De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijventerreinen als economische motor Presentatie door drs. Gerrit Ybema Ybema Economy Solutions Bedrijventerreincongres 2006 Zutphen, 5 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijventerreinen als economische motor Presentatie door drs. Gerrit Ybema Ybema Economy Solutions Bedrijventerreincongres 2006 Zutphen, 5 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijventerreinen als economische motor Presentatie door drs. Gerrit Ybema Ybema Economy Solutions Bedrijventerreincongres 2006 Zutphen, 5 oktober 2006

2 Onderdelen presentatie Huidige situatie Huidige situatie Aspecten van (her-)ontwikkelen Aspecten van (her-)ontwikkelen Bijdrage diverse partijen Bijdrage diverse partijen Beoogde resultaten Beoogde resultaten Conclusies Conclusies

3 Situatie nu 3.600 bedrijventerreinen 3.600 bedrijventerreinen totaal areaal 100.000 hectare totaal areaal 100.000 hectare 35% van totale werkgelegenheid 35% van totale werkgelegenheid 2% van totale oppervlakte 2% van totale oppervlakte 20.000 hectare verouderd 20.000 hectare verouderd 20.000 hectare nieuw nodig 20.000 hectare nieuw nodig

4 Oorzaken probleem Onvoldoende prioriteit Onvoldoende prioriteit Aandacht op ontwikkeling nieuwe terreinen Aandacht op ontwikkeling nieuwe terreinen Onderschatting milieuproblematiek Onderschatting milieuproblematiek Onderschatting sociaal-economische gevolgen Onderschatting sociaal-economische gevolgen Onvoldoende financiële middelen Onvoldoende financiële middelen

5 Mechanisme Gemeente als acquisiteur Gemeente als acquisiteur Sterke betrokkenheid Sterke betrokkenheid Actieve acquisitie Actieve acquisitie Bedrijventerrein vol Bedrijventerrein vol Ieder bedrijf voor zich Ieder bedrijf voor zich Kwaliteitsverlies Kwaliteitsverlies Negatieve spiraal dreigt Negatieve spiraal dreigt

6 Actoren Rijk Rijk Provincies Provincies Gemeenten Gemeenten Bedrijven Bedrijven Organisaties van bedrijven Organisaties van bedrijven Omwonenden Omwonenden Samenleving Samenleving

7 Aspecten van (her-)ontwikkelen Complex proces Complex proces Tijdrovend Tijdrovend Rol provincies en gemeenten Rol provincies en gemeenten Betrokkenheid samenleving Betrokkenheid samenleving Rol marktsector Rol marktsector Procedures versnellen Procedures versnellen Zeer tijdig starten Zeer tijdig starten

8 Bijdrage diverse partijen

9 Rijk Handhaven politieke prioriteit Handhaven politieke prioriteit Versterken ruimtelijke economische structuur Versterken ruimtelijke economische structuur Regionale afstemming en samenwerking Regionale afstemming en samenwerking Financiering herstructurering Financiering herstructurering Versnellen procedures Versnellen procedures Kennisontsluiting Kennisontsluiting

10 Provincies Actief herstructureringsbeleid Actief herstructureringsbeleid Planologische inpassing Planologische inpassing Procedures versnellen/stroomlijnen Procedures versnellen/stroomlijnen Stimuleren regionale samenwerking Stimuleren regionale samenwerking Grotere financiële bijdragen Grotere financiële bijdragen

11 Gemeenten Rol sterk veranderd Rol sterk veranderd Regievoering Regievoering Processturing Processturing Praktische, zakelijke benadering Praktische, zakelijke benadering Organiseren draagvlak Organiseren draagvlak

12 Bedrijven Eigen verantwoordelijkheid nemen Eigen verantwoordelijkheid nemen Som meer dan geheel der delen Som meer dan geheel der delen Samenwerking Samenwerking Geen freeriders Geen freeriders Financieel commitment Financieel commitment Parkmanagement Parkmanagement

13 Criteria bedrijventerreinen Inrichting Inrichting Voorzieningen Voorzieningen Uitstraling Uitstraling Toekomstgericht Toekomstgericht Organisatie Organisatie Economische prestaties Economische prestaties

14 Wat willen we bereiken? Voldoende bedrijventerreinen met kwaliteit Voldoende bedrijventerreinen met kwaliteit Kwaliteit is dynamisch begrip Kwaliteit is dynamisch begrip Actieve rol overheden en bedrijfsleven Actieve rol overheden en bedrijfsleven Open communicatie met samenleving Open communicatie met samenleving

15 Kwaliteitsaspecten (1) Bebouwing/architectuur Bebouwing/architectuur Beeld-kwaliteit Beeld-kwaliteit Bereikbaarheid/ontsluiting Bereikbaarheid/ontsluiting Duurzaamheid Duurzaamheid Openbaar groen/privaat groen Openbaar groen/privaat groen Landschappelijke inpassing Landschappelijke inpassing

16 Kwaliteitsaspecten (2) Zorgvuldig ruimtegebruik Zorgvuldig ruimtegebruik Voorkomen criminaliteit Voorkomen criminaliteit Externe veiligheid Externe veiligheid Visie op (middel-)lange termijn Visie op (middel-)lange termijn Actief parkmanagement Actief parkmanagement

17 Positieve spiraal Op kwaliteit brengen Op kwaliteit brengen Beheer goed regelen Beheer goed regelen Blijven werken aan verdere verbeteringen Blijven werken aan verdere verbeteringen Visie op de toekomst Visie op de toekomst Iedereen doet mee Iedereen doet mee Gemeente en provincie faciliteren Gemeente en provincie faciliteren Sluitende aanpak Sluitende aanpak

18 Conclusies (1) 1. Kwaliteit bedrijventerreinen van enorm economisch en maatschappelijk belang 2. Onderken omvang herstructureringsprobleem 3. Signaleer negatieve spiraal en grijp in 4. Organiseer samen effectieve aanpak 5. Prioriteit in nieuw regeerakkoord

19 Conclusies (2) 6. Prioriteit na PS-verkiezingen 7. Gemeenten zorgen voor regie en processturing en faciliteren 8. Bedrijfsleven geeft inhoud aan eigen verantwoordelijkheid 9. Open en actieve samenwerking van alle betrokken partijen cruciaal 10. Organiseer via een sluitende aanpak het proces van de positieve spiraal

20 Bedankt voor uw aandacht Gerrit Ybema Ybema Economy Solutions


Download ppt "Bedrijventerreinen als economische motor Presentatie door drs. Gerrit Ybema Ybema Economy Solutions Bedrijventerreincongres 2006 Zutphen, 5 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google