De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, 29-01-2004 Onbelemmerd Bouwen Noordelijk BouwNed Congres Martiniplaza, Groningen, 29 januari 2004 Prof. dr Jouke van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, 29-01-2004 Onbelemmerd Bouwen Noordelijk BouwNed Congres Martiniplaza, Groningen, 29 januari 2004 Prof. dr Jouke van."— Transcript van de presentatie:

1 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Onbelemmerd Bouwen Noordelijk BouwNed Congres Martiniplaza, Groningen, 29 januari 2004 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

2 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, De regionaal economische ontwikkeling in Noord- Nederland en de betekenis daarvan voor de bouw

3 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Inleiding  De bouw  De regio  De regio en de bouw  De toekomst

4 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, De bouw

5 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, De bouw in Noord-Nederland Waar hebben we het over?  Aantal bedrijven: ca  Werkgelegenheid: ca op de 13 werknemers werkt in de bouw

6 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Bouwbanen in % van totale werkgelegenheid 1.Menterwolde: 1 op 5 2.Borger-Odoorn: 1 op 6 3.Wûnseradiel 4.Achtkarspelen 5.Bellingwedde 6.Slochteren 7.Kollumerland c.a. 8.Dantumadeel 9.Zuidhorn: 1 op 7 10.Gaasterlân-Sleat 11.Littenseradiel 12.Tytsjerksteradiel 1

7 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Belang van de bouw per gemeente In de gemeenten in de top 10 zitten 5600 banen in de bouw Maar: dat is slechts 11% van het totaal Aantal banen bij bouwbedrijven in de stad Groningen is ook 5600! Groningen: de bouwstad van het Noorden! Maar slechts 1 op de 20 banen is een bouwbaan

8 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Absolute concentraties van bouwbanen in 68 gemeenten 1.(63) Groningen (33) Emmen (66) Leeuwarden (38) Hoogeveen (44) Smallingerland (64) Assen (4) Achtkarspelen (22) Stadskanaal (9) Skarsterlân (47) Meppel 1100 TOTAAL22.000: bijna de helft

9 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, De regio

10 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Werkgelegenheidsgroei in % in Noorden en Nederland prognose Bron: PWR/RUG

11 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Banengroei (gemiddeld % per jaar) Bron: PWR

12 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Banengroei Bron: PWR

13 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Werkloosheid (WLB) prognose Bron: CBS, RUG

14 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Groei werkloosheid (NWW) in % okt – okt Bron: CWI

15 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Conclusies - Trends  Noorden haalt iets in, vooral Groningen  Verschillen tussen provincies nemen af  Kernzones groeien harder  Vrouwen zijn de winnaars: hogere banengroei, lagere groei werkloosheid  Jeugdwerkloosheid stijgt fors, vooral in Friesland en Drenthe

16 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, De regio en de bouw

17 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Werkgelegenheidsgroei in % per jaar: bouw en totaal Bron: PWR/RUG

18 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Werkgelegenheidsgroei in % per jaar in de bouw Bron: PWR/RUG

19 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Waarde verleende bouwver- gunningen bedrijfsgebouwen Bron: PWR/RUG

20 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Aantal verleende bouwvergun- ningen nieuwbouwwoningen Bron: PWR/RUG

21 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Regio en bouw: toekomst

22 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Regio Bouw  Noordelijke economie als aanjager bouw? Waar komt het werk vandaan?  Bouw als aanjager noordelijke economie? Vereist minder afhankelijke opstelling t.o.v. overheden, beleggers, etc.!

23 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Regio en bouw: regels  Natuurlijk zijn er te veel en overbodige regels op het gebied van R.O., arbeidstijden, ARBO, etc.  Maar zonder regels kan ook niet  Naast kritiek op een ander kan/moet je ook zelf wat doen

24 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Regio en bouw: concurrentie en innovatie  Nieuwe technieken ontwikkelen  Nieuwe technieken toepassen  Concurrentie: nationaal / internationaal  Utiliteitsbouw / woningbouw  Innovatie / arbeidsproductiviteit

25 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Bouw en regio: innovatie  Productvernieuwing  Marktvernieuwing  Organisatorische vernieuwing / ICT  Personeel: loonkosten scholing arbeidsmentaliteit arbeidsproductiviteit

26 © Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, Onbelemmerd Bouwen Noordelijk BouwNed Congres Martiniplaza, Groningen, 29 januari 2004 Prof. dr. Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Postbus 800, 9700 AV Groningen Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


Download ppt "© Prof.dr Jouke van Dijk BouwNed, 29-01-2004 Onbelemmerd Bouwen Noordelijk BouwNed Congres Martiniplaza, Groningen, 29 januari 2004 Prof. dr Jouke van."

Verwante presentaties


Ads door Google