De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland Maarten Hajer Twitter: #PBLkrimp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland Maarten Hajer Twitter: #PBLkrimp."— Transcript van de presentatie:

1 Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland Maarten Hajer Twitter: #PBLkrimp

2 Opbouw  Drie soorten krimp: wat komt op ons af?  Gevolgen: woningmarkt en economie  Beleidsstrategieën  Uitvoeringsproblemen  Oplossingsrichtingen  Beleidsaanbevelingen

3 3x demografische krimp 2008-2040 Bron: PBL/CBS (PEARL 2009)

4 Demografische krimp Bron: PBL/CBS (PEARL 2009)

5 Demografische krimp Bron: PBL/CBS (PEARL 2009)

6 Gevolgen: de woningmarkt  ‘Ontspannen woningmarkt’  Meer keuzevrijheid woonconsument: vragersmarkt  Lagere woningprijzen dan nationaal gemiddelde  Verhuurbaarheidsproblemen  Afzetproblemen en langere verkooptijden  Concentratie van lagere inkomensgroepen  Nadelen vooral voor aanbieders  Problemen slaan eerst neer in minst aantrekkelijk delen van de woningvoorraad

7 Gevolgen: de economie  Relatie demografie - economie is complex  Demografische krimp heeft gevolgen voor bevolkingsgerelateerde bedrijvigheid  Afzetproblemen en leegstand  Afname potentiële beroepsbevolking heeft gevolgen voor arbeidsmarkt  Kleiner arbeidsaanbod, concurrentie om arbeidskrachten  Ook ontwikkelingen in de vraag naar arbeid zijn belangrijk  Demografische krimp bemoeilijkt de herstructurering van bedrijventerreinen

8 Beleidsstrategieën: huidige krimpregio's  In eerste instantie bestrijden i.p.v. begeleiden  Vooral woningmarktstrategieën van gemeenten  In economisch beleid geen of nauwelijks aandacht voor krimp  Pas sinds kort woningmarktstrategieën gericht op begeleiden van krimp en regionale afstemming

9 Beleidsstrategieën: krimp bestrijden Bron: BZW 200x Bron: Gemeente DelfzijlBron:

10 Beleidsstrategieën: krimp begeleiden Bron: Severijn 2006 Bron:

11 Beleidsstrategieën: krimp begeleiden Bron: Parkstad 2006

12 Beleidsstrategieën: van bestrijden naar begeleiden en anticiperen  Het belang van economische strategieën  Begeleiden i.p.v. bestrijden, want bestrijden niet effectief  Regionale samenwerking en afstemming wenselijk

13 Uitvoeringsproblemen  Groei-denken  Krimp als tijdelijk, omkeerbaar  Huidige handelingspatronen  Angst voor negatieve spiraal  Gebrek aan middelen  Minder inkomsten, meer kosten voor transformatie  Regels  Angst voor planschadeclaims  Beleid hogere bestuurslagen gericht op groei  ‘Anticipeerregio’s’ niet in beeld

14 Oplossingsrichtingen  Nieuw denkkader:  krimp komt, krimp is niet tijdelijk  Nieuwe handelingspatronen:  meer samenwerking  Nieuwe middelen:  nieuwe bronnen aanboren (sloopfonds?, verevening?)  Bestaande regels beter gebruiken  Nieuwe WRO helpt formering regionale samenwerking  Meer aandacht voor krimp op hogere schaalniveaus  Regionale diversiteit gaat toenemen; denk aan ‘anticipeerregio’s’

15 Beleidsaanbevelingen - 1 H.M. Enzensberger: ‘bestuurders van de terugtocht’ Gemeenten:  Transformatie-opgave beperken door tijdig te anticiperen  Krimp vraagt niet alleen om woningbouwbeleid maar ook om economisch beleid  Beleidsinspanningen richten op anticiperen en begeleiden van krimp i.p.v. reageren en bestrijden  Regionale aanpak en afstemming + financiële afspraken  Betrekken private partijen en maatschappelijke organisaties

16 Beleidsaanbevelingen - 2 Rijk en provincies:  Krimp wordt een veel breder vraagstuk; bewustwording onder lokale bestuurders en bedrijfsleven vergroten  Gemeenten en regio's faciliteren bij het oplossen van uitvoeringsproblemen  Rijk en provincie zullen ook zelf hun huidige denkkader, handelingspatronen, financieringssysteem, regelgeving en beleid moeten herformuleren.

17 Tot slot Zie voor meer informatie Web: www.pbl.nlWeb: www.pbl.nl; Twitter: #PBLkrimp www.regionalebevolkingsprognose.nl


Download ppt "Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland Maarten Hajer Twitter: #PBLkrimp."

Verwante presentaties


Ads door Google