De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De eerste vijf maanden Henk Nies, Vilans, 1 maart 2010, Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De eerste vijf maanden Henk Nies, Vilans, 1 maart 2010, Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 De eerste vijf maanden Henk Nies, Vilans, 1 maart 2010, Utrecht

2 Inhoud presentatie 1.Formule 2.Aanloop en de start: pilot 3.Deelname 4.Thema’s 5.Deelnemers: kenmerken 6.Adviezen voor organisaties 7.Toekomstbestendingheid 8.Ervaringen 9.Conclusies

3 Formule Deelnemende organisatie is eigenaar van plan en proces: kiest adviseur Vrijwillig maar niet vrijblijvend: contract en terugbetaling bij afhaken In de staande organisatie Aansluiten op actuele vraagstukken vanuit ‘menukaart’ Omschrijven en monitoren resultaten

4 Formule: proces

5 Aanloop en start: eerste tranche Opzetten infrastructuur: de formule, projectorganisatie, medewerkers (intern en extern), website, beheersorganisatie, huisstijl, juridische aspecten…. Start: 1 oktober als pilot vooral met organisaties uit het netwerk Ontwikkeling methodiek: scannen, menukaart, monitoren, kennis en leren

6 Aanloop en start: tweede tranche Bijeenkomsten met bestuurders over de formule Uitwerking formule Contacten met netwerken Intensivering communicatie Aanbesteding IvZ-coaches Contacten rond kennis en leren

7 Deelname

8 Thema’s

9 Vooral professionals en doelmatigheid Binnen doelmatigheid: –Optimalisering van bedrijfsprocessen (8x) –Invoering ZZP / Roostering (3x) Binnen professionals worden de volgende onderwerpen het meest genoemd: –Vergroten regie en regelruimte professional (8x) –Werkvloer centraal (4x)

10 Kenmerken huidige deelnemers

11 Kenmerken huidige aantal deelnemers In voor Zorg

12 Voorbeelden van adviezen aan organisaties A: –Procesmanagement (programmaleider en assistent, plan van aanpak) gepositioneerd dichtbij directie en RvB; –Organisatie development: Cultuur- en coachingstraject (voor MT-leden, wijkmanagers en teamleden); –Ondersteuning op randvoorwaarden/ werkprocessen o.a. ICT en informatisering.

13 Voorbeelden van adviezen aan organisaties B: –LEAN-traject. Werkprocessen ‘vereenvoudigen op de werkvloer’ en ‘medewerker weer eigenaar van het zorgproces maken’ C: –‘meer professionele ruimte op de werkvloer’ –Verandering in sturing van stijl van leidinggeven, behoud van projectstructuur, PR en communicatie en aandacht voor borging.

14 Voorbeelden van adviezen aan organisaties D: –Doelmatigheid verbeteren –Ruimte voor de professional E: –Verder professionaliseren van de aansturing –Verbeteren van de backofficeprocessen

15 Voorbeelden van adviezen aan organisaties F: –Ondersteuning, coaching van wijkteams op onderwerpen “zelfregulering, communicatie en marktbewerking” G: –‘Handen en voeten’ geven aan de implementatie van lopend project medewerkers als ondernemer

16 Toekomstbestendigheid Operationeel: financieel, personeel, kwaliteit Organisatie: strategie, lerend/ veranderkundig vermogen, leiderschap, bedrijfsvoering, dienstenaanbod Sector: leren van elkaar, kennisuitwisseling, debat, uitwisseling personeel, resultaten Systeem: wet- en regelgeving, administratieve lasten

17 Toekomstbestendingheid Monitoring Kwantitatief: indicatoren, beoogde resultaten/winst, benchmarkgegevens Kwalitatief: onderbouwing strategie, voortgang Beleid: gebruik van ruimte in in wet- en regelgeving, veranderingen

18 De lerende organisatie in een lerende sector Menukaart: verzamelen, verrijken, verbeteren, verspreiden  delen Methode van implementeren: digitale werkboek IvZ Naast implementeren ook: coachen en leren

19 Lerende sector: Ervaringen mbt implementatie

20 Ervaringen Goede belangstelling Sommige deelnemers hebben heel veel haast, andere nemen de tijd Open en gesloten vragen Reddingsoperatie, aanpassing of transformatie? Enthousiasme, soms ook kritische houding

21 Ervaringen Samenwerking met andere projecten en partijen komt op gang Innovaties bewezen, overdraagbaarheid nog niet altijd Geen blauwdrukken, wel uitwisselen van recepten Een goed dieet omvat meer gerechten in een goede volgorde en goed gecombineerd

22 Conclusies In voor Zorg: Is een kans, een noodzakelijke investering in de toekomst Moet zichzelf met de sector verder uitvinden Moet gaan over inspiratie en leren Is niet vrijblijvend, wel vrijwillig: alleen voor de gemotiveerden!


Download ppt "De eerste vijf maanden Henk Nies, Vilans, 1 maart 2010, Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google