De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking tussen academisch en professioneel HO Een Europese kijk Hans Vossensteyn Studiedag Associatie K.U. Leuven “Hoger onderwijs: binair, complementair,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking tussen academisch en professioneel HO Een Europese kijk Hans Vossensteyn Studiedag Associatie K.U. Leuven “Hoger onderwijs: binair, complementair,"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking tussen academisch en professioneel HO Een Europese kijk Hans Vossensteyn Studiedag Associatie K.U. Leuven “Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?’’ Leuven 11 F · e · b · r · u· a · r · i 2 · 0 · 1 · 0 Leuven 11 F · e · b · r · u · a · r · i 2 · 0 · 1 · 0

2 Binariteit: Een veel voorkomend goed / probleem

3 Enkele kerngegevens over UAS

4 Conceptualisering van onderwijs en onderzoek bij UAS

5 Onderwijssamenwerking Logische partners ? hogescholen en universiteiten hogescholen en hoger secundair onderwijs hogescholen/universiteiten en werkgevers Waarom samenwerking ? gezamenlijke programma’s (Associate Degrees of masters) doorstroom van studenten (AD – BA – MA) upgrading van programma’s arbeidsmarkt relevantie bestuurlijke efficiëntie versterking onderzoeksfunctie

6 Barrières voor samenwerking met uni’s? U niversiteiten en UAS werken maar relatief weinig samen: Als aparte sectoren neergezet Verschillende doelgroepen Universiteiten bang om prestige te verliezen Potentieel verlies van studenten (geld) Cultuurverschillen Wie heeft er baat? Wie ziet het nut in? Specialisatie Tijd

7 Mogelijkheden/kansen van samenwerking met uni’s? U niversiteiten en UAS zouden meer zamen moeten werken om: Nieuwe kennis/expertise toe te passen Nieuwe kennis/expertise te verspreiden (lesgeven) Perspectieven van studenten te verbreden Stapelen van diploma’s mogelijk maken Levenslang leren bevorderen Schaalvoordelen (bestuurlijk) Organisatorisch leren

8 Onderwijssamenwerking Gezamenlijke programma’s AD: beroepsgericht / duaal / doorstroom naar BA Masters: professioneel / onderzoek Doorstroom (bijv. BA – MA) afspraken over erkenning afspraken over vereiste vakkenpakketen doorstroom minoren (uni docenten verzorgen vakken) samenwerking vaak regionaal of locaal

9 Bestuurlijke samenwerking Wettelijke kaders Mogen universiteit en hogeschool samengaan Samenwerking of fusie Samenwerkende eenheden bijvoorbeeld: Universiteit v Amsterdam en Hogeschool v Amsterdam Vrije Universiteit en Windesheim  Clash of cultures samenwerking wordt losser / afspraken

10 Versterking onderzoek / academische missie UAS Doel een kwaliteitsslag te maken, maar Beperkte bekostiging voor onderzoek Beperkte onderzoekscompetenties bij docenten Beperkte faciliteiten (laboratoria, etc.) Competenties studenten Betrekken bedrijfsleven Onderzoek niet het doel maar ondersteunend aan onderwijs

11 Competenties van docenten In NL: verruiming mogelijkheden om te promoveren, samenwerking met universiteiten en tijdelijke vrijstelling In Duitsland: FH professoren moeten een aantal jaren werkervaring hebben

12 Bijdrage van onderzoek aan curriculum ontwikkeling

13 Voordelen van onderzoek voor de instelling

14 Bekostiging van de onderzoeksfunctie in UAS

15 Belang van verschillende bronnen van UAS- onderzoeksbekostiging

16 Typen onderzoek bij UAS

17 Prikkels voor docenten om onderzoek te doen

18 Samenwerking met andere onderzoeksinstituten

19 Master programma’s in UAS Samenwerking met uni’s? L anden met alleen bachelor programma’s in UAS: Denemarken, Estland, Frankrijk en Litouwen L anden met bachelor en master programma’s in UAS: Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Vlaanderen, Zwitserland

20 Professionele masters: upgrading van hogescholen? 2010 CHEPS’ studie profsssional masters Hoe en waar worden professionele masters in het buitenland georganiseerd? Fi: prof. masters beroepsgeoriënteerd, 3 jaar werkervaring, deeltijd D: prof. master in uni’s en FH’s, praktijk stage, gelijke status maar FH’s afgestudeerden verdienen minder Zwe: professionele qualificaties gekoppeld aan gereguleerde professies, slechts in enkele gebieden aangeboden door university colleges Zwi: masters in UAS alleen in zwaar selectieve gevallen VK: in het algemenen hebben universiteiten een sterke band met professionele organisaties NL: professionele masters alleen tijdelijk bekostigd in aangewezen gebieden: nu zware discussie

21 Discussies bij de noorderbuur Hoe voor te bereiden op nog meer massaliteit in 2020 ? De belangrijkste discussie thema’s: Overall: de kwaliteit van het HO moet omhoog weg met de “zesjes” cultuur Meer flexibiliteit in leertrajecten: meer brede programma’s en meer mogelijkheden voor stapelen Samenwerking academische en professionele programma’s? Diversiteit: meer ruimte voor korte programma’s (AD), meer zware studietrajecten (honours), professionele masters, instellingen profileren, multidimensionaliteit en excellentie,  uni’s selectiever Selectie: meer mogelijkheden voor selectie, meer instrumenten voor “de juiste student op de juiste plaats”

22 Discussies bij de noorderbuur (2) Hoe voor te bereiden op nog meer massaliteit in 2020 ? De belangrijkste discussie thema’s: Titulatuur: wel of geen onderscheid tussen afgestudeerden hogeschool en universiteit Lectoren: lectoren en onderzoek binnen hogescholen goed op weg (RAAK), nu inbedden in onderwijs, meenemen HBO-docenten en … samenwerking met universitaire professoren


Download ppt "Samenwerking tussen academisch en professioneel HO Een Europese kijk Hans Vossensteyn Studiedag Associatie K.U. Leuven “Hoger onderwijs: binair, complementair,"

Verwante presentaties


Ads door Google