De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Postbus 130 9930 AC Delfzijl 0596 - 647220 Copyright 2009 SBE Samenwerkende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Postbus 130 9930 AC Delfzijl 0596 - 647220 Copyright 2009 SBE Samenwerkende."— Transcript van de presentatie:

1 postbus 130 9930 AC Delfzijl 0596 - 647220 info@sb-eemsdelta.nl www.sb-eemsdelta.nl info@sb-eemsdelta.nl www.sb-eemsdelta.nl Copyright 2009 SBE Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) © Copyright 2009 SBE Deze presentatie mag niet verveelvoudigd worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van vereniging SBE.

2 postbus 130 9930 AC Delfzijl 0596 - 647220 info@sb-eemsdelta.nl www.sb-eemsdelta.nl info@sb-eemsdelta.nl www.sb-eemsdelta.nl Copyright 2009 SBE SBE Arbeidsmarktonderzoek Personeelsvraag SBE-bedrijven 2009 - 2020 Presentatie 06 februari 2009

3 Copyright 2009 SBE Dank! De heer Th. Hofstra De heer prof. J. van Dijk (RUG) Provincie Groningen, EZ SBE-bedrijven

4 Copyright 2009 SBE Indeling presentatie 1. Aanleiding 2. Uitvoering onderzoek 3. Uitkomsten: personeelsvraag 4.Arbeidsmarkt 5.Conclusie 6.Aanbevelingen

5 Copyright 2009 SBE 1. Aanleiding Booming Eemsdelta ‘Eemsdelta heeft weer Schwung!’ Uitbreidingen / nieuwe bedrijven Ruime belangstelling / potentials Toenemende vraag naar medewerkers Ontgroening, vergrijzing, vertrek Toenemende zorg over beschikbaarheid goed opgeleid (technisch) personeel

6 Copyright 2009 SBE 2. Uitvoering onderzoek a.Gesprekkenronde Hofstra b edrijven, onderwijs,overheden, werkplein, NOM… b.Enquêtes SBE-bedrijven najaar / januari 2009 (kredietcrisis) c.Analyse Rijksuniversiteit Groningen prof. J. van Dijk, regionale arbeidsmarktanalyse

7 Copyright 2009 SBE 3. Uitkomsten GESPREKKENRONDE (1) Veel bedrijven verwachten een groeiende vraag naar nieuw personeel De arbeidsmarkt in de Eemsdelta bestaat uit een (te) laag opgeleide beroepsbevolking Samenwerking bedrijfsleven / CWI hapert Onvoldoende aansluiting bedrijfsleven/onderwijs Geringe instroom naar techniek en zorg

8 Copyright 2009 SBE GESPREKKENRONDE (2) De regio is als woon-/werkgebied onpopulair Veel bedrijven hebben klachten over de wegverbinding naar de stad Groningen! Woningaanbod beter afstemmen op vraag Het imago van de regio baart zorgen Meer samenwerking tussen bedrijven

9 Copyright 2009 SBE 3. Uitkomsten AANPAK ENQUÊTE(S) Drie perioden (’08-’10/ ’11-’15/ ’16-’20) Nieuwe vacatures / vervangingsvraag Kwantiteit / kwaliteit Technisch / Niet-technisch Lager, midden-, hoger niveau Specifieke opleidingen Overige zaken, ‘vrije ronde’

10 Copyright 2009 SBE ENQUÊTE: TOTAAL 2008 - 2020 TECHNISCH Nieuwe vacatures :688 Vervangingsvraag : 7271415NIET-TECHNISCH Nieuwe vacatures :186 Vervangingsvraag :347533 Totaal aantal medewerkers: 1948

11 Copyright 2009 SBE SBE- ENQUÊTE: CONCLUSIES Technisch: ± 70% Niet-technisch: ± 30% HBO: ± 25% MBO(+): ± 50% Lager: ± 25%

12 Copyright 2009 SBE 4. Arbeidsmarkt VRAAG SBE-personeelsbehoefte:2000 Bouwaanvragen (nieuw):1600 Tijdelijke banen bouwactiviteiten: ?

13 Copyright 2009 SBE 4. Arbeidsmarkt AANBOD Werkplein:2.000 werkzoekenden Provincie:20.000 werkzoekenden Pendel:4.500 uitgaand Toetreders:? Duitsland:? Schoolverlaters:1.750 MBO-technisch p.j. 450 HBO-technisch p.j.

14 Copyright 2009 SBE 4. Arbeidsmarkt Hoezo probleem?

15 Copyright 2009 SBE 4. Arbeidsmarkt KWALITEIT SBE-vraag: specifieke kennis/kunde techniek Te weinig aanbod op de arbeidsmarkt Te weinig schoolverlaters met gevraagde competenties Te weinig instroom techniek

16 Copyright 2009 SBE 5. Conclusie Aanzienlijke banengroei komende 10 jaar Zwaartepunt MBO Techniek Geen kwantitatief probleem Mogelijk kwalitatief probleem

17 Copyright 2009 SBE 6. Aanbevelingen Investeer in huidige medewerkers Benut potentieel regionale arbeidsmarkt Toegespitste om-/bijscholingstrajecten Gerichte werving leerlingen techniek Verbeter imago werken in de techniek Bedrijfsleven/onderwijs: match vraag en aanbod Samenwerking bedrijfsleven/onderwijs (scholing, werving, beroepskeuze, imago techniek) Bedrijfsopleiding/beroepsopleiding, stageplaatsen, gastdocenten, docent in bedrijf, uitwisseling, bedrijfsbezoeken, ‘open regio’, wervingsprogramma, (AOT/Engineering), …

18 Copyright 2009 SBE 6. Aanbevelingen Verbeter bereikbaarheid, woonklimaat Werk aan het imago van de regio Meer samenwerking tussen de bedrijven: gezamenlijk probleem, gezamenlijke aanpak Smeedt allianties met Provincie, gemeenten, GSP, Werkplein en andere relevante partijen

19 Copyright 2009 SBE 6. Aanbevelingen Ga aan de slag… …en doe het nu!


Download ppt "Postbus 130 9930 AC Delfzijl 0596 - 647220 Copyright 2009 SBE Samenwerkende."

Verwante presentaties


Ads door Google