De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg (in de techniek) UWV WERKbedrijf, Arbeidsmarktinformatie & Advies Gerald Ahn 8 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg (in de techniek) UWV WERKbedrijf, Arbeidsmarktinformatie & Advies Gerald Ahn 8 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg (in de techniek) UWV WERKbedrijf, Arbeidsmarktinformatie & Advies Gerald Ahn 8 februari 2011

2 2 Recente persberichten CBS • Industrie zet 16% meer om • Flink meer omzet detailhandel • Exportgroei blijft hoog • Conjunctuurbeeld gunstiger • Licht herstel banengroei houdt aan

3 ONTWIKKELING WW 3

4 4 Aanbod

5 5 Korte terugblik  Tijdens crisis: toename werkloosheid - in eerste instantie onder jongeren  Toename minder sterk dan verwacht: - ontgroening en vergrijzing - labour hoarding - meer werklozen hebben werk gevonden - flexibelere arbeidsmarkt - minder uren ZZP-ers - mobiliteitscentra

6 6 Ontwikkeling december 2009 – december 2010 mutatie nww-percentage (december 2010) Nederland- 3% 6,4% Limburg - 9% (- 3.700) 7,4% Noord- en Midden-Limburg -14%6,2% Zuid-Limburg - 6%8,5%

7 7 Ontwikkelingen/kenmerken aanbod • Jongeren profiteren het sterkst van opleving - groei uitzendbanen • NWW - circa 50% laag opgeleid - 53% 45 jaar of ouder - 55% langer dan 1 jaar ingeschreven • Hoge werkloosheid in grotere kernen : - Heerlen 13,3% - Kerkrade 11,1% - Maastricht 9,9%

8 8 PAG 8 Ontwikkeling NWW< 27 jaar

9 9 Ontwikkeling NWW-naar beroepsgroep

10 10 Aanbod UWV WERKbedrijf

11 11 Vraag

12 12 Ingediende vacatures techniek (bij UWV ZL) 2010 Circa: 2.700 Meest voorkomende vacatures:

13 13 Kenmerken / ontwikkelingen • Relatief sterk vergrijsd (werknemers) • Ca. 50% werklozen ouder dan 45 jaar • Krimp werkgelegenheid, maar vacatures door vervangingsvraag • Vooral vraag naar middelbaar en hoger niveau • 56% van mbo-gediplomeerden stroomt in op arbeidsmarkt (is dit genoeg?) • Groeiende vraag naar HBO-ers • Internationalisering arbeidsmarkt

14 Leeftijd naar sector

15 15 Goede perspectieven • Laborant (vanaf niveau 3) • Procesoperator (A, B, C) • Werktuigbouwkundige • Autotechnicus / servicemonteur • Constructiewerker • Carrosseriebouwer • Caravanhersteller • Autoschadehersteller • Laborant (mbo/hbo)

16 16 Verwachting • Verdere afname werkloosheid 2011 • Landelijk groei van banen voor technische beroepen van 0,27% per jaar tot en met 2015. In Limburg afname. • Arbeidsmarkt wordt krapper. Zuid-Limburg relatief minder krap dan landelijk !!! (Louter).

17 17 Werkgelegenheid

18 Cijfers november 2010 481.871 totale bestand 235.70345-plus ofwel 49% (7.7% beroepsbev) 60% langer dan een jaar werkloos 40% langer dan drie jaar werkloos Kans opnieuw aan de slag binnen een jaar 8% 55 plus 22% 45 tot 49 jaar 62% jonger 35 jaar

19 19 Aanbevelingen • Creeer inzicht in toekomstige uitstroom en doe dat vooral ook met werkgevers • Anticipeer op nadere krapte: - inzet 45-plus en langdurig werkloze - mobilisatie stille reserve - benutting Europese markt - mobilisatie vanuit andere beroepsgroepen - inzet Wajong • Werving via internet

20


Download ppt "De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg (in de techniek) UWV WERKbedrijf, Arbeidsmarktinformatie & Advies Gerald Ahn 8 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google