De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R é gine van Lieshout Projectleider MEE Zuidoost Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R é gine van Lieshout Projectleider MEE Zuidoost Brabant."— Transcript van de presentatie:

1

2 R é gine van Lieshout Projectleider MEE Zuidoost Brabant

3 Vergroting bekendheid van het samenwerkingsverband NAH en het Meldpunt Hersenletselteam Zuidoost Brabant Bekend maakt bemind

4 Aanleiding project Uit quickscan IRV is gebleken dat: •Er in de regio ZOB onvoldoende bekendheid is over het bestaan van het Meldpunt en samenwerkingsverband; •Hersenletselpatiëntenverenigingen nauwelijks bekend zijn; •Er onvoldoende bekend is welke verschijnselen er horen bij NAH; •Het ontbreekt aan voldoende basiskennis om de problematiek te herkennen en door te verwijzen.

5 Doelen: •Vergroting bekendheid van het samenwerkingsverband NAH ZOB •Vergroting bekendheid van het Meldpunt en het hersenletselteam

6 Doelgroepen Alle hulpverleners/professionals/ organisaties in ZOB die te maken hebben of kunnen krijgen met mensen met NAH. 1.Eerste/tweede/derde lijn gezondheidszorg 2.Gemeenten afdeling WMO 3.Onderwijsinstellingen 4.Patiëntenorganisaties

7 Proces •Werkgroep samengesteld van diverse disciplines •Brainstormen over vorm en inhoud (papier en digitaal) •Welke info aan wie en op welke wijze •Brede bekendheid (ook gezondheidszorg, onderwijs, patiëntenorganisaties, psychologenpraktijken, gemeenten, re-integratiebedrijven, fysiotherapeuten) •Logo-ontwerp •Inhoud informatiepakket •Communicatieplan fase 1 en fase 2 •Programma van eisen website Dit alles in afstemming met de projectgroep

8

9 Resultaten

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Website www.nahzobrabant.nl

20 Aanbevelingen •Andere doelgroepen: Cliënten en mantelzorgers •Andere vormen van PR: bijv. voorlichtingsbijeenkomsten, info op regionale TV /weekbladen, website vervolg 2009. •Herhalen, herhalen, herhalen!

21 Zijn er nog vragen?

22 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "R é gine van Lieshout Projectleider MEE Zuidoost Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google