De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie Matthieu Mes & Marissa van der Valk 10 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie Matthieu Mes & Marissa van der Valk 10 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie Matthieu Mes & Marissa van der Valk 10 december 2013

2 Programma  Kennismaken met de Beleidsthema’s VE (15’)  Inspiratiesessies: wat doen en met wie? (2 ronden van 30’)  Vragen rond projectorganisatie (15’)

3 Doelen van Erasmus+  Vernieuwen en verbreden aanbod  Kwaliteitsverbetering programma’s  Geïndividualiseerde leermogelijkheden en ICT en leren (‘open education’)  Samenwerking ketenpartners  Waarderen en valideren, gebruik van standaarden en instrumenten  Kwaliteit docenten en vrijwilligers

4 Wat is nieuw?  Impact  Disseminatie  Employability

5 Beleidsthema’s volwasseneneducatie  Scholing basisvaardigheden  Scholing specifieke groepen  Waarderen en valideren  Scholing beroepsvaardigheden  Professionalisering docenten en vrijwilligers

6 Mogelijke activiteiten  Professionalisering docenten door mobiliteit  Ontwikkelen en testen innovatieve methoden en leerwegen  Valideren non- en informele kennis en vaardigheden in het EQF en NLQF  Strategische samenwerking bedrijven en gemeenten bij educatie  Analyse van aanpakken en implementaties

7 Aan de slag  Kies een beleidsthema (flap + info)  Zet op een geeltje jouw projectidee, en benoem:  Wat je gaat doen  Met wie je gaat samenwerken  Welk resultaat  Kies 1 idee uit. Bespreek hoe:  het project employability bevordert  kennis na afloop kan worden gedeeld  Zet vragen over organisatie op een geeltje op de aparte flap

8 Tips  Employability is niet hetzelfde als arbeidsmarktrelevant  Begin klein en praktisch  Maak gebruik van wie je al kent of wat je al weet

9 Scholing basisvaardigheden Denk bijvoorbeeld aan: Laaggeletterdheid, taal, rekenen, werknemers- vaardigheden, digitale competenties, communicatie, e.d. Voorbeeld:  Ontwikkeling compendium met beproefde train-de- trainersmethoden en actuele research op het gebied van basisvaardigheden;  Engelse aanpak voor benaderen / activeren doelgroep laaggeletterden in bedrijven leren kennen en implementeren in NL

10 Scholing specifieke groepen Denk bijvoorbeeld aan: Gedetineerden, blinden- en slechtzienden, psychiatrisch patiënten, e.d. Voorbeeld:  Ontwikkelen kader voor leer-werkprogramma’s voor awbz-jongeren met gedragsproblemen;  Ontwikkelen toolkit over hoe je educatiecampagnes opzet voor volwassenen voor wie leren niet vanzelfsprekend is.

11 Waarderen en valideren van leeropbrengsten Denk bijvoorbeeld aan: Inzet instrumenten zoals EVC, ePortfolio of EVP en positionering van cursussen of trainingen in nationale en Europese frameworks als EQF en NLQF Voorbeeld:  Ervaring en kennis van laagst opgeleiden die van flex- naar flexcontract gaan via een e-portfolio in kaart brengen  Hoe benutten wij de ervaring en kennis van mantelzorgers/vrijwilligers?

12 Scholing beroepsvaardigheden Denk bijvoorbeeld aan Training of scholing voor een specifieke functie; vergroten kansen op halen startkwalificatie, e.d. Voorbeeld: Herkenbare en innovatie leerprogramma’s op niveau 1 en 2 NLQF (onder startkwalificatie) ontwikkelen op basis van een branchekwalificatie in de cao

13 Professionaliseren docenten en vrijwilligers in de VE Denk bijvoorbeeld aan: Docenten leren om te gaan met specifieke doelgroepen, professionalisering vrijwilligers, etc. Voorbeeld:  Ontwikkelen competentieprofiel, trainingsaanbod en certficeringstraject ‘vrijwilliger in de VE’  Ontwikkelen enquête om tevredenheid te meten van vrijwilligers over de scholing en ondersteuning die zij krijgen vanuit hun eigen organisatie


Download ppt "Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie Matthieu Mes & Marissa van der Valk 10 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google