De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blended care in de behandeling bij depressie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blended care in de behandeling bij depressie"— Transcript van de presentatie:

1 Blended care in de behandeling bij depressie
GGz-Centraal eHealth Conferentie Marjon Witting

2 Blended care (1) Combinatie tussen online (eHealth) en offline therapie Hoeveelheid online en offline gebaseerd op diverse overwegingen Afstemming op de zorgvraag van de cliënt Wordt nog weinig toegepast in de praktijk en er vinden geen tot weinig systematische evaluaties plaats -Blended care leidt tot zorg die is afgestemd op de client Mogelijkheid om in de face to face gesprekken alleen te bespreken waar echt prioriteit aan gegeven moet worden Kan in allerlei vormen (20-80, 50-50% etc.) '

3 Blended care (2) April 2012 – Oktober 2013
Samenwerking tussen de Universiteit Twente (Lisette van Gemert) en de Vrije Universiteit (Heleen Riper) Vier GGZ instellingen betrokken bij de uitvoering: GGz Breburg GGNet GGZ in Geest GGZ Friesland '

4 CeHRES Roadmap Praktische aanpak om eHealth technologieën te ontwikkelen Gebruikersgericht: participerend ontwerpen Doelen: Aansluiten bij beoogde gebruikers Succesvol implementeren Continue procesevaluatie Bij procesevaluatie constant evalueren hoe de stappen in de roadmap worden uitgevoerd. Kijken of de therapie in wording voldoet aan de verwachtingen. Zo niet, kan weer teruggegaan worden naar een eerdere fase.

5 Fase 1 Contextual inquiry
Identificeren problemen en behoeften van stakeholders Blended care onderzoek Zorg aanbieden die past bij de ernst en klachten van de cliënten: ‘gepast gebruik’ Effectievere en efficiëntere zorg aanbieden Methoden Literatuuronderzoek Focusgroepstudie met cliënten Wat is de optimale balans tussen online en offline interventies? Welke clientenpopulatie is blended care geschikt voor? Literatuuronderzoek: weinig echt blended studies. Vaak eHealth interventie bovenop face-to-face behandeling. Dus eigenlijk dubbelop! Voordelen van de eHealth interventie en de face-to face contacten zullen allen aanwezig zijn. De kans of een effectieve behandeling is dan groter. Echter de kosten zullen daardoor ook stijgen. Focusgroep studie resultaten: vermindering reistijd, geen belemmering in tijd, informatie over de behandeling

6 Fase 2 Value specification
Identificeren waarden voor verbetering of verandering door stakeholders Functionele + organisatorische eisen voor implementatie van de technologie Blended care onderzoek Heidagen Delphi studie met cliënten en behandelaren - Hoe sluit blended care aan bij de ernst, aard en behoeften van de cliënt? Hoe sluit blended care aan bij de werkzaamheden en behoeften van de behandelaar? Hoe beïnvloedt blended care de relatie tussen cliënt en behandelaar? Welke cliënten maken gebruik van blended care? Wat zijn hun motieven daarvoor? Wie zijn de uitvallers? Welke waarden zijn echt belangrijk?

7 Fase 3 Design Waarden en eisen vertaald naar communicatieve en technische eisen Resultaat: prototypes om de gebruiksvriendelijkheid te testen (b.v. door cognitive walkthrough) Blended care onderzoek In samenwerking met de ontwikkelaar wordt een portal gebouwd Testfase in lab met beperkt aantal behandelaren en cliënten Gebruik persuasieve elementen Obv resultaten Delphi studie We weten niet of een effect toegeschreven kan worden aan de interventie of niet Persuasieve elementen zoals tunneling (verder gaan met een volgende les als de eerste is afgerond), tailoring (content aanpassen aan gebruiker), reminders, social learning via fora.

8 Fase 4 Operationalization
Activiteiten om het gebruik in de praktijk te bevorderen Planning van acties (training, scholing etc.) Organisationele procedures Blended care onderzoek Na testfase implementeren in de praktijk '

9 Fase 5 Summative evaluation
Meten effecten van de nieuwe technologie Klinisch Organisatorisch Gedragsmatig Blended care onderzoek Logfiles: meten hoe de technologie wordt gebruikt + adherentie Tevredenheid Afname depressie ] Klinisch: afname depressie Organisatorisch: kostenbesparing, verandering werkprocessen Logfiles: wanneer haken mensen af, en wanneer zou je een face to face contact moeten inplannen? Aantal websitebezoekers, aantal verstuurd s. Adherentie: niet meten door zelf-rapportage, maar door logfiles. Dan heb je data die objectiever zijn. Gedragsmatig: betere planning consulten

10 Conclusies Blended care heeft de mogelijkheid om de uitkomsten van de therapie te beïnvloeden als: Cliënten en behandelaren worden betrokken bij de ontwikkeling van de therapie De ontwikkeling van de technologie en de inhoud hand in hand gaan De implementatie onderdeel is van het ontwikkelproces


Download ppt "Blended care in de behandeling bij depressie"

Verwante presentaties


Ads door Google