De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in omgaan met agressie Ilse Smits Studiedag ‘Efficiëntie en effectiviteit in de bijzondere jeugdzorg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in omgaan met agressie Ilse Smits Studiedag ‘Efficiëntie en effectiviteit in de bijzondere jeugdzorg,"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in omgaan met agressie Ilse Smits
Studiedag ‘Efficiëntie en effectiviteit in de bijzondere jeugdzorg, bruggen bouwen tussen wetenschap, praktijk, gebruikers en overheid’ 23/10/2012

2 Algemene informatie Opdrachtgever: Vlaamse Overheid – Agentschap Jongerenwelzijn Projectleiders: Dr. Ilse Smits en Greet van der Wielen Onderzoeker: Dr. Joke Opdenacker Periode: December Mei 2012 Rapport op website van KHLim en van Agentschap Jongerenwelzijn

3 Onderzoeksmethodes Studie van nationale en internationale onderzoeksliteratuur Online bevraging van voorzieningen bijzondere jeugdbijstand Focusgroep experten in agressie

4 Agressiepraktijken Op welke manier kan preventief gewerkt worden bij doelgroep met risicofactoren inzake agressie (primaire preventie)? Welke goede praktijken zijn er voor het voorkomen van agressie (secundaire preventie)? Welke goede praktijken zijn er voor het omgaan met agressie?

5 Onderscheid in praktijken
Praktijken gericht op Jongeren Jongeren en ouders/gezin/context Ouders Herstel Medewerkers en teams Procedures en beleid

6 Informatie praktijken
Aantal toepassingen per werkvorm Aantal keer aangeraden om breuk in hulpverlening te voorkomen Specifiek werkzame factoren vb. vergroten van zelfcontrole van jongere

7 Informatie praktijken
Algemeen werkzame factoren vb. aansluiten bij motivatie van cliënt Effectiviteit (effectladder Van Yperen en Veerman, 2008) Aanpassing aan context/werkvorm ~uitvoering praktijk: individueel, in groep, in gezin

8 Conclusie agressiepraktijken
Voldoende werkzame of doeltreffende praktijken beschikbaar Keuze praktijk afhankelijk van Eigen visie Werkvorm Effectiviteit Praktische mogelijkheden zoals bijv. kosten of beschikbaarheid van training

9 Informatiefiches agressiepraktijken
Doel Doelgroep Aanpak Effectiviteit Meer informatie Referenties

10 Adequate reactie na agressie-incident
Wie is het slachtoffer? Vb. agressie naar medewerker Wie is de dader? vb. +12, psychiatrische problematiek,… Hoeveel eerdere incidenten? Aard van het incident? vb. garantie veiligheid Belang van dialoog en time-out

11 Betrekken van relevante partners
- 12 jaar: ouders trainen in opvoedingsvaardigheden +12 jaar: ouders, vrienden, familie betrekken bij therapeutische interventies Belang van samenwerking tussen voorzieningen vb. uitwisselen van kennis, delen van ervaringen, opvang van jongeren

12 Agressiebeleid Basis visie op pedagogisch en personeelsbeleid
definitie van agressie Beleidscyclus Willen: het creëren van een draagvlak Weten: de beginsituatie in kaart brengen. Wegen: prioriteiten stellen, een plan van aanpak maken Werken: beleid uitvoeren en verankeren Waken: evalueren en bijsturen

13 Agressiebeleid Gedragenheid Integrale benadering Specifieke praktijken
Iedereen: management en hulpverleners Integrale benadering Preventie Interventie Opvang Nazorg Herstel Specifieke praktijken

14 Uitdagingen Meer onderzoek naar effectiviteit van deze praktijken in Vlaanderen Ondersteuning bij implementatie van bepaalde praktijken Onderzoek naar haalbaarheid en invulling basismodule omgaan met agressie Extra uren of subsidies voorzien voor vorming van medewerkers Samenwerking tussen voorzieningen ondersteunen en faciliteren


Download ppt "Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in omgaan met agressie Ilse Smits Studiedag ‘Efficiëntie en effectiviteit in de bijzondere jeugdzorg,"

Verwante presentaties


Ads door Google