De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERGRIJZING PERSONEELSBELEID IN DE BOUW Wilbert Pot Opleidingsadviseur Fundeon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERGRIJZING PERSONEELSBELEID IN DE BOUW Wilbert Pot Opleidingsadviseur Fundeon."— Transcript van de presentatie:

1

2 VERGRIJZING PERSONEELSBELEID IN DE BOUW Wilbert Pot Opleidingsadviseur Fundeon

3 Vergrijzing: structureel

4 Vergrijzing: cijfers & feiten Bronnen EIB en CBS: • In 2010 is 20 % van de medewerkers in bouw/infra boven de 55 jaar. • Verwachte uitstroom: de komende 10 jaar zal 1 op de 5 medewerkers de sector verlaten. • De vergrijzing is structureel: in 2040 wordt het hoogtepunt bereikt, daarna stabilisatie: • Dan is 50% van de medewerkers boven de 50 jaar!

5 Vergrijzing: uitdaging aanpakken personeelstekort door • medewerkers zo lang mogelijk optimaal in te zetten. • het wegvloeien van kennis en ervaring te voorkomen. • te zorgen voor nieuwe instroom. Maar eerst: hoe denken we over senioren?

6 Vergrijzing: beeldvorming Bij ouderen denken we aan: • Hoger ziekteverzuim • Slechter bestand tegen werkdruk • Omgang met technologische vernieuwing • “vastgeroeste” werkverhoudingen • Concurrentie met jongeren Volgens Servicepunt MKB: werkelijkheid veel positiever, maar bedrijfsbeleid maakt het verschil!

7 Vergrijzing: keuzes Elk bedrijf zal keuzes moeten maken: • Hoeveel medewerkers nodig? • Welke rol spelen ze in het bouwproces? • Welk niveau? • Zelf opleiden of wegkopen? • Zelf in dienst nemen of inlenen? • Investeringen in arbobeleid Beslissingen op basis van grootte bedrijf, aard van het werk en menselijke factoren.

8 Nieuwe instroom? • Gevolgen ontgroening • Imago van de bouw • Boeien en binden van jonge werknemers • Nieuwe medewerkers • Y-generatie Welke instrumenten moet een bedrijf ontwikkelen voor een goede instroom?

9 Vergrijzing: modern personeelsbeleid Modern personeelsbeleid vraagt: • Goede werving en selectie • Meer mogelijkheden voor individuele wensen: rekening houden met levensfase van de medewerker! • Gebruik loopbaaninstrumenten van begin af aan. • Nieuwe managementstijl?

10 Vergrijzing: levensfasegericht personeelsbeleid “ beleid dat zich richt op de duurzame en optimale inzetbaarheid van alle medewerkers binnen een organisatie door rekening te houden met hun actuele levensfase en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften” Doel: evenwichtige personeelsopbouw

11 Vergrijzing: levensfases • Starters • Spitsuur in ‘t leven • Stabilisatie • Senior • Zoeken naar optimale match tussen taken, competenties en wensen medewerker. • maatwerk in arbeidsverhoudingen • Iedereen is belangrijk!

12 Vergrijzing..

13 Vergrijzing: overdragen vakkennis • Senioren in de organisatie: voorbeeldfunctie! • Gebruik hun kennis en ervaring. • Maatwerk in takenpakket • Maak hen leermeester of praktijkbegeleider. • Maar begin niet te laat met het ontwikkelen van competenties op het gebied van organisatie en coaching. • Positieve aandacht als sleutel..

14 Personeelsbeleid: instrumenten Bedrijfstak bouw al jaren mee bezig: -Imago verbetering -CAO-afspraken -Loopbaanbeleid -EVC -Ondersteunen P&O bedrijven -Nu: anti-cyclisch opleiden www.watdoejijmorgen.nl

15 Vergrijzing: rol Fundeon Doel: levensfasegericht personeelsbeleid om de knelpunten in de personeelsvoorziening de komende dertig jaar aan te pakken.

16 Conclusies • Begin met analyse: feiten & cijfers en uw bedrijf? • Maatwerk t.a.v. oudere medewerkers • Individueel plan voor alle medewerkers • Werken aan nieuwe instroom Uiteindelijk: levensfasegericht personeelsbeleid om de knelpunten in de personeelsvoorziening de komende dertig jaar aan te pakken.

17 Loopbaanbeleid: afsluiting VRAGEN & DISCUSSIE? Dank voor uw aandacht


Download ppt "VERGRIJZING PERSONEELSBELEID IN DE BOUW Wilbert Pot Opleidingsadviseur Fundeon."

Verwante presentaties


Ads door Google