De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’"— Transcript van de presentatie:

1 Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’
Landelijk netwerk Associate degree 23 september 2013 Patrick Leushuis Ministerie OCW

2 Analyse ontwikkelingen hoger onderwijs volwassenen
Volwassen beroepsbevolking: vooral in deeltijd hoger onderwijs Aantallen studenten in deeltijd hoger onderwijs (2012): publiek HO: ; privaat HO: Ontwikkeling instroom (1e jaars) studenten in bekostigd deeltijd HO:

3 Internationale vergelijking deelname deeltijd HO

4 Ontwikkeling in deelname deeltijd HO (2002 = 100)

5 Ontwikkelingen arbeidsmarkt
Kennisintensivering Versnelde (technologische) ontwikkeling Upgrading kwalificatie-eisen Vergrijzing en ontgroening ‘Van baanzekerheid naar werkzekerheid’ Toenemend belang scholing, opleiding en ontwikkeling Groeiende behoefte aan hoger opgeleiden

6 Arbeidsmarktbehoeften naar kwalificatieniveaus – Nederland
Aantallen (x 1.000) Verandering in % 2000 2010 2020 Hoger opgeleiden (ISCED 5 en 6) 1.997 2.982 3.876 +49,3% +30,0% Middelbaar opgeleiden (ISCED 3 en 4) 3.556 3.574 3.364 +0,5% -5,9% Lager opgeleiden (ISCED 1 en 2) 2.527 2.204 1.634 -12,8% -25,9% Totaal 8.080 8.760 8.875 +8,4% +1,3%

7 Analyse ‘brede verkenning deeltijd HO’ (2012)
Prioriteit instellingen ligt bij voltijdonderwijs en doelgroep initiële studenten Inrichting (organisatie en inhoud) deeltijd HO is veelal conventioneel, onvoldoende flexibel en vraaggericht (m.n. in het WO) Wat wil de volwassen lerende? (ResearchNed 2012 e.a.) Kortdurende programma’s, mogelijkheid tot gefaseerde deelname en stapeling studiepunten Aansluiten bij (professionele) ervaring: Validatie van resultaten van non-formeel en informeel leren Aansluiting bij praktijk(ervaring) in leeractiviteiten Efficiënte vormgeving onderwijs: Aansluiting op maat bij kennis & kunde Gebruik werkplek voor leeractiviteiten opleiding Tijd- en plaatsonafhankelijk leren - (open) online onderwijs

8 Opdracht adviescommissie
Advies over te nemen maatregelen ter bevordering van: deelname volwassen beroepsbevolking aan hoger onderwijs vergroting aantal en aandeel hoger opgeleiden in beroepsbevolking => door versterking flexibiliteit en vraaggerichtheid hoger onderwijs voor volwassenen Maatregelen: Beleid Kaders in wet- en regelgeving Financieringsmodel + inrichting experimenteerruimte

9 Samenstelling adviescommissie
Leden: Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Karl Dittrich (voorzitter VSNU) Paul Rüpp (voorzitter CvB Avans Hogeschool) Eric Fischer (voorzitter NRTO) Niek Jan van Kesteren (directeur VNO NCW) Edwin Bouwers (vice-voorzitter FNV vakbeweging) Antoine Wintels (voorzitter CvB Summa College) Ondersteuning: Yvonne Bernardt Patrick Leushuis (secretaris)

10 Hoofdingrediënten advies
Faciliteren van gefaseerde deelname aan opleidingsonderdelen Modulariseren onderwijsaanbod + stapelen (incl. transfer of credits) Financieringsmodel dat: aansluit bij gefaseerde deelname stimuleert tot behalen diploma Focus op leeruitkomsten leerwegonafhankelijke beoordeling kwaliteitsborging Vervlechting formeel, non-formeel and informeel leren (incl. validatie) Versterken werkend leren Versterken (open) online education (incl. MOOC’s)


Download ppt "Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’"

Verwante presentaties


Ads door Google