De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe blik op publieksagressie Monique van Limpt – Habilis William Bertrand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe blik op publieksagressie Monique van Limpt – Habilis William Bertrand."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe blik op publieksagressie Monique van Limpt – Habilis William Bertrand

2 Programma Visies op publieksagressie • Introductie • De praktijk (ervaringen) Normstellend kader: norm organisatie, team en individu Training en Opleiding anno nu • Introductie • De praktijk

3 Introductie Visie • Integere overheid • Dienstverlening vs. Handhaving • Gezag • Integraal (borging en monitoring) • Van een organisatienorm tot een teamnorm • Van beleid naar praktijk

4 Veranderende visies op aanpak publieksagressie Er is geen probleem Agressie is vaardigheids- probleem medewerker Training Probleem van de organisatie Norm invoeren Repressie Probleem in interactie burger, klant, client + overheid, organisatie Breder kijken Leren van incidenten Handhaving Integriteit Wederkerigheid

5 De praktijk tot nog toe Feiten: agressie neemt toe Beleid en protocollen: papier - Niet praktisch - Niet gedragen - Agressie heeft voor iedere medewerker een andere betekenis Gevolgen - geen eenduidigheid, - geen verbetercyclus Onvoldoende op de agenda

6 Wat is nodig? •Beleid & praktijk •Bestuur, management & uitvoering Duidelijke doelen en werkafspraken door dialoog: Normstellend kader.

7 Normstellend kader: Normstelling • Organisatienorm • Individuele norm Team norm Vertaling van de organisatienorm www.aeno.nlwww.aeno.nl: Normstellende kaders

8 Vragen?

9 Training en opleiding

10 Nieuwe opzet training & Opleiding • Introductie • De praktijk Pagina 10

11 Training tot nu toe De praktijk • Focus ligt nog sterk bij de training van medewerkers (niet leidinggevenden, bestuurders) • Trainingen worden vaak routinematig herhaald, met een soortgelijk programma • Het rendement van deze herhaalde trainingen is beperkt Pagina 11

12 Van integrale aanpak naar de praktijk Uitgangspunten • Training is onderdeel van de totale aanpak • Vanuit normstellend kader • Bestuur & management als start • Werken vanuit teamnorm, functiegericht • Rol direct leidinggevende • Gebaseerd op actuele leerdoelen • Dienstverlening èn handhaving • CAG altijd in beeld Pagina 12

13 Stappenplan training Enquêtemanager A+O fonds: leerdoelwijzers voor diverse functiegroepen • Op basis van uitgangspunten • Afleiden van individuele en teamleerdoelen • Voor, tijdens, na, verwerken in NK • Werkafspraken • Trainingen vormgeven • Borgen en monitoren Pagina 13

14 Ervaringen met de nieuwe aanpak: Gemeente Emmen Wim Bolk Tineke Rengers-van der Laan

15 Ervaringen met de nieuwe aanpak: •Meerwaarde van thematisch werkoverleg: •Bewustwording bij medewerkers •Initiatief en actie door medewerkers als reactie op het beleid/protocol •Leerdoelgericht trainen: •Training voor het gevoel van de medewerkers gerichter •Veel enthousiasme, ook bij medewerkers die al herhaald getraind waren •Cyclisch werken: •Beleid, trainen medewerkers, interventieteam, opvang en nazorg

16 Arbocatalogus AenG 2.0: focus op implementatie Enquêtemanager: •Vragenlijst publieksagressie geeft stuurinformatie; helpt om het zicht op het onderwerp te vergroten (ook in de top van de organisatie) •Leerdoelwijzers zijn een hulpmiddel bij de systematiek van trainen op basis van leerdoelen Normstelling: •Normstellende kaders voor verschillende functiegroepen Arbocatalogus 2.0 •Afronding in nov/dec •Voorleggen aan sociale partners en ISZW •In het voorjaar van kracht

17 Pagina 17

18


Download ppt "Nieuwe blik op publieksagressie Monique van Limpt – Habilis William Bertrand."

Verwante presentaties


Ads door Google