De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal stappenplan Kader integraal indiceren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal stappenplan Kader integraal indiceren."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal stappenplan Kader integraal indiceren

2 Implementatietraject Borgen en verspreiden Per provincie:  Uitvoering verspreidingsplan Start Per provincie:  Projectorganisatie  Stappenplan  Bestuurlijk akkoord Uitvoering Per provincie:  Training  7 kernthema’s  Monitor  Communicatie  Bestuurlijk akkoord 2008 2007 Landelijke Ondersteuning: implementatieadviseur, trainingsmodule, toolkit website, nieuwsbrief, themamiddagen

3 Provinciaal stappenplan 1.Projectdoelstelling 2.Projectorganisatie 3.Uitwerking 7 thema’s 4.Training 5.Verspreidingsplan 6.Bestuurlijke afspraken 7.Tijdpad 8.Tijdsinvestering 9.Afspraken met implementatieadviseur 10.Voortgangsbewaking

4 1. Projectdoelstelling Het concrete resultaat dat ouders en kinderen op de einddatum (januari 2009) mogen verwachten van de samenwerking tussen de indicerende instanties Ontwikkelen, testen en implementeren van hulpmiddelen om resultaat mogelijk te maken

5 2. Projectorganisatie Deelnemende instanties Bestuurders Projectgroep & projectleider(s) Ontwikkelteam Wijze en frequentie afstemming

6 3. Uitwerking 7 kernthema’s Werkwijze: –Materiaal uit kader en toolkit –Hoofdlijnen door projectgroep –Praktische invulling door ontwikkelteam –Experimenteren en bijstellen –Projectleider(s) als linking pin Afstemming ketenpartners –ZAT’s –Centra Jeugd en Gezin –PCL / RVC

7 4. Training Najaar 2007: projectteam en ontwikkelteam V.a. medio 2008: alle indicatiestellers Inhoud: –Kennis over kader –Kennis over indicatieroutes en criteria “Doe het zelf” pakket

8 5. Verspreidingsplan Communicatie en draagvlak verwerving gedurende looptijd project Provinciale verspreiding: doel, intenties,eerste globale ideeën vastleggen Verspreidingsplan: –nu vastleggen: leverdatum, verantwoordelijken, vaststellingsprocedure –in 2008: opstellen mbv landelijk format

9 6. Bestuurlijke afspraken Committment van essentieel belang. Akkoord met plan van aanpak (najaar 2007) Akkoord met verspreidingsplan (2008)

10 7. Tijdpad Tijdbalk 2007 / 2008 –Fasering –Mijlpalen –Deadlines

11 8. Tijdsinvestering Tijdsinvestering –Projectleider(s) –Projectgroepleden –Leden ontwikkelteam Extra kosten? Dekking extra tijdsinvestering en kosten

12 9. Implementatieadviseur Op welke onderdelen biedt de adviseur ondersteuning? Op welke wijze worden de beschikbare uren (gem. 4 per maand) ingezet? Wie is aanspreekpunt voor adviseur?

13 10. Voortgangsbewaking Zichtbaar maken van voortgang en resultaten, waarnodig bijstellen stappenplan Evaluatie momenten: –Oktober 2007 Stappenplan gereed –Januari 2008 1ste voortgangsrapportage –April 2008 2de –Juli/aug 2008 3de –Oktober 2008 4de –Januari 2009 eindrapportage Landelijk format voortgangsrapportages


Download ppt "Provinciaal stappenplan Kader integraal indiceren."

Verwante presentaties


Ads door Google