De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectieve sociale interventies: wat werkt? Wmo-werkplaatsen 8 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectieve sociale interventies: wat werkt? Wmo-werkplaatsen 8 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Effectieve sociale interventies: wat werkt? Wmo-werkplaatsen 8 oktober 2010

2 Wat werkt!?

3 Carol Weiss (1995) “Nothing as practical as good theory”

4 Effectieve sociale interventies 1.Doel 2.Databank 3.REIS 4.Onderzoeksprogramma 5.Samenwerking 6.Wmo-werkplaats 7.Eindnoot

5 1. Doel •Versterken kwaliteit van het werk in de sociale sector, de Wmo •Kennisfundament –Geheugen –Overdraagbaarheid –Weloverwogen keuzes •Stimuleren methodisch werken

6 2. Start databank Verzamelen methoden, op thema’s: –Sociale samenhang –Mantelzorg en vrijwilligerswerk –Wonen met zorg en welzijn –Activering –Eenzaamheid –Geweld binnen afhankelijkheidsrelaties –Algemeen maatschappelijk werk –Actief burgerschap

7 Criteria databank •Methode: •Een systematische manier van handelen om een doel te bereiken •Selectiecriteria: •Minimaal 2 jaar in uitvoering •Toegepast in minimaal 2 instellingen •Handboek beschikbaar

8 Doel databank •Kwaliteitsverbetering •Weten, meten en verantwoorden •Professionele afweging •Overdraagbaarheid

9 Resultaat databank •25 methoden in databank –Beschrijving –Onderbouwing –Onderzoek praktijkervaring –Effectonderzoek •Internationale standaard –Conclusies •Werkzame elementen •effectonderzoek •2011: vijftig methoden in databank •Zoektocht gaat verder via verkenningen Databank Effectieve sociale interventies

10 Bevindingen databank •Methodisch werken –Meer methodisch werken dan weleens gedacht –Veel projectmatig werken –Grote innovatiekracht vs het wiel opnieuw uitvinden –Grote diversiteit per deelsector •Onderzoek –Weinig effectonderzoek met controlegroep –Weinig kwalitatief onderzoek naar impact methode

11 3. REIS •Project van de MOgroep •6 Regionale groepen met 10 instellingen •MOVISIE ondersteunt met raad en daad •Doel: –Stimuleren methodisch werken –Beschrijven 36 methoden (6 per groep) –Beschrijven, implementeren en zo mogelijk evalueren 12 methoden (2 per groep)

12 4. Onderzoeksprogramma Doelen: •Inzicht in vormen van onderzoek die passen bij het vinden van effect van methoden in de sociale sector •Inzicht in werkzame elementen •Stimuleren universiteiten, hogescholen, kennisinstituten tot het verrichten van onderzoek naar werkzaamheid methoden

13 Lopend onderzoek •20 Onderzoeken •Vier voorbeelden: –Randomized controlled trial EVC voor vrijwilligers (Trimbos-instituut/Harry Michon) –Theory of Change toegepast op Programma Praktijkbegeleiding van Bureau Frontlijn (Risbo en EUR/Erik Snel) –Realistic evaluation toegepast op enkele activeringspraktijken op breukvlak Wmo en Wwb (Universiteit Utrecht/Trudie Knijn) –Kwalitatief onderzoek naar werkzaamheid Maatschappelijke Activeringscentra (MACs) van RADAR (Universiteit Leiden/Henk Wagenaar)

14 PROBLEEM ONTWIKKELING IMPLEMENTATIE BESCHREVEN METHODE MET Praktijk (korte cyclus, 2 jaar)Ideaal (doorgaande cyclus) EFFECT- ONDERZOEK THEORY OF CHANGE EFFECTIEVE INTERVENTIES REIS DATABANK WERKZAME ELEMENTEN EFFECTIEVE INTERVENTIE EFFECT EVALUATIE ONTWIKKELING PROBLEEM IMPLEMENTATIE

15 Theory of Change •Kern van onderzoeksmethode: –Welke inhoudelijke veronderstellingen, veranderingstheorie –Zijn veronderstellingen, veranderingstheorie realistisch? •Aanpak –Interviewen ontwikkelaar, professionals, vrijwilligers & stakeholders –Doelenboom maken –Externe factoren inventariseren en opnemen in doelenboom –Indicatoren vaststellen –Meten –Veronderstellingen, veranderingstheorie analyseren op haalbaarheid •Terugkoppelen aan alle betrokkenen, zoeken naar consensus •Desgewenst veranderingstheorie & doelen bijstellen

16 5. Samenwerking •Noodzaak gedeelde visie en samenwerking praktijk, beleid en wetenschap •Brede inbedding binnen MOVISIE •Implementatie met MO groep en Verdiwel in REIS en elders -stimuleren methodisch werken -gebruik van methoden in de praktijk -perspectief op brede implementatie en doorontwikkelen •Evaluatie –universiteiten en hogescholen –landelijke kennisinstituten –individuele instellingen en gemeenten •Welzijn nieuwe stijl •Wmo werkplaatsen

17 6. Wmo-werkplaatsen •Databank: methodebeschrijvingen maken & ondersteunen –Gebruik methodebeschrijving en handleiding –Training handboek schrijven –Training methodebeschrijving •REIS: inbrengen methoden door instellingen –Training implementatie MOgroep (Daan Wienke) •Voorstellen onderzoeksprogramma

18 7. Eindnoot E.B.P. Dodo-effect Charisma Wiens effect? Macht Commercieel belang Voorwaarden voor plaatsvinden interventie Doel van de interventies


Download ppt "Effectieve sociale interventies: wat werkt? Wmo-werkplaatsen 8 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google