De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieke doelgerichte regionale aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieke doelgerichte regionale aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Denktank Arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Generatieve arbeidsmarktagenda
Energieke doelgerichte regionale aanpak Geen vergadercircus, maar thematische bijeenkomsten Thema – Interactie – Analyse - Verdieping

2 Denktank Arbeidsmarkt
Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

3 Interactie Ontwikkelgroep
Proces Denktank Thema Denktank Interactie Denktank Analyse Interactie Ontwikkelgroep Voorstel Beoordeling Denktank Denktank Advies Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

4 Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg
Bestuurders overheid en onderwijs connectie met ondernemers Ontwikkelgroepen Beleidsmedewerkers en bestuurlijke trekkers per thema In tijd gelimiteerd; binnen bepaalde tijd resultaat Doel: Gedragen advies aan de regio Presentatie: Limburgse Arbeidsmarktdag 13 juni 2012 Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

5 Drie ‘echt belangrijke’ thema’s:
Participatie (niet werkende uitkeringsgerechtigden) Techniek (instroom en onderwijsaanbod) Hoger Opgeleide niet werkende werkzoekenden 45+ Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

6 Wet Werken naar Vermogen
Actueel! Financieel Dagblad 13 maart 2012 Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

7 Ontwikkelgroep Participatie
Doelstelling: Optimalisering regionale werkgevers- benadering tbv participatie uitkeringsgerechtigden in regulier werk Bevorderende en belemmerende factoren EN oplossingen, instrumenten Afstemming met andere regionale initiatieven WWNV Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

8 Volkskrant 13 maart 2012 Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

9 Economie loopt vast door tekort aan technici
Volkskrant, Financiële Dagblad, 15 februari 2012 Chris van Bokkum , directeur TechniekTalent.nu Masterplan Bèta en Techniek; Numerus fixus voor beroepsonderwijs technisch opgeleiden van 25 naar 40 procent groot tekort aan goed opgeleide technici, vooral op mbo-niveau, ontstaat oproep aan kabinet om het beroepsonderwijs fundamenteel anders te benaderen mismatch tussen studievoorkeuren van jongeren en de vraag van het bedrijfsleven veel jongeren van school zonder vereiste kwalificaties of studeren af in verkeerde richtingen bedrijfsleven wil meer nadruk op beroepsgericht opleiden Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

10 Ontwikkelgroep Techniek
Doelstelling: Bevordering aantrekkelijkheid technische opleidingen op Vmbo/MBO niveau Perspectief in (onderwijs)loopbaan Ontwikkeling alle technisch talent (van 2/10 naar 3/10) Drie niveaubepaalde leerwegen: Niveau 1 (Vmbo bb of ongediplomeerd plus MBO niveau 1; is entreeopleiding voor MBO) Niveau 2-3 (Vmbo-t of kb en Havo-3 afstroom, plus MBO niveau 2 en 3, evt doorstroom niveau 4) Niveau 4 (Havo of hooggediplomeerd Vmbo-t, plus MBO en kort HBO of ‘instroomklas’) Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

11 Voorwaarden Techniek Technisch talent vroeg identificeren
Gezamenlijke stage-aanpak Vmbo/MBO Samenwerking met stagebedrijven Experimenteermogelijkheden tbv uitbreiding huidige doorlopende onderwijsconcepten (Signmaker-Schilder) Technieklessen PO door/in VO VO door/in MBO MBO door/in HBO Afstemming onderwijsinfrastructuur; pilot macrodoelmatigheid Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

12 Hoger Opgeleiden vaker werkloos
Super actueel! Volkskrant 13 maart 2012 Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

13 Ontwikkelgroep HO NWW 45+
Doelstelling: Gebruikmaken van het talent van hoger opgeleide niet werkende werkzoekenden van 45 jaar en ouder Standcijfer eind 2011: 1061 personen in Zuid Limburg Projectvoorstel voor concrete aanpak ihkv Motie 50+ (PS) Alternatieve definitie werk Social return voor hoger opgeleiden Mogelijke Techniekklas (ism LtO) Mogelijk Zorgopleiding (ism Zorgacademie) Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012

14 Regionale ondersteuning VWL
Conform strategische visie november 2011 Regionale thematische ondersteuning door VWL Samenwerkend Limburg Noord en Midden Limburg: Loopbaandienstverlening Andere thema’s Zuid Limburg: Nieuwe thema’s najaar 2012 Presentatie Denktank Arbeidsmarkt Zuid Limburg VWL ontbijtsessie 14 maart 2012


Download ppt "Energieke doelgerichte regionale aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google