De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt West-Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt West-Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt West-Brabant
Congres: Naar ambitie met focus Maandag 18 april 2011 Drs. J. van Brussel, Afdeling O&I, gemeente Breda

2

3 Economische groei na de crisis
Eco verwachting heeft ook effect op toekomstontwikkeling werkgelegenheid. Bron: CBS, bewerking O&I

4 Werkgelegenheid 2000-2040 Vraagontwikkeling afhankelijk van eco groei
Bron: CBS, CPB, VR; bewerking O&I

5 Baanopeningen

6 Vervangingsvraag Uitbreidingsvraag

7 Bevolkingsgroei per gemeente (2009-2025)
Autonome ontwikkeling , los van de eco. Ook een andere (negatieve) ontwikkeling Minder geboorte, minder import, meer sterfte.  krimp Samenstelling van de bevolking veranderd. Deze vergrijst, steeds groter aandeel ouderen 65+ ers Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

8 Bevolkingsgroei West-Brabant (2009-2025)
Onderscheid stad land Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

9 Beroepsbevolking Bron: CBS, ABF research; bewerking O&I

10 Beroepsbevolking naar geslacht
Bron: CBS, ABF research; bewerking O&I

11 Beroepsbevolking naar leeftijd
Bron: CBS, ABF research; bewerking O&I

12 Beroepsbevolking naar opleiding
Bron: CBS, ABF research, MVD research/Etin Adviseurs; bewerking O&I

13 Arbeidsmarkt West-Brabant langere termijn
We moeten blijven investeren in de groei van de werkgelegenheid Stimulatie van de arbeidsparticipatie Aansluiting vinden bij jongeren Bron: VR, CBS, CPB, ABFresearch; bewerking O&I

14 Opgave West-Brabant 2020 Vraag en aanbod 2020 - 14.000 personen
Vraagzijde baanopeningen Vraag en aanbod = stand Vraagzijde is stand (periode ) Maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet elke baan 1 op 1 ingevuld gaat worden. Dit komt uit de prognoses naar voren. Dit is beleidsarm!!!!!

15 Woon-werkrelaties in West-Brabant 2009
62.000 76.000 Ongeveer de helft van de werkzame beroepsbevolking in West-Brabant werkt in de eigen woongemeente. Naar verhouding werken er in de drie grote gemeenten van de regio meer mensen in de eigen woonplaats. 28% van de wekzame beroepsbevolking werkt in een andere SES gemeente en 23% buiten de regio. WB heeft dus een uitgaand pendelsaldo van Van de werkzame personen met een hoger opleidingsniveau in West-Brabant pendelen er zo’n personen naar elders, terwijl bijna hoger opgeleiden vanuit elders in West-Brabant komen werken. West-Brabant kent dus een uitgaand pendelsaldo voor hoger opgeleiden van personen. Ook voor middelbaar opgeleiden is het pendelsaldo uitgaand (5.000 personen). Deze pendelstroom is in absolute omvang ook het grootst. Er zijn zo’n middelbaar opgeleiden vanuit West- Brabant in andere regio’s werkzaam. Bij de beroepen met een lagere opleiding is er min of meer een evenwicht tussen inkomende en uitgaande pendel. Aantal werkzaam in de gemeente Aantal werkzaam in West-Brabant Aantal werkzaam buiten West-Brabant Bron: VdW, bewerking O&I

16

17 Arbeidsmarkt gemeenteland
Aantal man: 3339 Aantal vrouw: 3226 Totaal 6615 Gemiddeld: 45,6 Bron: P&O 19 West-Brabantse gemeenten, bewerking O&I

18 Ambtenaren naar opleiding
Competenties worden steeds belangrijker in de toekomstige netwerkorganisaties Bron: P&O 19 West-Brabantse gemeenten, bewerking O&I

19 Gemeente erg belangrijk om een aantrekkelijke
Samenvatting Momenteel is 40% van het West-Brabantse gemeentelijk personeelsbestand 50+ In 2020 ervaren de werkgevers meer concurrentie op de arbeidsmarkt Gemeente erg belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven!


Download ppt "Arbeidsmarkt West-Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google