De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Mensen in beweging Carolien de Boer. Workshop Mensen in Beweging • Aanleiding en achtergrond • Opzet en ervaringen Masterclass • Gevonden best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Mensen in beweging Carolien de Boer. Workshop Mensen in Beweging • Aanleiding en achtergrond • Opzet en ervaringen Masterclass • Gevonden best."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Mensen in beweging Carolien de Boer

2 Workshop Mensen in Beweging • Aanleiding en achtergrond • Opzet en ervaringen Masterclass • Gevonden best practices • Leerpunten • Forum discussie en discussie met de zaal

3 Aanleiding en achtergrond • Provincie als werkgever • Veel mannen (54%), ouderen (39% is 50+), hoogopgeleiden (53%) en deeltijders (40%) • 72% zit op maximum functieschaal • Weinig instroom van jongeren, weinig uitstroom van ouderen • Zowel krimp als noodzaak tot aantrekken nieuw personeel • Relatief hoge besteding voor aan opleiding, scholing en mobiliteit (2,4% vs 2 % CAO norm)

4 Aanleiding en achtergrond • Ontwikkelingen ~ algemene trend • Veranderende beroepsbevolking • Voorkeuren van medewerkers veranderen • Digitalisering • Ontwikkelingen ~ Provinciale overheid

5 Opzet en ervaringen Masterclass • Drie bijeenkomsten • Aanpak provincie centraal: Utrecht, Overijssel, Noord-Holland • Leren van en met elkaar • Ervaringen:…..

6 Best practices: Utrecht “De maakbaarheid van mobiliteit” • Reorganisatie als onderdeel van grotere veranderopgaaf • Organische krimp: organisatiebrede functiegroepen • Selectie op basis van kwaliteit • Veel aandacht voor flankerend beleid en ruim instrumentarium • Mobiliteitstafel • Discussie: • maakbaarheid van mobiliteit: provinciale medewerkers…een bijzondere diersoort? • Moet mobiliteit (altijd) beloond worden? • Krimp versus lange termijn ontwikkelingen

7 Best practices: Overijssel “Van werk naar werk; een nieuwe visie” • Overijssel@search • Werkbedrijf van en door boventalligen • Discussie: • Verantwoordelijkheid (te veel) bij medewerker in crisis tijd? • Boventalligen: wenselijkheid opdrachten in eigen organisatie? • Bij succes werkbedrijf uitholling van concept, kritische massa

8 Best practices: Noord-Holland “Vitaal organiseren ~ vormgeven aan continue verandering” • Organisatieontwikkeling in 3 fasen • Continue aanpassing voorkeur boven reorganisatie • Instrumenten: • Houtskoolschets • Groepen van functies • Discussie • Rol medezeggenschap bij minder formele aanpak • Samenwerking lijn – P&O • Verhouding formele – flexibele aanpak

9 Leerpunten uit de Masterclasses • Mobiliteit is geen P&O feestje • Klassieke reorganisaties zijn passé • Duurzame ontwikkeling, “robuuste” organisatie vraagt nieuwe instrumenten • Focus op ontwikkeling van medewerker versus ontwikkeling van structuur • Partnerrelatie: werkgever – werknemer – medezeggenschap • Aantrekkelijk werkgeverschap

10 Forum discussie  Wat is sterker: de verschillen of de overeenkomsten tussen provincies en gemeenten, waterschappen?  Is er een bredere toepasbaarheid van de gevonden best practices?  Tips van de buren: welke instrumenten / aanpak kunnen nog worden toegevoegd vanuit de gemeenten en waterschappen?  Werken we genoeg samen of zijn we juist concurrenten?  Moeten we binnen de (overheids)sector blijven of juist samenwerking daarbuíten zoeken?  Wat kan de rol van het AenO fonds zijn bij verdere ontwikkeling?  Reacties uit de zaal!


Download ppt "Workshop Mensen in beweging Carolien de Boer. Workshop Mensen in Beweging • Aanleiding en achtergrond • Opzet en ervaringen Masterclass • Gevonden best."

Verwante presentaties


Ads door Google