De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Korte toelichting “Plan voor de toerusting van regionale en lokale belangenbehartigers” ALV januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Korte toelichting “Plan voor de toerusting van regionale en lokale belangenbehartigers” ALV januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Korte toelichting “Plan voor de toerusting van regionale en lokale belangenbehartigers” ALV januari 2012

2 Even terug naar ons onderzoek: De relatie met de achterban. Waardering: 6.3. “Knelpunten zijn er nog wel, zo ziet 1 op de 4 Wmo-raden dat de relatie met de achterban nog verder verbeterd moet worden. Alle Wmo-raden zijn actief in het onderhouden van contacten en vinden een relatie met de achterban belangrijk en 60 % is daar wel tevreden over. Wmo-raden hebben moeite om met name jongeren, mensen uit de GGZ, allochtonen, mantelzorgers en verslaafden voldoende te bereiken. Er is ze veel aan gelegen om dit te verbeteren,…etc”

3 En: “Verbeterpunten in de relatie met de achterban: -het onvoldoende uit de verf komen van burgerparticipatie, gericht op alle burgers - beter niet voldoende kunnen bereiken van moeilijke doelgroepen - onvoldoende kennis over de juiste manieren om met de hele brede achterban voldoende contact te houden - de te beperkte rol van de gemeente in het geven van informatie en voorlichting - het niet hebben van een goed PR-plan en goede PR- middelen”.

4 Naar het gezamenlijk plan voor lokale belangenbehartiging: Dit plan geeft goede mogelijkheden om het voorgaande te verbeteren. Doel is immers: lokaal toerusten en afstemmen, ook tussen Wmo-raad en lokale “achterbannen”. Focus is de transitie AWBZ en de komst van nieuwe groepen mensen in de Wmo, maar geeft ook brede mogelijkheden voor het in algemene zin verder verbeteren van de relatie tussen Wmo-raad, burgers, achterban.

5 Daarbij gaat het om: - een opdracht aan cliënten –en patientenorganisaties om de eigen versnippering te beperken en meer integraal te gaan denken en werken, aansluiten bij gemeentelijke realiteit - afstemming tussen burgerparticipatie en belangenbehartiging - de optimale samenwerking, aan te gaan vanuit eigenheid, zowel van Wmo-raden als van cliënten- en patientenorganisaties - te formuleren wat de Wmo-raad nodig heeft en hierin te voorzien: nieuwe doelgroepen, nieuwe beleidsterreinen - een brede kijk: ook kijken naar andere transities en verdere verbreding van de Wmo-raad

6 Vanuit het plan: - Goede informatie over de transitie(s): nieuwsbrieven, website, etc. - Informatiebijeenkomsten over de transities - Idem over de Kanteling - Focus op lokale netwerkvorming en verbinding - Lokale procesbegeleiding mogelijk - Lokale ondersteuning mogelijk

7 Werkwijze: - Zoveel mogelijk via bestaande kanalen. - Vanuit de deelnemende organisaties wordt een pool van projectmedewerkers gevormd en worden taken verdeeld. - Zoveel mogelijk gezamenlijke activiteiten voor Wmo-raden en voor lokale patiënten- en cliëntenorganisaties.


Download ppt "Korte toelichting “Plan voor de toerusting van regionale en lokale belangenbehartigers” ALV januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google