De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demografische veranderingen op het platteland KNAW-AGORA symposium ‘Het platteland als consumptieruimte’ Groningen, 12 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demografische veranderingen op het platteland KNAW-AGORA symposium ‘Het platteland als consumptieruimte’ Groningen, 12 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Demografische veranderingen op het platteland KNAW-AGORA symposium ‘Het platteland als consumptieruimte’ Groningen, 12 april 2012

2 Bevolkingsontwikkeling in de wereld naar stad en platteland 1950-2050 Bron: UN: World Urbanization Prospects, 2009 revision

3 Onderscheiden naar ontwikkelde en ontwikkelingslanden Bron: UN: World Urbanization Prospects, 2009 revision

4 In Europa Bevolkingsgroei in Europa 2010-50: • + 50 miljoen in de steden • -150 miljoen op het platteland Bron: UN: World Urbanization Prospects, 2009 revision

5 In Nederland Bevolkingsgroei in Nederland 2010-50: • + 2.2 miljoen in de steden • -1.4 miljoen op het platteland Bron: UN: World Urbanization Prospects, 2009 revision

6 Ontwikkeling ruimtelijke concentratie in Nederland 1950-2008 Bron: Louter, 2009

7 Concentratie op verschillende ruimtelijke niveau’s •Nationaal: verschuiving van de bevolking naar West Nederland –groei vnl in Noord-Holland, Zuid- Holland,Flevoland en Utrecht •Regionaal: trek van plattelands- gemeenten naar grotere steden •Lokaal: een verschuiving binnen krimpgemeenten van kleine kernen naar stabiele / groeiende centra

8 Verdichting 1995-2007

9 Inkomen naar stedelijkheidsgraad x 1000 € Bron: SCP 2006

10 Groei rurale gebieden: •In de buurt van steden •De meest aantrekkelijke gemeenten •‘Echte’ platteland maar in trek bij een beperkt deel van de bevolking •Wel tweede woningen: –6% vd bevolking heeft een recreatiewoning, vnl op het platteland

11 Demografisch gedrag verschilt tussen stad en platteland •Vestiging en vertrek •Vruchtbaarheid

12 Verhuismobiliteit in NL

13 Selectieve migratie verschilt tussen gemeenten •Alle rurale gemeenten verliezen per saldo jongeren •Gemeenten verschillen naar de mate waarin zij aantrekkelijk zijn voor middelbare en oudere leeftijdsgroepen •In een aantal gemeenten compenseren deze groepen het vertrek van jongeren •In een toenemend aantal gemeenten is dat niet langer het geval

14 Migratie naar leeftijd in provincie Groningen: cohortontwikkeling 1995-99  2005-09 Groep 1: netto verlies bij jongeren, Gezinnen en 50+ ers Bron: CBS, eigen bewerking

15 Groep 2: netto verlies bij jongeren, Maar winst bij gezinnen en 50+ ers Bron: CBS, eigen bewerking Migratie naar leeftijd in provincie Groningen: cohortontwikkeling 1995-99  2005-09

16 Groep 3: netto verlies bij jongeren en 50+, Maar winst bij gezinnen (grootste groep) Bron: CBS, eigen bewerking Migratie naar leeftijd in provincie Groningen: cohortontwikkeling 1995-99  2005-09

17 De stad Groningen: Winst bij jongeren en Verlies bij gezinnen en ouderen Bron: CBS, eigen bewerking Migratie naar leeftijd in provincie Groningen: cohortontwikkeling 1995-99  2005-09

18 Drenthe heeft een hogere vruchtbaarheid

19 Maar ondanks dat sterkere ontgroening Aantal geboorten in Drenthe en Nederland 1988-2040 Aantallen x 1000 Bron CBS

20 En dat komt omdat het aantal potentiële moeders sterk terugloopt Aantal vrouwen 25-30 en 30-35 in Drenthe 1988-2010 Bron: CBS

21

22 % verandering in het aantal huishoudens per gemeente 2007-25 Bron: CBS-PBL prognose 2007

23 Huishoudens in stad en platteland

24 Kwalitatief verschil bevolking stad - platteland: •vertrek van jongeren naar stedelijke gebieden •Mannenoverschot op platteland, vooral voor jongeren •Platteland gemiddeld lager opgeleid •Lagere inkomens op platteland •Stad: 24% allochtoon, platteland 9%

25 Gereguleerde krimp? •“Restrictief woningmarktbeleid verhindert ‘natuurlijke’ groei platteland” •Gezien de krimp is het onwenselijk om rigoreuze beperkingen op te leggen aan gemeenten om te bouwen •Maar uit scenariostudies (PBL Ruimtelijke Verkenningen 2011) blijkt dat loslaten van woningbouwbeleid leidt tot concentratie in en om de Randstad –(verdichtingsbeleid, bundelingsbeleid en de bescherming van bufferzones en nationale landschappen)

26 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Demografische veranderingen op het platteland KNAW-AGORA symposium ‘Het platteland als consumptieruimte’ Groningen, 12 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google