De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Health problems after spinal cord injury rehabilitation: who cares? Jos Bloemen-Vrencken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Health problems after spinal cord injury rehabilitation: who cares? Jos Bloemen-Vrencken."— Transcript van de presentatie:

1 Health problems after spinal cord injury rehabilitation: who cares? Jos Bloemen-Vrencken

2 Inhoud presentatie AanleidingAanleiding DoelDoel Resultaten deelprojectenResultaten deelprojecten ConclusiesConclusies Aanbevelingen voor praktijk en onderzoekAanbevelingen voor praktijk en onderzoek

3 De aanleiding Mensen met een dwarslaesie ervaren veel gezondheidsproblemen na ontslag De revalidatiecentra en de reguliere thuiszorginstanties zijn hierop niet altijd voldoende toegelegd

4 Het doel Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van betere nazorg

5 Deelprojecten 1 Probleemverkenning: Onderzoek naar gezondheidsproblemen en gezondheidsgedrag 2 Literatuuronderzoek nazorg 3 Hoofdonderzoek: Ontwikkelen, invoeren en evalueren van transmuraal verpleegkundig zorgmodel

6 1 Probleemverkenning Gezondheidsproblemen Blaas- en darmproblemen, spasme, pijn en problemen op gebied van sexualiteit komen frequent voorBlaas- en darmproblemen, spasme, pijn en problemen op gebied van sexualiteit komen frequent voor Het optreden van problemen neemt niet af naarmate de duur van de dwarslaesie toeneemtHet optreden van problemen neemt niet af naarmate de duur van de dwarslaesie toeneemt

7 1 Probleemverkenning Gezondheidsgedrag Frequentie van toepassen varieert per persoon en per gezondheidsbevorderende maatregelFrequentie van toepassen varieert per persoon en per gezondheidsbevorderende maatregel Gezondheidsbevorderend gedrag wordt vaker toegepast naarmate mensen meer gezondheidsproblemen hebbenGezondheidsbevorderend gedrag wordt vaker toegepast naarmate mensen meer gezondheidsproblemen hebben

8 2 Literatuuronderzoek nazorg 24 nazorgbeschrijvingen Vijf methoden van nazorg: Telemedicine (6), Spreekuren (6), Huisbezoeken (3), Case management (1), Mengvorm (8) Inhoud programma’s vaag, kort en diffuus beschreven

9 2 Literatuuronderzoek nazorg 16 van de 24 programma’s werden geëvalueerd Kwaliteit van de evaluaties was matig tot slecht Effectiviteit van nazorg werd niet bewezen

10 3 Het hoofdonderzoek De interventie Methode van evaluatie Resultaat van de evaluatie: hoe verliep de implementatie?hoe verliep de implementatie? had de interventie effect?had de interventie effect?

11 3.1 De interventie Centrale element: transmuraal verpleegkundige met ‘liaison’ functietransmuraal verpleegkundige met ‘liaison’ functie Vier hoofdtaken: ondersteunen van cliëntenondersteunen van cliënten ondersteunen hulpverleners 1e lijnondersteunen hulpverleners 1e lijn bevorderen van afstemming van zorgbevorderen van afstemming van zorg feedback geven aan revalidatieteam en verbeteringen voorstellen voor klinische zorgfeedback geven aan revalidatieteam en verbeteringen voorstellen voor klinische zorg

12 3.2 Methode van evaluatie Hoe verliep de implementatie? De mate van invoeringDe mate van invoering Belemmerende en bevorderende factoren voor de invoeringBelemmerende en bevorderende factoren voor de invoering

13 3.2 Methode van evaluatie Heeft de interventie effect? Vergelijking van gezondheidsproblemen, heropnames en ervaren kwaliteit van zorg bij: mensen met transmurale zorgmensen met transmurale zorg mensen met reguliere nazorgmensen met reguliere nazorg

14 3.3 Resultaat procesevaluatie Niet alle activiteiten werden ingevoerdNiet alle activiteiten werden ingevoerd Meeste aandacht ging naar het ondersteunen van cliëntenMeeste aandacht ging naar het ondersteunen van cliënten Meeste interventies op gebied van decubitus, darm- en blaasproblemen, pijnMeeste interventies op gebied van decubitus, darm- en blaasproblemen, pijn Uitvoering was verschillend in de 2 interventiecentraUitvoering was verschillend in de 2 interventiecentra

15 3.3 Resultaat procesevaluatie Belemmerende en bevorderende factoren Individuele professionalIndividuele professional competentie, attitude, motivatiecompetentie, attitude, motivatie Organisatie en financiële vergoedingOrganisatie en financiële vergoeding beschikbaarheid faciliteiten en financiënbeschikbaarheid faciliteiten en financiën Sociale omgevingSociale omgeving mening van collega’s, managers, betrokken hulpverlenersmening van collega’s, managers, betrokken hulpverleners

16 3.3 Resultaat effectevaluatie De transmurale zorg bleek niet effectief voor wat betreft optreden van gezondheidsproblemenoptreden van gezondheidsproblemen optreden van heropnamesoptreden van heropnames de ervaren kwaliteit van nazorgde ervaren kwaliteit van nazorg

17 3.3 Resultaat effectevaluatie Mogelijke verklaringen Meer nazorg in controle centraMeer nazorg in controle centra Interventie niet uitgevoerd volgens planInterventie niet uitgevoerd volgens plan

18

19 Conclusie Nazorg is nodigNazorg is nodig Nazorg moet stevig ingebed worden in het revalidatieprocesNazorg moet stevig ingebed worden in het revalidatieproces

20 Aanbevelingen voor de praktijk Evalueer de doeltreffendheid van de klinische revalidatieEvalueer de doeltreffendheid van de klinische revalidatie Besteed aandacht aan begeleiding op lange termijnBesteed aandacht aan begeleiding op lange termijn Revalidatieteams neem hierbij het voortouwRevalidatieteams neem hierbij het voortouw

21 Aanbevelingen voor onderzoek Evalueer het proces en de effectiviteit van nazorg, en, communiceer en publiceer de resultatenEvalueer het proces en de effectiviteit van nazorg, en, communiceer en publiceer de resultaten

22 Bedankt voor uw aandacht! Bedankt voor uw aandacht! j.bloemen@srl.nl


Download ppt "Health problems after spinal cord injury rehabilitation: who cares? Jos Bloemen-Vrencken."

Verwante presentaties


Ads door Google