveren aan de opdracht van de school.

12  Richten  Inrichten  Verrichten

13 Richten  Algemene ontwikkelingen – Grotere nadruk op opbrengsten – Streven naar meer professionele ruimte voor docenten  Schoolopdracht – Waartoe is de school er? – Missie, Visie, welke doelen en resultaten zijn vanuit dat perspectief betekenisvol voor ons?

14 Inrichten  Waarom middenmanagers? – Omvang – Complexiteit – Differentiatie – Afstemming

15 Afstemming in het onderwijs  Wederzijdse onderlinge afstemming  Standaardisatie van de output  Standaardisatie van de werkprocessen  Standaardisatie van de (basis-)vaardigheden

16 Verrichten  Welke resultaten worden er van de middenmanager verwacht?  verantwoordelijkheden  En wat wordt er van de middenmanager verwacht om de schooldoelen te (helpen) bereiken?  taken

17  Wat mag de middenmanager doen om zijn opdracht uit te voeren?  bevoegdheden  Welke middelen staan hem ter beschikking?  middelen als uren, budget  Over welke competenties moet de middenmanager beschikken?  Zijn verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden in evenwicht en op elkaar afgestemd?

18 Matrix  Verantwoordelijkheden  Taken  Bevoegdheden  Middelen  Kaders

19 Check  Dragen de taken die ik uitvoer bij aan de resultaten waarvoor ik verantwoordelijk ben?  Zou ik gezien de resultaten waarvoor ik verantwoordelijk ben mijn taken anders moeten uitvoeren?  Zou ik gezien de resultaten waarvoor ik verantwoordelijk ben andere taken moeten uitvoeren?

20 Middenmanager in positie:  Voor middenmanager en zijn omgeving is duidelijk wat er van hem verwacht wordt – verantwoordelijkheden – bevoegdheden – taken – middelen  Zowel op papier als in de praktijk met elkaar in evenwicht  Competenties worden ingezet om beoogde resultaten te bereiken

21 Middenmanager in positie  Het middenmanagement is in staat om door middel van het versterken van de professionaliteit van docenten, een goede bijdrage te leveren aan de opdracht van de school.

22 Een praktijkvoorbeeld CSG Noordik

23 Vragen en/ opmerkingen

24 Vragen  Is het voor iedereen in uw school duidelijk wat er van de middenmanagers wordt verwacht? Wat gaat goed en wat kan beter?  Is uw school klaar voor de nieuwe fase; meer nadruk op opbrengsten en professionele ruimte voor docenten?

25 In gesprek  Coördinatoren of middenmanagers?  Middenmanagers met of zonder lesgevende taken?  Hoe ondersteun je de middenmanager bij het loskomen van coördinerende en uitvoerende taken?  Middenmanagers sturen ook secties aan?

26 Aanbod Algemeen - Urgentiemeter - Informatiepakket - Netwerken Specifiek Risico- en zwakke scholen Ondersteuning bij analyse en verbeteracties Zwakke en zeer zwakke scholen Audit Zeer zwakke scholen Inzet procesbegeleider Interim-management Begeleiding op maat

27  Informatie ondersteuning  Hulpmiddelen www.vo-raad.nl/dossiers/leren-verbeteren


Download ppt "Middenmanagement in positie VO Congres 2013. Middenmanagement in Positie  Marjan van Raalten – Zelfstandig adviseur en interim-manager – Procesbegeleider."

Verwante presentaties


Ads door Google