De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werven en behouden Welkom bij de workshop Astrid en Miek Meldpunt Vrijwilligerswerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werven en behouden Welkom bij de workshop Astrid en Miek Meldpunt Vrijwilligerswerk."— Transcript van de presentatie:

1 Werven en behouden Welkom bij de workshop Astrid en Miek Meldpunt Vrijwilligerswerk

2 Programma  Kennismaking  Cirkel rond in 6 etappes

3 Start : inventarisatie Welke vrijwillige inzet heeft onze organisatie waarvoor nodig? Kijk naar je eigen team: Doet ieder wat die wil, wie wil meer/minder doen. Wie is waar goed in of wil wat leren? Zijn er aanpassingen, verschuivingen gewenst? = behoud huidige vrijwilligers Wat blijft er over aan taken, klussen, maak een lijst.

4 Stel functieomschrijvingen en taakomschrijvingen op voor wat ontbreekt met de kwaliteiten en vaardigheden die daar voor nodig zijn Onderscheid eenmalige (groeps)activiteiten en structurele taken Wat zijn taken die moeilijk te vervullen zijn (meestal niet leuk) en hoe maak je ze leuker uitvoerbaar (is wat anders dan leuker verkopen)

5 Resultaat Je weet waarvoor je wilt werven welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig gaan zijn lijst met klussen, taken en functies

6 Eigen aanbod en imago Waarom zou iemand nou juist voor ONZE organisatie zich vrijwillig willen inzetten?

7 Biedt onze organisatie:  Zichtbare resultaten die voldoening kunnen geven  Mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging  Nieuwe ervaring  Ruimte voor inzet van eigen kwaliteiten  Werken aan een bepaald ideaal  Participatie  Gezelligheid  Samenwerking en netwerking  Waardering  Mogelijkheden voor inwerken en begeleiding op maat  Flexibiliteit (voor korte en langere duur vrijwillige inzet, flexibele werktijden etc)  Vrijheid – structuur  Dynamisch – stabiele organisatie  Onkostenvergoeding  Training/deskundigheidsbevordering  Stageplek  Vorm van kinderopvang  Bemiddelaar bij onbetaald verlof  Internationale ervaring  WA/ongevallenverzekering  Verbetering van je CV  Wisselwerking, ervaring onderling  Proeven aan multiculturele  ……………………………

8  Openheid voor diversiteit zoals interculturele communicatie aanpassingen voor mensen met een beperking cultuur waar jong en oud zich thuis zal voelen

9 Cijfers uit onderzoek 73% leuk om te doen 37% verbreden levenservaring 34% mensen ontmoeten 27% ontwikkelen vaardigheden 24% zien van het resultaat 20% morele principes 12% erkenning/positie

10 Imago ?!?!

11 Resultaat Je weet wie zich tot de organisatie aangetrokken kunnen voelen en waarmee je kunt profileren

12 Werving Organisatie: wie is verantwoordelijk voor werving, ad hoc of geplande werving, wat is de procedure Doel: waar willen we vrijwilligers voor inventarisatielijst etappe 1 Doelgroep: wie zoeken we etappe 1 en 2 Boodschap: wat willen we vragen en wat hebben we te bieden etappe 1 en 2 Middelen: tijd, geld etc. Communicatiekanalen voor (specifieke) doelgroep

13 Kanalen Intern onder de leden (kerk, vereniging) of extern werven Vacaturebank van het Meldpunt Vrijwilligerswerk Vragen (Via via) en doorvragen Persberichten/Kabelkrant Advertenties Posters Presentaties/infomarkt AID Foto’s/fotoservice Vrijwilligersmarkt Oud-leden/-vrijwilligers laten werven op infoborrels Ludieke actie In je eigen winkel/museum Internet Gericht (bij specialisaties) (bv. studenten, cameraclub, …) ………………

14 Resultaat Je weet wanneer via welk kanaal met welke middelen je potentiële vrijwilligers kan werven

15 Afstemming met vrijwilliger Aanmelding Laat direct van je horen, vertel over procedure, termijn Informeer de potentiële vrijwilliger. Stuur evt. infopakketje op

16 Wederzijds kennismakingsgesprek Wat is de aanleiding, de motivatie? Wat wil de vrijwilliger halen? Vanuit welke visie wordt gewerkt? Uitwisseling mogelijkheden (haal de inventarisatielijst erbij) Afstemming van verwachtingen Duidelijk procedure toelichten!

17 Afspraken maken Functie en taken in overleg vastleggen Contract Manier inwerken Duur wederzijdse proefperiode Datum evaluatiegesprek contactpersoon Afwijzing Wees altijd eerlijk, vertel op welke gronden iemand niet actief kan worden in jullie organisatie. Verwijs vrijwilliger terug naar het Meldpunt Project BIJ

18 Resultaat Je weet of en hoe je samen verder gaat

19 Aan het werk Aandachtspunten Inwerkprogramma in afstemming op functie + duur (zie bijlage) Contactpersoon/inwerkmaatje Evaluatie proefperiode en voortganggesprekken/ Groepsevaluaties bv.bij commissies) Lief&leed persoon Teambuilding Voldoende uitdaging Mogelijkheden tot samenwerken Heldere communicatiestructuur Participatie Training/deskundigheidsbevordering Waardering (zit ook in de kleine dingen) Werkomgeving (arbo) Onkostenvergoeding Verzekeringen Klachtenreglement

20 Exit Belang van exit gesprek voor de vrijwilliger voor de organisatie (goede PR, inzicht in mogelijke verbeterpunten van je organisatie) Waarom wil/moet de vrijwilliger stoppen? Probeer de echte reden boven tafel te halen Hoe wordt de afronding en overdracht vorm gegeven? Hoe wil de vrijwilliger afscheid nemen? Wat kan de organisatie nog voor de vrijwilliger doen? Eventueel afspraken over contact houden, certificaat, andere plek

21 Ga terug naar


Download ppt "Werven en behouden Welkom bij de workshop Astrid en Miek Meldpunt Vrijwilligerswerk."

Verwante presentaties


Ads door Google