De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) 27 november 2013 Leido.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) 27 november 2013 Leido."— Transcript van de presentatie:

1 HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) 27 november 2013 Leido

2 Wat aan de orde kan komen… • Wat is een HBd… in grote lijnen… • Waarom nu? • Waarvoor zouden we het doen? • Voorbeelden van elders • Wat is een HBd… meer details • Hoe dit aan te pakken…

3 Wat is een HBd… in grote lijnen – als denkkader… • Kwalificatie op niveau 5 van het NLQF • Niet-formeel (niet vallend onder de NVAO) • Lijkt op een Ad… om te beginnnen… • Niet per se: hogeschool / bachelor • Uitgaande van werk / bedrijf / functie / persoon / ontwikkeling • Gebaseerd op ‘learning outcomes’

4 Waarom nu… (1) • Vroeger: ‘Ja., onze opleiding is hbo-niveau…’ • Nu: NLQF als meetlat – met een eigen kader • Hogescholen hebben nu hun Ad op 5, met duidelijke kenmerken… • Andere aanbieders hebben allemaal hun eigen kwalificaties op 5… en heeft die groep ook een naam, als ze duidelijke kenmerken hebben?

5 Waarom nu… (2) • NVAO en OCW: Ad is geen bedrijfsopleiding en omgekeerd • Rol van level 5 wordt steeds belangrijker rond levenlang leren (breukvlak 4 en 6 / VET-HE) • Cedefop onderzoek naar level 5 (eind december): verscheidenheid aan aanbieders en type kwalificaties • CHAIN5 (europees netwerk m.b.t. level 5) • Invoering ‘Associate’ in Europees hoger onderwijs + verdere uitbouw EQF (2015)

6 Waarom zouden we het doen… • Commissie Rinnooy Kan: flexibiliseren van onderwijs aan volwassenen (ook herkenbaarheid nodig bij niet-formeel…) / modulaire insteek vergroten (mixen formeel en niet-formeel) • Focus op efficiënte leerwegen (geld en scholing in deze tijd) / formeel gevolgd door niet-formeel / mbo-4 + niet-formeel / invoering Ad + post-Ad • Speerpuntenbeleid hogescholen loopt niet altijd gelijk op met vraag werkgevers • Op termijn HBd als type opgenomen in het NLQF…?

7 Voorbeelden… • Engeland: FD en HND • Vlaanderen: beroeps- en onderwijs-kwalificaties • Duitsland: VET ook op 5 en 6 en… • Ierland: 1 beoordelingsorganisatie voor formeel + niet-formeel • Schotland: Invloed Scottish Qualifications Authority (met HND naar een professionele Bachelor…) • Aandacht voor Apprenticeships (duaal – work-based learning) • Algemeen: SCHE in hoger onderwijs / aandacht voor ‘mbo-hbo en doorloop’, learning outcomes en Validatie

8 HBd en meer details (1) • Denkraam…: • Level 5 en geen Ad • Tweejarig programma voor HBd als basis – discussie over het bepalen van de studielast • Smallere kwalificaties: HBc of bedrijfsopleidingen • In principe een gedualiseerd traject (nieuwe LLL-variant / mix van duaal en deeltijd) • Uitgaande van de wensen, mogelijkheden en kansen binnen het werkveld – zodanig breed te typeren dat het een HBd-stempel rechtvaardigt

9 HBd en meer details (2) • Aanbod onderverdeeld in sectoren (werkveld) • HBd in register per sector opgenomen • Gekoppeld aan en geborgd door relevante en erkende werkveldpartijen – is essentieel kenmerk voor het HBd • Overleg aanbieders-afnemers in een Sector Skills Council • Elk jaar twee overleggen per SSC – resulterend in een Sector Skills Agreement

10 HBd en meer details (3) • HBd’s binnen een sector vergelijken en ordenen • Opnemen in register: koppeling aan Ad of Bachelor (waar mogelijk) • Opnemen in register: mogelijkheden om daarna niveau 6 te behalen • Opnemen in register: delen van een HBd – HBc, branchediploma’s, enz.

11 HBd en meer details (4) • Aanbieders kunnen ook hogescholen zelf zijn (privaat en bekostigd) • Ook mbo-instellingen / mix van mbo en hbo-aanbieders • Meenemen in pilots rond flexibilisering • Meenemen in CHAIN5 als apart netwerk (zeer veel aandacht voor! – status)

12 Hoe nu verder (1) • Stichting hiervoor • Projectgroep • Voortbouwen op bestaande documenten • Opzetten van kader – criteria • Benaderen arbeidsmarktpartijen • Voorzichtig opbouwen… • Bijeenkomsten met stakeholders over bepaalde thema: SSC / SSA / • Onderdeel seminar 13 en 14 februari 2014

13 Hoe nu verder (2) • Pilot 2014-2015 • Geen kosten / inleg = halen en brengen bij sessies en werkgroepen

14 Toekomst… gedachten • In NLQF • Projecten nationaal en internationaal • Proposals Erasmus+ • Seminars met andere landen (o.a. Duitsland en Vlaanderen) • Koppelen aan strategische discussies, hier en in Europa (EC – VET e.d.)


Download ppt "HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) 27 november 2013 Leido."

Verwante presentaties


Ads door Google