De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school."— Transcript van de presentatie:

1 Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school bestuurlijke acties bestuurlijke acties convenanten van samenwerking drie HBO’s convenanten van samenwerking drie HBO’s resultaat: 2001 Saxion opent Hogere Hotelschool in Apeldoorn resultaat: 2001 Saxion opent Hogere Hotelschool in Apeldoorn stringente toepassing wet- en regelgeving stringente toepassing wet- en regelgeving Kenloo; Wittenborg (bekostigd-onbekostigd) Kenloo; Wittenborg (bekostigd-onbekostigd) driepartijen overleg driepartijen overleg van focus op HO naar focus op economie van focus op HO naar focus op economie kennisinnovatie en flexibiliteit van onderwijs kennisinnovatie en flexibiliteit van onderwijs

2 Meer hoger onderwijs in Apeldoorn Consortium drie HBO’s vormen Kenloo en verkrijgen accreditatie voor 5 licenties: 2009: september start Kenloo 2009: oktober sluiting Kenloo

3 Twee belangrijke gebeurtenissen Na beëindiging Kenloo: 1 bedrijfsleven teleurgesteld en in actie 2 onbekostigde dagopleiding meldt zich

4 bedrijfsleven teleurgesteld en in actie bestuurlijk tripartite-overleg voorjaar 2010: Vasthouden aan wens bekostigd HBOVasthouden aan wens bekostigd HBO Werken aan een PPS constructie onderwijshuis ApeldoornWerken aan een PPS constructie onderwijshuis ApeldoornAfspraak: VNO-NCW/KvK/MKB doen onderzoek naar de onderwijsbehoefte in Stedendriehoek VNO-NCW/KvK/MKB doen onderzoek naar de onderwijsbehoefte in Stedendriehoek Gemeente stelt een visienotitie opGemeente stelt een visienotitie op

5

6 onbekostigde dagopleiding meldt zich Verhuizing van Deventer naar Apeldoorn in 6 maanden geregeldVerhuizing van Deventer naar Apeldoorn in 6 maanden geregeld Bestuurlijk overleg Deventer enBestuurlijk overleg Deventer en Apeldoorn

7 Uitkomsten bedrijven onderzoek moeite om vacatures op hbo-niveau te vervullenmoeite om vacatures op hbo-niveau te vervullen een toenemende behoefte aan hbo-opgeleid personeeleen toenemende behoefte aan hbo-opgeleid personeel door vergrijzing zal behoefte verder toenemendoor vergrijzing zal behoefte verder toenemen Toekomstige vraag naar kennisspecialisatie binnen het bedrijfsleven neemt toe.Toekomstige vraag naar kennisspecialisatie binnen het bedrijfsleven neemt toe. Een leven lang leren (veel MBOers naar HBO niveau)Een leven lang leren (veel MBOers naar HBO niveau)

8 Strategisch plan VNO/NCW Vertrek vanuit de economische ambities en de kracht van de regioVertrek vanuit de economische ambities en de kracht van de regio Laat het bedrijfsleven het voortouw nemenLaat het bedrijfsleven het voortouw nemen Kies voor een groeimodelKies voor een groeimodel Koester wat er isKoester wat er is

9 bestuursakkoord Vitaliteit van onze stad waarborgen.Vitaliteit van onze stad waarborgen. Bestaande initiatieven van samenwerking voor meer HBO in Apeldoorn ondersteunen.Bestaande initiatieven van samenwerking voor meer HBO in Apeldoorn ondersteunen. Toename vraag naar hoger opgeleidenToename vraag naar hoger opgeleiden Gemiddelde opleidingsniveau in Apeldoorn is relatief laagGemiddelde opleidingsniveau in Apeldoorn is relatief laag Vertrek bedrijven dreigtVertrek bedrijven dreigt Het gaat om economie en werk

10 Bestuurlijk overleg Deventer en Apeldoorn Van lokale naar regionale belangenVan lokale naar regionale belangen Opdracht opstellen regionale visie S3H (A-D-Z)Opdracht opstellen regionale visie S3H (A-D-Z) Consensus pfh S3H 26 mei 2011Consensus pfh S3H 26 mei 2011

11 Analyse van de regio Stedendriehoek Analyse van de regio Stedendriehoek –Sterke arbeidsmarkt (Ruim 200.000 banen op 400.000 mensen) –Dienstverlening en maakindustrie –Veel forensenverkeer –Vraag naar: dienstverlening, ICT, maakindustrie, care/zorg –Verbinden vraag en aanbod –Ruim 2.000 studenten per jaar in HBO –45% van alle opleidingen in S3H, landelijk gemiddelde is 68% + geen WO onderwijs –Te veel jongeren trekken weg uit de S3H en komen niet meer terug

12 Opgave voor de toekomst Verbeteren duurzame aansluiting onderwijs en bedrijfsleven op niveau van (economische) regioVerbeteren duurzame aansluiting onderwijs en bedrijfsleven op niveau van (economische) regio research & development; kennis- en economische innovatie, toegepast onderzoek/lectoraten/ wetenschappelijk onderzoekresearch & development; kennis- en economische innovatie, toegepast onderzoek/lectoraten/ wetenschappelijk onderzoek Flexibiliteit van onderwijs (differentiatie, niche opleidingen, AD, masters etc)Flexibiliteit van onderwijs (differentiatie, niche opleidingen, AD, masters etc) campuscampus Investeer in stageplekkenInvesteer in stageplekken

13 Aanpak Matchmaker aanstellen tussen vraag (bedrijfsleven) en aanbod (onderwijs) Kenniscentra (lectoren – toegepast onderzoek in het bedrijfsleven vraag aan Saxion/UT Enschede) Nieuwe studierichtingen (doorontwikkelen van de vraag naar toekomstig onderwijs + differentiatie) Stimulerende omgeving (studentenhuisvesting, aantrekkelijke binnensteden ed)

14 samenvatting Ambitie van raad en college Dynamiek en commitment van het bestuurlijk overleg Opdracht: a onderzoek en b regionotitie Regionale aanpak en focus op economie/werk Stimuleren/faciliteren nieuwe initiatieven en ontwikkelingen Ontwikkelen van duurzame samenwerkingsstructuur


Download ppt "Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school."

Verwante presentaties


Ads door Google