De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam
Meten is weten Workshop 6 december 2010

2 Opzet presentatie 2 Opzet monitor 3 Eerste afname 4 De toekomst
1 Kenmerken MPG aanpak 2 Opzet monitor 3 Eerste afname 4 De toekomst

3 Doelgroep Opvoedingsproblematiek
Draagkracht en draaglast niet in balans Problemen op meerdere leefgebieden Probleem met managen huishouding en regie problematiek Weerbarstig voor hulpverlening Reguliere hulp ontoereikend/ niet goed afgestemd Hulpverlening ontbreekt

4 Kern MPG aanpak Eén gezin, één plan Gezinsgerichte benadering
Betrekken ouders bij opstellen doelen Uitvoerdersoverleg Regie bij gezinsmanager/gezinscoach Extra mogelijkheden: MDO+/ MPG-overleg, procesmanager, escalatiemodel Extra tijd gedurende 9 maanden

5 Monitor: drie vragen Hoeveel gezinnen stromen in, met welke problemen en met welke resultaten? Worden de mogelijkheden van de MPG aanpak benut? Wat gaat goed/wat minder goed? Hoe kunnen knelpunten worden opgelost?

6 Uitgangspunt en opzet Geen extra belasting voor de werkers! Indicatoren→ te meten items → info bronnen indicator items info bronnen Kwaliteit gezinsplan Aard domeinen gezinsplan Registratiegegevens Casusonderzoek Aanwezigheid overkoepelende doelen Dekken doelen problemen af ?

7 Inzet info bronnen Registratiegegevens over alle cases (gebruik MPG formulieren) Kwalitatief casusonderzoek van 10 cases analyse dossiers interview gezinsmanager/ coach internetenquête uitvoerders interviews ouders Interviews procesmanagers

8 Eerste afname Meetperiode: tweede helft 2009: nulmeting
Over alle cases: in- en uitstroomgegevens Kwalitatief casusonderzoek (9 cases): analyse dossiers interview gezinsmanager/ coach internetenquête (respons 76%) Interviews ouders (n=3) Interviews procesmanagers

9 Aantallen MPG trajecten
Regio Gestarte trajecten Afgesloten trajecten Amsterdam MPG2 en 3 69 7 Amstelland 10 1 Haarlemmermeer 5 3 Zaanstreek - Waterland 14 Totaal 98 Begin 2010

10 Resultaten casusonderzoek
Met beperkte uitvoering al resultaat. 7 cases door meerdere partijen beoordeeld: met 5 gezinnen gaat het nog steeds goed Impasses in de hulpverlening doorbroken In de helft van de cases uitvoerdersoverleg Drie kwart uitvoerders tevreden over uitwisseling en afstemming Helft uitvoerders tevreden over resultaten.

11 Verbeterpunten uit casusonderzoek
Instroom te breed Teveel nadruk op jeugdzorgdoelen (70%) Gemeente, schuldhulpverlening, WBC te weinig betrokken Afsluiten met toekomstgericht hulpverleningsplan.

12 Algemene conclusies/aanbevelingen
MPG aanpak platform bespreken complexe cases Versterk inzet procesmanagers in de regio Versterk reguliere aanpak Structuur zo simpel mogelijk Methodische aanpak verder ontwikkelen Actieve inzet middenmanagement Inzetten op scholing.

13 Aanbevelingen doorontwikkeling monitor
Versterk systematische rapportage (probleeminventarisatie, doelformulering, definitie betrokken partijen) Leg gegevens MPG formulieren digitaal vast Verbeter procedure om ouders te interviewen Doorlooptijd afname monitor moet korter.

14 De weg naar een effectmeting?
Heldere beschrijving interventie, doelgroep en beoogde resultaten Theoretische onderbouwing Inzet effectief gebleken methoden binnen de aanpak Versterk de algemeen werkzame factoren Borging en professionalisering Verbinding met vervolghulp/ nazorg. Aandacht voor bestendiging effecten.

15 Goede reis


Download ppt "Monitor MPG aanpak Stadsregio Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google