De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting Persoonsgebonden factoren Marieke van der Burgt Frank Verhulst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting Persoonsgebonden factoren Marieke van der Burgt Frank Verhulst."— Transcript van de presentatie:

1 Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting Persoonsgebonden factoren Marieke van der Burgt Frank Verhulst

2 Zelfmanagement: doen en blijven doen Twee instrumenten in begeleiding naar zelfmanagement: Twee instrumenten in begeleiding naar zelfmanagement: -Stappenreeks - Persoonsgebonden factoren

3 Gedragsverandering is … Dingen doen Dingen niet meer doen Dingen op een andere manier doen Vanuit doen en blijven doen bekijken wat nodig is

4 Leuker en efficiënter maken -Andere attitude? -Weten waar het aan schort -Gericht interveniëren -Onderbouwd loslaten -Voorlichtingsmomenten ≠ hele model of alle p-factoren

5 Ketenzorg …multidisciplinair • Alle zorgverleners zijn bezig ZM te ondersteunen • Ketenzorgprogramma  Afstemming zorgproces en –inhoud • Individueel zorgplan

6 Rondje zelfmanagement Waar loopt u tegenaan in de begeleiding van de patiënt: wat is moeilijk?

7 Modellen Er zijn meerdere modellen, elk met een focus Er zijn fasen in gedragsverandering Kracht doen en blijven doen

8 Doen en blijven doen: stappenreeks bij ondersteunen van zelfmanagement Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

9 Openstaan (verwachtingen emoties) Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

10 Begrijpen (kennis) Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

11 Willen (motivatie) ASE Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

12 Kunnen (barrières) Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

13 Doen (uitvoering) Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

14 Blijven doen (gedragsbehoud) Openstaan Begrijpen Willen Kunnen Blijven doen Doen

15 Een model maar ook een persoon De een is de ander niet De een is de ander niet

16 Doen en blijven doen: persoonsgebonden factoren Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn

17 Locus of controle Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn

18 Stijlen van attribueren Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn

19 Stress en copingstijl Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn

20 Emotie Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionelegesteldheden Somatisatie Pijn

21 Pijn Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn

22 Somatiseren Locus of control Stijlen van attribueren Stress en copingstijl Emotionele gesteldheden Somatisatie Pijn

23 Onderbouwing -Andere attitude? -Weten waar het aan schort -Gericht interveniëren -Onderbouwd loslaten -Voorlichtingsmomenten ≠ hele model of alle p-factoren

24 SEMAS

25 Samen mogelijk maken Hogeschool Utrecht (lectoraat en masteropleiding psychsomatische fysiotherapie Radbouduniversiteit (IQ Health) DOH: De Ondernemende Huisarts FysiovisieE-syntax

26 Contact? www.doenenblijvendoen.nl

27 Dank voor de aandacht! Frank Verhulst Marieke van der Burgt © Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze powerpoint mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwikkelaars van Doen en Blijven Doen, Marieke van der Burgt en Frank Verhulst. Doen en blijven doen is gedeponeerd onder nummer: 1222793, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.


Download ppt "Doen en blijven doen State of the art Stappenreeks van voorlichting Persoonsgebonden factoren Marieke van der Burgt Frank Verhulst."

Verwante presentaties


Ads door Google