De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

managementrapportages leerplicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "managementrapportages leerplicht"— Transcript van de presentatie:

1 managementrapportages leerplicht
gemeente Rotterdam

2 . algemene uitgangspunten . maandelijke managementrapportages
De Loos Monitoring Presentatie . algemene uitgangspunten . maandelijke managementrapportages . kwartaalrapportages . introductie . aanpak

3 . verplichtingen en praktijk . meldingen en behandelingen
De Loos Monitoring Uitgangspunten . verplichtingen en praktijk . meldingen en behandelingen . dossiers en administratieve afhandeling . kwaliteit en mogelijkheden leerplichtadministratiesysteem Reguliere leerplichtrapportages zijn toegesneden op de Rotterdamse invulling van de leerplichtfunctie en verantwoordelijkheden en taken van lerplichtambtenaar. Leveren een bijdrage aan de versterking van de leerplichtfunctie en zorgvuldige en resultaatgerichte behandelingen. Geven een handreiking voor een gestructureerde en planmatige kwaliteitsverbetering.

4 Maandelijkse managementrapportages
De Loos Monitoring Maandelijkse managementrapportages . overzicht van behandelde dossiers in het huidige schooljaar . nieuwe dossiers, openstaande dossiers, resultaten van afgesloten dossiers . volledige lijsten op naam inclusief behandelend ambtenaar . op volgorde van behandelingsduur . overzicht meldingen door scholen Gebruik . zicht op voortgang behandelingen . planning werkzaamheden en behandelingen

5 De Loos Monitoring illustratie lijsten maandrapportage open dossiers, met sommeringen en op volgorde van behandelingsduur

6 . overzicht werking leerplichtfunctie
De Loos Monitoring Kwartaalrapportages . overzicht werking leerplichtfunctie . resultaten en beoordeling van prioriteiten . knelpunten . achterstanden in de huidige behandelingen . inschatting nieuwe meldingen Kwartaalrapportages leveren een ondersteuning voor het operationele beleid en de tussentijdse bijstellingen van prioriteiten.

7 De Loos Monitoring illustratie nieuwe meldingen gedurende de maand, met een vergelijking met voorgaand schooljaar

8 De Loos Monitoring illustratie openstaande dossiers op dertien peilmomenten per schooljaar, met een vergelijking met voorgaand schooljaar

9 De Loos Monitoring illustratie indicatorenoverzicht openstaande dossiers met een vergelijking met stand van zaken vorig kwartaal

10 Introductie leerplichtrapportages
De Loos Monitoring Introductie leerplichtrapportages . inventarisatie huidige invulling leerplichtfunctie en prioriteiten . wensen leerplichtambtenaren . waarborgen . planning productie rapportage . wijze van bespreking en beoordeling . optimalisatie

11 Aanpak . uitgangspunten en afspraken . ontwikkeling model
De Loos Monitoring Aanpak . uitgangspunten en afspraken . ontwikkeling model . ontsluiting gegevens . ontwikkeling rapportages . levering eerste rapportage . verbetering rapportages


Download ppt "managementrapportages leerplicht"

Verwante presentaties


Ads door Google