De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAH Zuid-Oostbrabant Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAH Zuid-Oostbrabant Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 NAH Zuid-Oostbrabant Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008

2 Korte Terugblik Eind 1995 start gemaakt met Babants NAH project. 1997 ondertekening convenant met als doelstelling “betere coördinatie en samenwerking tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners die een rol vervullen bij de behandeling en zorg voor mensen met NAH in Noord-Brabant.”

3 Vervolg terugblik Provinciale klankbordgroep NAH met daarin de voorzitters van de provinciale hersenletselteams. Koers uitgezet: Zichtbaar en bespreekbaar gemaakt welke schakel in de keten van de NAH getroffene en zijn omgeving vanaf de acute fase tot de chronische fase, goed verbonden dienen te zijn.

4 Regionale sturing en samenwerking Elke regio eigen ontwikkeltraject. In Zuidoost,- Midden en (ten dele) Noordoost-Brabant is er sprake van een stuurgroep, een projectgroep en contactpersonennetwerk.

5 Ontwikkelen en implementeren Voorheen vooral pionieren en missioneren Nu ontwikkelen en implementeren. 16 februari 2006 wordt het eerste convenant getekend om samenwerkingsverband te formaliseren.

6 Convenant 16 februari 2006 Revalidatiecentrum Blixembosch Zuidzorg Catharinaziekenhuis MEE Zuidoost-Brabant Triocen De Zorgboog SVVE de Archipel Stichting Z (voorheen BOZ)

7 Aanvullend convenant op 22 maart 2007 GGZ Oost Brabant MMC M&P groep Valkenhof De Sterren Vitalis Zorggroep St. Anna Zorggroep Bronlaak Heimdaal ORO Elkerliek ziekenhuis

8 Convenantpartners GGZ Oost BrabantSVVE de Archipel MMC Locatie VeldhovenMEE Zuidoost Brabant De Plaatse/MeareSWZ ValkenhofZuidzorg Vitalis WoonzorggroepBlixembosch St. Anna ZorggroepCatharina ziekenhuis Elkerliek ZiekenhuisDe Zorgboog Savant, organisatie voor zorgGGzE Bronslaak HeimdalORO

9 Organigram Bestuurdersoverleg breed Kerngroep bestuurders Kerngroep projectgroep Projectgroep breed HLTCafé BreinMantelzorgprojecten

10 Kerngroep bestuurders Dhr. V. Buitendijk (Vz) Blixembosch Dhr. T. Muurling SVVE de Archipel Dhr. L. Middelhoff Mee Zuidoost-Brabant SWZ Dhr. C. Verouden Zuidzorg Dhr. R. Schipper Catharina ziekenhuis Mw. W. Asseldonk De Zorgboog Mw. M. Vossen GGzE

11 Kerngroep projectgroep Mw. I. Brinksma(Vz)SVVE de Archipel Mw. M. BotsTriocen Mw. M. DebetsStichting Z Dhr. W. v. BoerdonkDe Zorgboog Mw. M. VerbakelZuidzorg Mw. J. v.d. TillaartMEE Zuidoost Brabant Dhr. S. RoufsGGzE Mw. T. v.d. LaarCatharina ziekenhuis Mw. M. EnningKetencoördinator

12 Taken kerngroep projectgroep Coördinatie functie Uitwerken zorgprogramma NAH Werkgroepen samenstellen. “Linking pin” naar de verschillende werkgroepen.

13 Projectgroep breed Leden kerngroep projectgroep en Dhr. H. HoubenSt. Anna Zorggroep Mw. N. KolsterenValkenhof Dhr. O. KeeElkerliek ziekenhuis Dhr. J. GeurtsGGZ Oost Brabant Dhr. H. KootMMC Mw. F. BolkensteijnLunetzorg Dhr. K. v. GelderVitalis Woonzorggroep Dhr. G. BakermansSavant Dhr. BenjaminBronlaak Heimdal

14 Quick Scan In opdracht van NAH Zuidoost- Brabant onderzoek verricht naar de stand van zaken in de NAH zorg in de eerste helft van 2006.

15 Doelstelling Nulmeting Opstellen verbeterplan n.a.v. nulmeting

16 Toelichting Quickscan Uitkomsten interviews over de stand van zaken NAH zorg in de regio. Daaruit voortvloeiende verbeteringen

17 Projecten n.a.v. quickscan Verspreiding CVA-zorgketen in de chronische fase Deskundigheidsbevordering NAH Ontwikkeling NAH zorgketen Vergroting bekendheid van Meldpunt Hersenletselteam.

18 Meldpunt en het Hersenletstelteam één provinciale voordeur Werkwijze Meldpunt Informatiefolder Vragen via receptie Zet

19 Ontwikkelingen regionaal en provinciaal Het samenvoegen van provinciale klankbordgroep en stuurgroep tot provinciaal overleg NAH – netwerk.


Download ppt "NAH Zuid-Oostbrabant Bijeenkomst contactpersonennetwerk 25 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google