De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam Meten is weten Workshop 6 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam Meten is weten Workshop 6 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam Meten is weten Workshop 6 december 2010

2 Opzet presentatie 1 Kenmerken MPG aanpak 2Opzet monitor 3Eerste afname 4De toekomst

3 Doelgroep  Opvoedingsproblematiek  Draagkracht en draaglast niet in balans  Problemen op meerdere leefgebieden  Probleem met managen huishouding en regie problematiek  Weerbarstig voor hulpverlening  Reguliere hulp ontoereikend/ niet goed afgestemd  Hulpverlening ontbreekt

4 Kern MPG aanpak  Eén gezin, één plan  Gezinsgerichte benadering  Betrekken ouders bij opstellen doelen  Uitvoerdersoverleg  Regie bij gezinsmanager/gezinscoach  Extra mogelijkheden: MDO+/ MPG-overleg, procesmanager, escalatiemodel  Extra tijd gedurende 9 maanden

5 Monitor: drie vragen 1Hoeveel gezinnen stromen in, met welke problemen en met welke resultaten? 2Worden de mogelijkheden van de MPG aanpak benut? 3Wat gaat goed/wat minder goed? Hoe kunnen knelpunten worden opgelost?

6 Uitgangspunt en opzet Geen extra belasting voor de werkers! Indicatoren→ te meten items → info bronnen indicatoritemsinfo bronnen Kwaliteit gezinsplanAard domeinen gezinsplanRegistratiegegevens Casusonderzoek Aanwezigheid overkoepelende doelen Casusonderzoek Dekken doelen problemen af ? Casusonderzoek

7 Inzet info bronnen 1.Registratiegegevens over alle cases (gebruik MPG formulieren) 2.Kwalitatief casusonderzoek van 10 cases 1.analyse dossiers 2.interview gezinsmanager/ coach 3.internetenquête uitvoerders 4.interviews ouders 3.Interviews procesmanagers

8 Eerste afname  Meetperiode: tweede helft 2009: nulmeting 1.Over alle cases: in- en uitstroomgegevens 2.Kwalitatief casusonderzoek (9 cases): 1.analyse dossiers 2.interview gezinsmanager/ coach 3.internetenquête (respons 76%) 4.Interviews ouders (n=3) 3.Interviews procesmanagers

9 Aantallen MPG trajecten RegioGestarte trajecten Afgesloten trajecten Amsterdam MPG2 en 3697 Amstelland101 Haarlemmermeer53 Zaanstreek - Waterland143 Totaal9814 Begin 2010

10 Resultaten casusonderzoek Met beperkte uitvoering al resultaat.  7 cases door meerdere partijen beoordeeld: met 5 gezinnen gaat het nog steeds goed  Impasses in de hulpverlening doorbroken  In de helft van de cases uitvoerdersoverleg  Drie kwart uitvoerders tevreden over uitwisseling en afstemming  Helft uitvoerders tevreden over resultaten.

11 Verbeterpunten uit casusonderzoek  Instroom te breed  Teveel nadruk op jeugdzorgdoelen (70%)  Gemeente, schuldhulpverlening, WBC te weinig betrokken  Afsluiten met toekomstgericht hulpverleningsplan.

12 Algemene conclusies/aanbevelingen  MPG aanpak platform bespreken complexe cases  Versterk inzet procesmanagers in de regio  Versterk reguliere aanpak  Structuur zo simpel mogelijk  Methodische aanpak verder ontwikkelen  Actieve inzet middenmanagement  Inzetten op scholing.

13 Aanbevelingen doorontwikkeling monitor  Versterk systematische rapportage (probleeminventarisatie, doelformulering, definitie betrokken partijen)  Leg gegevens MPG formulieren digitaal vast  Verbeter procedure om ouders te interviewen  Doorlooptijd afname monitor moet korter.

14 De weg naar een effectmeting?  Heldere beschrijving interventie, doelgroep en beoogde resultaten  Theoretische onderbouwing  Inzet effectief gebleken methoden binnen de aanpak  Versterk de algemeen werkzame factoren  Borging en professionalisering  Verbinding met vervolghulp/ nazorg.  Aandacht voor bestendiging effecten.

15 Goede reis


Download ppt "Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam Meten is weten Workshop 6 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google