De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RESULTAATGERICHT WERKEN in verbinding met de totale organisatie Het realiseren van organisatiedoelen gekoppeld aan de professionele ontwikkeling van medewerkers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RESULTAATGERICHT WERKEN in verbinding met de totale organisatie Het realiseren van organisatiedoelen gekoppeld aan de professionele ontwikkeling van medewerkers."— Transcript van de presentatie:

1 RESULTAATGERICHT WERKEN in verbinding met de totale organisatie Het realiseren van organisatiedoelen gekoppeld aan de professionele ontwikkeling van medewerkers Door Ontwikkelen Excelleren

2 Een methode om resultaat gericht werken succesvol te implementeren waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen te realiseren organisatiedoelen en de ontwikkeling van de medewerkers. Door ontwikkelen excelleren

3  Concrete vertaling van organisatiedoelen naar de totale organisatie: Elke medewerker levert zijn bijdrage, is en voelt zich verantwoordelijk en is aanspreekbaar op prestaties én resultaten  Verbinding tussen te behalen resultaten en ontwikkeling van personeel Door Ontwikkelen Excelleren DOE-model ®

4  Één integraal sturingsinstrument, monitoring zonder extra bureaucratie  Facilitering voor middel management  Staf draagt direct bij aan primaire proces  Heldere kaders, ruimte voor medewerkers, talent development voor iedereen Door Ontwikkelen Excelleren DOE-model ®

5 Management:  zet de organisatiedoelen; het WAT  stelt kaders  faciliteert  gaat niet over de inhoud Medewerker:  levert bijdragen aan de organisatiedoelen; het HOE  krijgt ruimte binnen gestelde kaders  wordt optimaal gefaciliteerd  is inhoudsdeskundig Duidelijke rollen & verantwoordelijkheden

6 Hoe maak ik ze lenig? De spagaat van het middelmanagement

7  Handvat om verantwoordelijkheid te pakken voor realiseren organisatiedoelen  Organisatiedoelen zélf vertalen naar teamprestaties  Vertaalslag van WAT naar HOE  Organisatiebreed sterke én ontwikkelpunten in kaart Facilitering (middel) management

8  Sturen vanuit vertrouwen; basis hygiëne op orde is uitgangspunt  Monitoring functioneren medewerkers via te leveren bijdragen aan organisatiedoelen  Gerichte aandacht voor ontwikkeling medewerker  Transparant inzicht en stuur op bereiken van doelen Facilitering (middel) management

9  Adequate monitoring en bijsturing  Maximale focus en consistentie  Pdca is geborgd, organisatie is ‘in control’  Minimalisering bureaucratie Integrale sturing

10 WAT moet er gebeurenHOE doe je datWanneer is het goed ( Kritische Succesfactor) (Welke prestatie is nodig) (Resultaat) Besluit van management; kaderstellend Vertaling naar het HOE door afdelingen en teams en vervolgens naar de individuele medewerker Smart geformuleerde resultaten door teams en medewerkers ORGANISATIEDOEL: Vertaald vanuit strategie/prestatieafspraken Competentie/ Kwaliteiten Welke competenties (gedrag, vaardigheden, attitude) zijn nodig om de prestaties te kunnen leveren Concrete (Ontwikkel)opdracht Concrete praktijkopdrachten die direct bijdragen aan de te leveren prestatie Coaching/training/ opleiding Interne of externe training; zet experts vanuit de eigen organisatie in waar mogelijk Facilitering door organisatie Tijd, middelen, feedback, intervisie, samenwerking met andere teams, etc

11 In plaats van:  Een planningsgesprek, een voortgangsgesprek, een functioneringsgesprek, een POP-gesprek, een beoordelingsgesprek...... Eén soort, maar vooral écht gesprek dat de koppeling borgt tussen organisatie- én persoonlijke ontwikkeling Eén integraal sturingsinstrument

12 WAT moet er gebeurenHOE doe je datWanneer is het goed ( Kritische Succesfactor) (Welke prestatie is nodig) (Resultaat) ORGANISATIEDOEL Competentie/ Kwaliteiten Concrete (Ontwikkel)opdracht Coaching/training/ opleiding Facilitering door organisatie

13  Doelen realiseren binnen staande organisatie  Middelmanagement in zijn kracht  Staf draagt direct bij aan primaire proces  Adequate monitoring en bijsturing Organisatie ‘in control’

14  Proces borgt commitment  Professionele ruimte voor medewerkers  Faciliterend, coachend en sturend leiderschap versus spreadsheetmanagement en afrekencultuur  Kostenefficiënt en duurzaam Organisatie ‘in control’

15  Proces geeft veel energie  Door betrokkenheid ontstaat verantwoordelijkheidsbesef  Logica, consistentie en concrete handvat spreekt aan  Verbinding van harde met ‘zachte’ kant  Staf doet volop mee  Helpt enorm om focus te krijgen Praktijkervaringen

16  Maximale focus op organisatiedoelen  Alle medewerkers in de organisatie werken prestatiegericht en zijn daarop aanspreekbaar  Gerichte inzet op ontwikkeling medewerkers  Integrale inzet scholingsbudget en deskundigheids- bevordering  Geen spreadsheets maar écht in control Door Ontwikkelen Excelleren

17 Vragen? Ik ben u graag van dienst Ellen Marks 06-11734063 mail: info@marksmanagement.nlinfo@marksmanagement.nl


Download ppt "RESULTAATGERICHT WERKEN in verbinding met de totale organisatie Het realiseren van organisatiedoelen gekoppeld aan de professionele ontwikkeling van medewerkers."

Verwante presentaties


Ads door Google