De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’

2 Programma 19:30 Welkomstwoord 19:35 Vrijwilligersmanagement door Hans Slender & Mieke Zijl 20:00 Introductie vrijwilligerscentrale, wie zijn ze en wat doen ze door Nina Schoonbeek 20:15 Workshops (2x 45 minuten) Werving & behoud van vrijwilligers door Mariëlle Vogelzang Regelgeving rondom vrijwilligers door Nina Schoonbeek Graag gelijkwaardig verdelen over beide workshops 21:45 Terugkoppeling en afsluiting 21.50 Drankje aangeboden door Gemeente Assen.

3 De vrijwilligerscentrale, wie zijn ze en wat doen ze? Websites Drenthe: http://www.vrijwilligerswerkdrenthe.nlhttp://www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl Groningen:https://secure.vrijwilligersgroningen.nl/https://secure.vrijwilligersgroningen.nl/

4 KENNISBIJEENKOMST DUURZAME OPLOSSING VOOR VRIJWILLIGERS- PROBLEEM Hans Slender & Mieke Zijl Lectoraat Sportwetenschap

5 INHOUD 1.Feiten & cijfers vrijwilligerswerk 2.Motieven 3.Vrijwilligersmanagement 4.Stappenplan vrijwilligersmanagement

6 Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. Interdepartementele Commissie Vrijwilligersbeleid (1982) 1. VRIJWILLIGERSWERK

7

8

9

10 2. MOTIEVEN Behoeftepiramide van Maslov

11 Zelfontplooiing Waardering Sociale acceptatie Zekerheid Fysiologische behoeften

12

13 3. VRIJWILLIGERSMANAGEMENT Missie. visie en beleid van evenement

14 Op basis van missie/visie evenement: Soort vrijwilligerswerk Afhankelijkheid vrijwilligers Aansturing Omgang met vrijwilligers Resultaat: visie op vrijwilligersbeleid STAP 1: VRIJWILLIGERSBELEID

15 HEEFT U EEN VISIE OP VRIJWILLIGERSBELEID? JA? WAT IS DE VISIE VAN UW ORGANISATIE OP VRIJWILLIGERSBELEID? NEE? WELKE INGREDIËNTEN MOET UW VISIE IN IEDER GEVAL BEVATTEN? MOETEN/WILLEN WE HIERIN IETS VERANDEREN?

16 Welke positie neemt het vrijwilligersbeleid in binnen de organisatiestructuur? Bestuurslid met portefeuille? Vrijwilligerscoördinator Of iedere commissie/afdeling zelf verantwoordelijk? Let op spanningsveld vrijwilligers die aangestuurd worden door professionals STAP 2: INPASSEN IN STRUCTUUR

17 WAT IS DE POSITIE VAN DE VRIJWILLIGER IN UW ORGANISATIE? ONDERDEEL BESTUUR? COMMISSIE? OP ZICHZELF? GOED GEORGANISEERD OF ANDERE POSITIE WENSELIJK?

18 Start met de doelen die het evenement heeft, wat wil je met de vrijwilligers bereiken? Taakomschrijving, functies en rollen Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Welke competenties gevraagd? Tijdsbesteding en piekmomenten Hoe verloopt de communicatie? STAP 3: TAKEN OMSCHRIJVEN

19 Vraag en aanbod inventariseren. Wervingscirkel: Doel Doelgroep Boodschap Middelen Organisatie/budget STAP 4: WERVEN EN SELECTEREN WORKSHOP!

20 Welke vrijwilligers hebben als doel zichzelf te ontwikkelen? Welke taken/functies vragen specifieke kennis en vaardigheden? Waar zijn specifieke cursussen/scholingen noodzakelijk? Wat kan geleerd worden door gezamenlijk voor te bereiden en goed te evalueren? STAP 5: TRAINEN/SCHOLEN

21 HOE KAN DE VRIJWILLIGER ZICH BINNEN UW ORGANISATIE ONTWIKKELEN? WAAROM DOET IEMAND BIJ UW ORGANISATIE VRIJWILLIGERSWERK (MOTIVATIE IN BEELD)? WENSEN/BEHOEFTEN IN BEELD? AANBOD AANWEZIG? MOETEN/WILLEN WE HIERIN IETS VERANDEREN?

22 Management van motivatie: Ken de motivatie van vrijwilligers Bepaal de opbrengsten voor de vrijwilligers Afstemmen motieven en opbrengsten STAP 6: WAARDEREN/MOTIVEREN

23 HOE WAARDEERT U UW VRIJWILLIGERS? DOEN WE HIERMEE RECHT AAN DE INZET VAN DE VRIJWILLIGER? BEREIKEN WE HIERMEE ALLE VRIJWILLIGERS? MOETEN/WILLEN WE HIERIN IETS VERANDEREN?

24 Interne communicatie Inspraak en medezeggenschap Beloning of onkostenvergoeding Verzekeringen Overige arbeidsvoorwaarden STAP 7: VOORWAARDEN SCHEPPEN WORKSHOP!

25 Workshops Ronde 120:15 – 21.00 uur Werving & behoud van vrijwilligers door Mariëlle Vogelzang Regelgeving rondom vrijwilligers door Nina Schoonbeek Graag gelijkwaardig verdelen over beide workshops Ronde 2 21.00 – 21.45 uur

26 Terugkoppeling & Afsluiting Verzoekjes: 1.Graag bij uitgang vermelden wat u n.a.v. deze bijeenkomst mogeljjk anders gaat doen m.b.t. vrijwilligers 1.Noteren van vraagstukken waar uw mee dit waarmee wij u mogelijk verder mee kunnen helpen


Download ppt "Welkom Kennisbijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’"

Verwante presentaties


Ads door Google